e-Jaarboeke 2024

Alhoewel 'n nuwe stel Algemene Akademiese Reëls (algemeen bekend as die A Reëls) in November verlede jaar goedgekeur is, is nie al die nuwe reëls nog in werking nie:

Effektief vanaf 01 Januarie 2024

  •     Afdeling 1: Algemene bepalings Reëls 1.1 tot 1.8
  •     Afdeling 2: Bepalings vir voorgraadse kwalifikasies Reël 2.1 en Reël 2.2
  •     Afdeling 3: Bepalings vir die baccalaureus honneursgraad en die nagraadse diploma Reël 3.1 en Reël 3.2
  •     Afdeling 4: Bepalings vir algemene en professionele meestersgrade Reël 4.2, Reël 4.3, Reël 4.4 en Reël 4.5
  •     Afdeling 5: Bepalings vir navorsing en professionele doktorsgrade Reël 5.2 en Reël 5.5.

Effektief vanaf 01 Januarie 2025: NWU Algemene Akademiese Reëls ten volle van krag

Die 'ou' A-reëls wat handel oor studiebeëindiging is dus steeds van krag.

Fakulteite

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Voorgraads
Nagraads (Honneurs, Meesters & PhD)

Opvoedkunde

Voorgraads (nuut)
Voorgraads (faseer uit)

Ingenieurswese

Geesteswetenskappe

Regte

Gesondheidswetenskappe

Voorgraads
Nagraads

Natuur- en Landbouwetenskappe

Voorgraads
Nagraads

Teologie