Eikenhof | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

 

Visie

Eikenhof Dameskoshuis is ‘n instelling wat daarop fokus om elke dame se waarde te ontgin en daagliks daarna strewe om elke persoon se individualiteit na vore te bring, met haar geloof as middelpunt.

Missie

  • Eikenhof is ‘n dameskoshuis wat inwoners die geleentheid bied om:
  • Met hul uniekheid deel te vorm van ‘n eenheid.
  • ‘n Verskil in die wese van die koshuis te maak.
  • Inisiatief aan die dag te lê en insette te lewer.
  • Ywer en meelewing te toon deur deelname en ondersteuning.
  • Ideale te laat realiseer en met trots op koshuis suksesse kan reflekteer.
  • Om te “Wees wie jy is.”
  • Om elke meisie uit die koshuis te laat gaan as ‘n dame wat haar volle potensiaal kon bereik.