Koshuisadministrasiegelde

Alle studente - voornemende en huidige studente moet jaarliks aansoek doen by die koshuisadministrasie kantoor, Gebou 14K, Kamer nr. G01 & G04 jaarliks. 'n Administrasiefooi van R500.00 deposito vir voornemende studente moet betaal word.

Voornemende studente moet deur die Akademiese Administrasie Departement ingelig word dat hulle aanvaar word en 'n studentenommer (dws 12815691) moet uitgereik word.

Let wel: Aanvanklike aansoeke vir Nagraadse en Senior studente moet 'n aansoekfooi van R380-00 betaal. As u tans in 'n koshuis woon, is daar GEEN aansoekgeld betaal nie.

Sluitingsdatums vir aansoekvorms

Aansoeke vir 2023

Eerstejaarstudente - 31 Augustus 2023

Senior studente - 1 September 2023

Nagraadse studente - 1 September 2023

 

Eerstejaar-koshuisaansoekers

Voornemende studente sal na die sluitingsdatum 31 Augustus 2023 per e-pos of sms deur die betrokke departement in kennis gestel word van hul koshuisstatus.

Aansoekers wat reeds vir studie by NWU aansoek gedoen het, maar vergeet het om aan te dui dat hulle koshuisverblyf benodig, moet asseblief hier aansoek doen vir koshuisplasing! Daar is geen opsie om jou aansoek te wysig sodra dit ingedien is nie.

Kontak ons gerus indien jy hulp benodig.

Vir kansellasie van aansoek, klik asseblief hier - Sluitingsdatum 30 Oktober.

Laat Aansoeke - Voornemende eerstejaarstudente 2024

Kontak ons vir verdere inligting

Neem asseblief kennis dat aansoeke eers op 1 Desember oopmaak. Die vorm 2024 LAAT AANSOEKE: VOORKOMENDE 1STE JAAR (VANDERBIJLPARKKAMPUS).

Laat Senior koshuisaansoekers

Neem asseblief kennis dat aansoeke eers op 1 Desember oopmaak. Die vorm 2024 LAAT AANSOEKE: Seniors & NAGRAADS (VANDERBIJLPARKKAMPUS).

Doen hier aanlyn aansoek

Aansoek Reëls en Regulasies vir Koshuise

Hoe om aansoek te doen vir studente akkommodasie

  • Lees asseblief die reëls en regulasies.
  • Koshuistoelating, afhangende van die beskikbaarheid van ruimte, is slegs moontlik met suksesvolle akademiese aanvaarding soos uiteengesit in die plasingsprosedure.
  • Suksesvolle aansoekers sal in kennis gestel word en laat aansoeke sal op 'n waglys geplaas word.
  • Studente moet jaarliks aansoek doen vir koshuisverblyf.
  • Doen hier aansoek.

Alle vereiste dokumentasie moet aangeheg word voordat aansoekvorms vir finale koshuisplasing oorweeg sal word. Neem asseblief kennis dat dit 'n aanlyn aansoekstelsel is.

Vir koshuisnavrae en aansoeke allenlik, kontak - Karin Venter / 018-985-2137

 

Koshuiskansellasies

 

Voltooi asseblief hierdie vorm as jy jou koshuisplasing vir volgende jaar wil kanselleer.

Voornemende Studente = 31 Oktober 2023

Senior en PG-studente = 30 November 2023 (nie 31 Desember 2023 soos vermeld in Fooie Betaalbaar Boekie nie)