Koshuisouer | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

 

Ek het tans 32 jaar studentelewe-ervaring in al sy vertakkings en as gevolg van my pos, Afdelingshoof: Kampuskoshuise, is ek intens bewus van die welstand en die manier waarop studente daagliks worstel. Ek glo dat die huisouerposisie en my huidige pos mekaar baie goed aanvul. Ek het ook ervaring met studentefinansies voordat ek by koshuise betrokke geraak het. In die jare voor die NWU was ek werksaam in die finansiëledienstesektor. Ek het ʼn graad in Gedragswetenskappe en het geweet wat die akademiese sy van studentelewe behels. Ek streef elke dag in my persoonlike en werkshoedanigheid om studente, ouers en kollegas te help.

 

En my beste kwalifikasie is dat ek ʼn Christenouer is.

- Wilma Lotriet

Huisouer


Werk: 018 2991128

Sel: 0794924772

Epos: 10196528@nwu.ac.za