Hoe om vir meestersgraad- en doktorale studie te registreer

Studente word daaraan herinner om hulle studentenommer/universiteitsnommer in alle korrespondensie met die Universiteit te meld.

Registrasiedatums en belangrike inligting

Studente wat klas bywoon
Studente wat kontaksessies bywoon, moet voor of op die aanvangsdatum van hul kontaksessies geregistreer word.

Reëlings moet met die fakulteit getref word indien ʼn student se registrasie nie afgehandel is teen die tyd dat die kontaksessies ʼn aanvang neem nie. Registrasie is ʼn voorvereiste vir toegang tot eFundi-webwerwe. Registrasies vir hierdie groep moet voor of op 30 Junie gedoen word.
 
Webregistrasies sal oop wees tot 30 Junie. Enige student wat ná hierdie datum wil registreer, doen dit as ʼn oor-die-toonbank-versoek aan ʼn beampte van Gevorderde Grade-administrasie (GGA) (sien kontak ons-lys). GGA sal ʼn bewys van hul fakulteit se toestemming versoek om so laat in die jaar te registreer.
 
Navorsings-M- en -PhD-studente kan tot 30 Junie registreer. Indien studente ná 30 Junie wil registreer, moet hulle toestemming van die fakulteit verkry en dan GGA in kennis stel vir bystand.
 
Uitsluitings vir webregistrasies
 
Internasionale studente word aangeraai om nie die webregistrasieplatform te gebruik nie.
Internasionale studente word versoek om die Kantoor vir Globale Betrokkenheid se webwerf of hul kantoor op kampus te besoek voordat hulle vir die huidige akademiese jaar registreer.

Eerste registrasie vir meesters- en doktorsgraad

 • Die sluitingsdatum vir registrasie is 30 April, met die uitsluiting van gestruktureerde meestersgraadkursusse waar die betrokke fakulteit registrasiedatums bepaal.
 • Webregistrasie is elke jaar vanaf 15 Januarie tot 30 Junie beskikbaar.
 • Indien jy met die hand wil registreer (deur oor-die-toonbank bystand), moet jy die registrasievorm by jou fakulteitsadviseur of by Hoërgrade-administrasie aanvra.
 • Die ingevulde en ondertekende vorm, vergesel van bewys van betaling (depositostrokie of internetdrukstuk, of ’n amptelike brief van ’n beursgewer en/of instelling), moet by die betrokke fakulteitsraadgewer ingedien word.
 • Die registrasieproses is slegs voltooi wanneer jy bewys van registrasie ontvang het.
 • Riglyne
 • Webregistrasie

Herregistrasie vir meesters- en doktorsgraad

 • Die sluitingsdatum vir registrasie is 30 April, met die uitsluiting van gestruktureerde meestersgraadkursusse waar die betrokke fakulteit registrasiedatums bepaal.
 • Webregistrasie is elke jaar vanaf 15 Januarie tot 30 Junie beskikbaar.
 • Indien jy met die hand wil registreer (deur oor-die-toonbank bystand), moet jy die registrasievorm by jou fakulteitsadviseur of by Hoërgrade-administrasie aanvra.
 • Studente wat die kontakgeleenthede op die kampus bywoon, registreer volgens die tyd wat in hulle programme vir registrasie toegeken word.
 • Die ingevulde en ondertekende vorm, vergesel van bewys van betaling (depositostrokie of internetdrukstuk, of ’n amptelike brief van ’n beursgewer en/of instelling), moet by die betrokke fakulteitsraadgewer ingedien word.
 • Die registrasieproses is slegs voltooi wanneer jy bewys van registrasie ontvang het.
 • Riglyne
 • Webregistrasie