Onderwysbeurse | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Belangrike inligting vir Funza Lushaka beursaansoeke:

http://www.funzalushaka.doe.gov.za/application/application.jsp

 

PROSEDURE VIR AANSOEK:

Studente moet aanlyn aansoek doen sodat die aansoek direk op die databasis van die Departement van Onderwys vasgelê word.

Beide die aanlyn aansoekvorm en nodige dokumentasie moet ingehandig word by navrae toonbanke, Gebou F1 (Joon van Rooy), Studentegelde en Beurse, toonbank 6 tot 12.

Aanlyn aansoeke kan ook per e-pos gestuur word aan: PUK-UnderGradBurs@nwu.ac.za OF Gepos word aan: Funza Lushaka Beurse, Privaatsak X6001, Potchefstroom, 2520

 

Voornemende Gr 12-studente heg die volgende dokumente aan:

  • Gesertifiseerde afskrif van ID
  • Gesertifiseerde afskrif van matrieksertifikaat
  • Uitdruk van elektroniese aanlyn aansoek

                         

Studente van die Universiteit heg die volgende dokumente aan:

  • Gesertifiseerde afskrif van ID
  • Gesertifiseerde afskrif van akademiese rekord
  • Registrasiebewys 2018

 

Sluitingsdatums

Heraansoeke:     1 Oktober 2019 tot 22 November 2019

Nuwe aansoeke: 1 Oktober 2019 tot 13 Januarie 2020

 

 

Navrae: http://www.funzalushaka.doe.gov.za/

 

 

 funza