Tydens 'n oorsese besoek deur die voormalige rektor Prof HJJ (Hennie) Bingle aan verskeie universiteite in die VSA, Europa en die Ooste het hy gesê na 'n besoek aan Japan dat hy nie 'van koshuise met lang gange' hou nie. Die argitek, Mnr. WO (Willem) Meyer, het aan hierdie vereiste voldoen en hy is gevra om die Studentesentrum (SC) en die koshuise Vergeet-my-nie, Wag -'n-Bietjie, Kasteel en Wanda te ontwerp. Die eerste twee van die groep wat gebou moes word, was Fort en Kasteel. Hierdie koshuise was oorspronklik bedoel vir manlike studente, maar daar was 'n invloei van vroue en gevolglik 'n groot tekort aan verblyf. Die destydse Registrateur van Finansies het twee aanbevelings aan die Rektor, Prof Bingle, gemaak: dat voorafvervaardigde asbesgeboue vir mans opgerig is en dat die koshuise Fort en Kasteel vir vroue toegerus is.

Die koshuise het natuurlik nie geriewe vir vroue gehad nie en hulle moes vinnig verander word. In 1974 is Fort se naam verander na die Wanda-dameskoshuis, met Prof Albert Viljoen as die eerste huismeester. Die woonnaam Wanda is afgelei van die naam van die orgidee Vanda. Vanda is die naam van 'n uitsonderlike genus van orgideë en dus is die naam Wanda gebore. Dit is 'n naam waarop jy kan trots wees, want nie alleen is elke 'Wanda-inwoner' iemand spesiaal in eie reg nie, maar ons is ook 'n familie - 'n tuiste weg van die huis af. Wanda staan ​​uit bo die ander koshuise te danke aan ons passie vir uniekheid, die manier waarop ons mekaar aanvaar en omdat die tyd ons nie agtergelaat het nie. Balans is belangrik vir ons en daarom is ons op die sportveld aktief, op die verhoog het ons b energie wanneer ons geld insamel vir die minder bevoorreg. Wanda-vrouekoshuis - Eerste keuse-koshuishoof en skouers bo die res!

 

Visie

'n Hoë kwaliteit dameskoshuis waar liefde vir mekaar en betrokkenheid lei tot doelgerigtheid, groei en prestasie binne 'n konstruktiewe akademiese, sosiale en multikulturele atmosfeer.

Missie

Om 'n diverse dameskoshuis te vestig waar elke 'Wanda-inwoner' 'n gebalanseerde studentelewe kan lei en die geleentheid kry om deel te wees van 'n waardegedrewe huis waar ons 'n positiewe eenheid wat almal akkommodeer, projekteer.