Koshuisouers | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Om deel te wees van Bellatrix damesdorpskoshuis maak vir jou deure oop om jou studentewees voluit te kan beleef. Geleenthede om nuwe en hegte vriendskappe aan te knoop, geleenthede om deel te word van georganiseerde studentelewe in terme van sport-, kultuur- en sosiale deelname en vele meer. Ek en my vrou Corné is sedert September 2016 aangestel as huisouers van Bellatrix. Ons het ʼn passie vir jongmense en kom beide uit ʼn onderwysagtergrond. Ons is albei al meer as 10 jaar by die Potchefstroomkampus van die NWU as dosente betrokke (Fakulteit Opvoedingswetenskappe). Ons was ook beide vir meer as 15 jaar in die onderwys. Ons het drie kinders (twee seuns en ʼn dogter) met ouderdomme wat wissel tussen 15 en 20 jaar. Met drie jongmense in die huis ken ons die behoeftes van jongmense op die drumpel van en in vroeë volwassenheid.

As huisouers sien ons dit as deel van ons doel en roeping om vir jou as student, ouers te wees weg van jou ouerhuis af. Ons deur is altyd oop vir enige Trixie met watter probleem ook al. Saam met die Huiskomitee vorm ons as huisouers deel van die Koshuisbestuur. Die koshuisbestuur is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat ons die missie van die koshuis en Universiteit nastreef. Die bestuur saam met elke dame in die koshuis bepaal die rigting van die koshuis. Die rigting word bepaal deur die waardes wat ons nastreef en dit is ʼn verdere taak van die koshuisbestuur om toe te sien dat hierdie waardes (wat die koshuis en Universiteit onderskryf) uitgeleef word deur elke lid van die koshuis.
Ons as huisouers sien met opgewondenheid daarna uit om hierdie heerlike pad saam met elke Trixie te stap. Kom geniet jou studentelewe in die geborgenheid van Bellatrix damesdorpskoshuis.

Dr. CP van der Vyver
Werk: 018 299 4587
Huis: 018 294 3437
E-pos: Cp.VanDerVyver@nwu.ac.za