Dekaansvergunningseksamen / Finale Assesseringsgeleentheid

Studente wat vir die Dekaansvergunningseksamen/finale assesseringsgeleentheid kwalifiseer, sal deur die Fakulteit geïdentifiseer en gekontak word.

Slegs FINALE jaar studente wat EEN module moet slaag om te gradueer, sal, met inagneming van die toepaslike reëls, oorweeg word om die Dekaansvergunningseksamen/ finale assesseringsgeleentheid op die 2 Februarie 2024 te voltooi.

  • Mahikengstudente skryf om 9:00 by Gebou A8, G04 (die Studentesentrum)).
  • Potchefstroomstudente kan hierdie rooster gebruik (bygewerk op 31 Januarie)
  • Vanderbijlparkstudente kan hierdie rooster gebruik (bygewerk op 1 Februarie)

Indien 'n kwalifiserende student nie teen 24 Januarie 2024 deur die Fakulteit gekontak is nie, kan hy/sy self die fakulteit kontak. Gebruik asseblief die korrekte kontakbesonderhede soos hier gelys.

Middelsemester-assessering

2024 Eksamenroosters

Semester 1 (Alle kampusse)

Semester 2 (Alle kampusse)


Kontakbesonderhede