Welkom by die Noordwes-Universiteit – Dit begin alles hier!

Vier (4) stappe na uitnemendheid!

1. Begin jou reis: Bepaal wat jy wil studeer en wat die NWU bied.
2. Aansoek: Registreer om aansoek te doen en dien jou aansoek in.
3. Toelating: Jy sal ʼn kennisgewing ontvang sodra daar terugvoer is.
4. Registrasie: Registreer en begin jou reis by die NWU!

Kontak ons!

WhatsApp-lyn: +27 (0) 60 070 2606 | SMS-lyn: 31750 | Tolvrye nommer: 0860 169698 (0860 1mynwu)
E-pos: 
studies@nwu.ac.zaBelangstellingsbepaler (Interest-Index) | #MyNWU blog