Dennedorp bied akkommodasie vir NWU-rugbyspelers. Daar is 9 eenhede (een-tot-twee slaapkamers), elk met 'n kombuis en badkamer. Pukdorp neem aktief deel aan koshuisaktiwiteite by die NWU, sodat inwoners steeds die volle studentelewe-ervaring kry. Die volgende kriteria bepaal 'n rugbyspeler se toelating tot Pukdorp:

  • Akademiese prestasies
  • Rugby prestasies
  • Koshuisdeelname (Jool, kultuur)