Studies | NWU | North-West University Courses | Top 10 Universities in South Africa | North-West University Online Application | Universities in South Africa | University of North-West Courses

 

"Welkom by die Noordwes-Universiteit! Die studentelewe sal waarskynlik vir jou baie anders wees as die lewe waaraan jy tot nou toe gewoond was. Jy sal nuwe verantwoordelikhede moet aanvaar en ook baie meer selfstandigheid moet ontwikkel. Dit kan ‘n geweldige uitdaging wees. Ek het egter vir jou goeie nuus. Jy is nou deel van ‘n groter NWU-gemeenskap. Of jy nou in ‘n universiteitskoshuis, ‘n woonstel of ander privaat akkommodasie tuisgaan, jy is net soveel deel van die NWU as enige ander student. Dit is jou nuwe tuiste. Ons akademiese en ondersteuningspersoneel is almal daar om jou te ondersteun en om vir jou te sorg. Maak asseblief gebruik van die dienste wat ons bied. Kom bespreek gerus enige uitdagings met ons. Ons is werklik hier om te help. Raak betrokke by medestudente en wees deel van die studentelewe in al sy vele fasette. Moet nooit dink dat dit net vir ander bedoel is nie. Jy het tot hier gekom; gryp nou elke goeie geleentheid aan wat die universiteitslewe jou bied. Ek moet jou natuurlik daaraan herinner dat jou akademiese sukses per slot van rekening voorrang geniet. Ons wil hê dat jy sukses behaal, maar jy moet mede-verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Wanneer die klasse ‘n aanvang neem, bly gefokus en probeer om nie oorweldig te voel nie. Woon klasse getrou by. Pak elke opdrag of projek sonder versuim aan en handhaaf ‘n bestendige pas. Dit is ‘n marathon en nie die 100-meter naelloop nie. Hou aan met hardloop. Onthou: dit begin alles hier – maar slegs as jy deelneem, " Prof Dan Kgwadi, Visekanselier

 

 

Kry die NWU App (vir Android)

Kry die NWU App (vir Apple)

Kontak jou koshuis

Doen aansoek