Personeel van Finansiële Steundienste | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kom gesels gerus met ons. Ons help graag met navrae en ons deur is altyd oop vir studente.

 

Sentrale Beurskantoor - Potchefstroom

Mnr Danie Hefer Bestuurder
Mev Triens Jacobs Sekretaresse
Funza Lushaka-Beurs
Mej Ronel Vorster Beursadministreerder
Voorgraadse- en Buitebeurse vir Staatsinstansies
Mev Susan van der Westhuizen Beursadministreerder
Nagraadse- en Buitebeurse
Mev Marina Louw Beursadministreerder
Voorgraadse Lenings en Buitebeurse
Mev Elsabe Bosman Beursbeampte
Voorgraadse Lenings
Mej Cynthia Leshomo Beursbeampte
Nagraadse Beurse
Mej Moira Kammies Beursbeampte
Voorgraadse Beurse

Beurskantoor - Vanderbijlparkkampus

Me Tumi Mokoena Beursbeampte
Me Monica Mampone Beursbeampte