Finansiële kitsinligting | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Finansiële Inligting: 2021

 

 

Aansoekgelde

 • Internasionale studente: R550 aansoekgeld

 

Betaalbare Gelde

Eerste minimum betaling vir nie-inwonende en afstandstudente

 • Koshuisstudente – R 20 030
 • Nie-inwonend – R 10 370
 • Afstand – R 10 260

SLEGS EERSTE JAAR 2021

Ingenieurswese
R 61 430

BCom CA
R 61 260

BCom Ekonomiese Wetenskappe
R 62 180

Farmasie
R 51 620

BSc Data-ontginning
R 67 700

BSc IT
R 54 230

BSc Aktuariële Wetenskappe
R 65 320

Verpleegkunde
R 48 780

BEd Senior & VOO
R 49 340

LLB
R 46 260

BA Kommunikasie
R 45 740

BA Regte
R 46 490

 

Koshuise

 
 • R500 vir eerstejaarstudente op ons Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark Kampus
 • R4 000 bevestigingsbedrag (Spesiale reëling vir bevestigde beursstudente)

Beraamde koste vir koshuise

 • Mahikeng – R 21 170 tot R 35 720
 • Potchefstroom – R 25 790 tot R 36 860
 • Vanderbijlpark – R 25 850 tot R 40 170

NWU Beurse

Eksterne beurse

NSFAS

www.nsfas.org.za
info@nsfas.org.za
0860067327

 

FUNZA

(012) 357 3000
 

FUNDI

0860 55 55 44
 

Ek is 'n NSFAS-student

Alle studente wat befonds is vir 'n sertifikaatkwalifikasie of wat geskuif het van 'n TVET-kollege na 'n universiteit vir hulle "voorgraadse" kwalifikasie, moet heraansoek doen vir NSFAS. NSFAS aanlyn-aansoeke sluit 30 November 2021.

NSFAS Riglyne

 1. Maak seker van u NSFAS-befondsingstatus. Teken aan op MYNSFAS-portaal vir bevestiging.
 2. Indien u status aangedui het dat u VOORLOPIG BEFONDS is, sal u toegelaat word om te registreer sonder betaling van die Eerste Minimum Bedrag.
 3. Sodra u geregistreer is, moet u aanteken op die NWU DIY-diensportaal op die NWU-webblad om:
 • U kontakbesonderhede te verifieer
 • U eie bankbesonderhede vas te lê op die stelsel
 • Aansoek te doen vir Reis- of Privaat Akkommodasie-toelaes
 1. NSFAS-toelaes:
 • Maandelikse BESTAANSTOELAES sal voor die 25e van elke maand in u bankrekening inbetaal word.
 • LEERMATERIAALTOELAES sal eenmalig saam met die eerste bestaanstoelaes inbetaal word. Dit moet ook gebruik word om vir uself ʼn skootrekenaar/leertoestel te koop.
 • U kwalifiseer net vir ʼn toelae vir Privaat Akkommodasie indien u van ʼn GEAKKREDITEERDE DIENSVERSKAFFER gebruik maak. Die Diensverskaffer moet u van hul NWU-akkreditasienommer voorsien.
  Betalings aan Privaat Diensverskaffers sal einde April, Julie en September deur die NWU gedoen word.
 • Indien u verkies om u eie reëlings te tref (woon by familie of in nie-geakkrediteerde akkommodasie), kwalifiseer u slegs vir ʼn maandelikse REISKOSTETOELAE. U kan nie Private sowel as Reiskostetoelaes hê nie. Reiskostetoelaes sal maandeliks saam met die Bestaanstoelaes in u bankrekening inbetaal word.

Bankbesonderhede

 

ABSA

40 7009 9350

tak

632005

 

FNB

6216 190 7335

tak

240438

 

Nedbank

1713 378 531

tak

171338

 

Standard bank

33 038 446 5

tak

052838

 

FNB Namibia

6224 883 9823

tak

281174 (Old Power Station)

 

 

 

 

Kontakbesonderhede

Mahikengkampus
Tel: +27 (18)- 389 2503 / 2330 / 2372 / 2516
E-pos: MC-Studyfees@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus
Tel: +27 (18) 299 2667 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73
E-pos: PC-Studyfees@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus
Tel: +27 (16) 910 3234 / 3156 / 3167
E-pos: vaalaccounts@nwu.ac.za

 
Vrywaring: Fooie is onderhewig aan verandering