Kennisgewing aan studente


Derde Eksamengeleentheid / Finale Assesseringsgeleentheid

Studente wat vir die derde eksamen/ finale assesseringsgeleentheid kwalifiseer, sal deur hul Fakulteit geïdentifiseer en gekontak word.

Slegs FINALEjaarstudente wat EEN module moet slaag om te gradueer, sal, met inagneming van die toepaslike reëls, oorweeg word om die derdegeleentheidseksamen/eindassesseringsgeleentheid op 3 Februarie 2023 te voltooi.

Indien 'n student kwalifiseer vir die derde geleentheid eksamen/assessering en nie deur hul fakulteit teen 25 Januarie 2023 gekontak is nie, kan hy/sy self die fakulteit kontak. Kry die relevante kontakbesonderhede.

Lokale vir derde eksamengeleentheid