Jaarlikse hoërgraadregistrasies | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Hoe om vir meestersgraad- en doktorale studie te registreer

Studente wat suksesvol vir hulle studie aansoek gedoen het, kan elke jaar voor 31 Maart registreer.

Studente word daaraan herinner om hulle studentenommer/universiteitsnommer in alle korrespondensie met die Universiteit te meld.

Eerste registrasie vir meesters- en doktorsgraad

 • Die sluitingsdatum vir registrasie is 31 Maart met uitsluiting van keusekursusse waar die betrokke fakulteit die registrasiedatums bepaal.
 • Webregistrasie sal vanaf 15 Januarie 2018 beskikbaar wees.
 • Indien jy nie aanlyn wil registreer nie, kan jy die registrasievorm by jou fakulteitsraadgewer of Hoërgrade-administrasie: Navrae aanvra.
 • Die ingevulde en ondertekende vorm, vergesel van bewys van betaling (depositostrokie of internetdrukstuk, of ’n amptelike brief van ’n beursgewer en/of instelling), moet by die betrokke fakulteitsraadgewer ingedien word.
 • Die registrasieproses is slegs voltooi wanneer jy bewys van registrasie ontvang het.
 • Riglyne
 • Webregistrasie

Herregistrasie vir meesters- en doktorsgraad

 • Studente wat die kontakgeleenthede op die kampus bywoon, registreer volgens die tyd wat in hulle programme vir registrasie toegeken word.
 • Studente wat herregistreer, word aangeraai om dit voor 31 Maart te doen.
 • Webregistrasie sal vanaf 15 Januarie 2018 beskikbaar wees.
 • Indien jy nie aanlyn wil registreer nie, kan jy die registrasievorm by jou fakulteitsraadgewer of Hoërgrade-administrasie: Navrae aanvra.
 • Die ingevulde en ondertekende vorm, vergesel van bewys van betaling (depositostrokie of internetdrukstuk, of ’n amptelike brief van ’n beursgewer en/of instelling), moet by die betrokke fakulteitsraadgewer ingedien word.
 • Die registrasieproses is slegs voltooi wanneer jy bewys van registrasie ontvang het.
 • Riglyne
 • Webregistrasie