Thaba-Jah | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

 

Thaba-Jäh was aanvanklik die noemnaam vir Piet Groblershuis- 'n koshuis wat sy ontstaan in 1937 gehad het. Piet Groblershuis is voorheen as 'n huis vir damestudente gebruik. In die sestigerjare is die dames na ander koshuise verskuif en is die koshuis as huisvesting van manstudente gebruik. Die dames se invloed is egter steeds duidelik wanneer daar na die koshuislied gekyk word. Thaba-Jäh het sy ontstaan in die 1970’s as 'n sterk en baie gewildemanskoshuis gehad. Daar is uiters goed gevaar op alle gebiede, insluitend sport, kultuur, akademie en “karnavaal” (Jool), waarin Thaba-Jäh die “karnavaal” in 1979 gewen het. Dit was die laaste bestaansjaar van Thaba-Jäh. In 1980 het die Universiteit se bestuur besluit om die koshuisgebou te sluit sodat dit gesloop kon word.

Die besluit het tot vele kontroversie onder talle studente gelei as gevolg van die populariteit van Thaba-Jäh. Ondanks alle pogings is die koshuisgebou in 1981 gesloop om plek te maak vir die Ekonomiese Bestuurswetenskappegebou (E3) wat tans op kampus staan. Die koshuis is op 23 Augustus 2005 herstig, maar dié keer as 'n mansdorpskoshuis. Die herstigting het plaasgevind omdat die enigste gemengde koshuis op die NWU Potchefstroomkampus, bekend as Oppi-Wal weens swak prestasies en deelname op 9 Mei 2005 ontbind het. Oppi-Wal is deur die mans- en damesdorpkoshuis Thaba-Jäh en Lavaria vervang.

 

Visie

Thaba-Jäh is 'n relatiewe jong, dinamiese koshuis op die NWU Potchefstroomkampus met ongeveer 150 aktiewe broers. As 'n jong dorpskoshuis word tradisies, kultuur en broederskap die basis van elke trotse Thaba-Jäh-lid se unieke leefstyl op die NWU Potchefstroomkampus. Broederskap word as 'n belangrike visie gesien in ons koshuis, omdat ons relatief klein is teenoor die ander dorpskoshuise op die NWU Potchefstroomkampus. Dit kom gevolglik daarop neer dat ons ons medelede baie goed leer ken en hulle sodoende as broers beskou wat by mekaar staan en vir mekaar omgee. Thaba-Jäh is 'n berg van ondersteuning wat staatmaak op rein en skoon waardes waar ons tot als in staat is deur die Een waarin ons krag lê! Gevolglik wil ons die ideaal van 'n gentlemankoshuis uitstraal wat nie net waardegerig is nie, maar wat die studentelewe in al sy aspekte kan geniet.

Thaba-Jäh is en wil bekend staan as:

 • 'n Trotse, dinamiese broederskap;
 • wat gentlemenwaardes oordra;
 • wat met trots en eer nederig voor ons Skepper staan;
 • wat diensgerig teenoor die medelede en NWU-gemeenskap optree; 
 • wat akademiese voortreflikheid nastreef;
 • om uiteindelik 'n afgeronde, presterende jong man te vorm.
 

Missie

Ons missie is om bekend te staan as 'n nederige broederskapskoshuis, aangesien ons die belange van elke broer in die koshuis op die hart dra.

Ons meet ons gedrag aan 'n waardestelsel wat deur die koshuis self bepaal is en wat die volgende inhou:

 • ons is 'n standvastige familie wat vir mekaar omgee en elke Thaba-Jäh-broer dien gevolglik sy koshuis met trots en eer;
 • ons dra ons wapen met trots, ons glo in die potensiaal van ons koshuis en bo alles glo ons in God; 
 • ons stel betrokkenheid voorop, hetsy op sport-, kultuur-, ondersteunings- of sosiale gebied; 
 • ons kompeteer trots op alle vlakke met 'n positiewe, nederige gesindheid en met deursettingsvermoë, doelgerig om die beste te lewer as wat ons kan, ten spyte van moeilikhede en kritiek van ander; 
 • ons stel respek, vriendelikheid en broederskap hoog op die prys. Ons erken elkeen se individuele verskeidenheid en ingeskape waardigheid.