lehlohonolo Maleka    

Prim | Modulasetulo

073 355 1001    

lehlohonoloakaruby19@gmail.com          

 

Nkateko Shabangu    

Vice Prim | Motlatsi wa Modulasetulo

065 611 0838    

Nkatekotironic@gmail.com             

 

Thabang Mathibela    

sekretaris

078 238 4368    

mathibelathabang77@gmail.com        

 

Mfundo Thuntubele    

Tesourier, Fondsinsameling, Borgskappe en RAG Beampte | Ramatlotlo le Moofisiri wa Pokeletso ya Tjhelete le RAG

067 171 0763    

cimzaafrika@gmail.com         

 

Thapelo Makhubo    

Kunstebeampte

061 996 9626    

makhuboivan34@gmail.com         

 

Katlego Mofokeng     

Gemeenskapsbetrokkenheid Beampte & Transformasie- en Diversiteitsbeampte, met Aktuele Sake

072 420 8681    

:Katlegolawrence36@gmail.com        

 

Morena Ramateletse   

Bemarkings- en Werwingsbeampte & Maatskaplike en Skakelbeampte

078 141 5489    

MSRamateletse016@protonmail.com            

 

Thabiso Majoro    

Sportbeampte

071 957 0386    

thabisomajoro792@gmail.com