Oosterhof | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

 

Die kuikens tel 137, skrop-skrop in geel en turquoise pronk hulle op die sportveld, want Oosterhof jou naam dra ons altyd met ons saam. Aan die Suide kant van die Noordwes Universiteit Potchefstroomkampus staan 'n koshuis – 'n koshuis soos geen ander, soggens gegroet deur die goudgeel son, 'n tuiste soos geen ander. Die beste koshuis Suid van die ewenaar ongetwyfeld. In Kameraadskap gee ons elkeen alles, om 'n toekoms saam te bou. Na 53 jaar bly hierdie die trots van 137 Oosterhofdames – wydverspreid oor die aarde heen. Geroep deur een trots, een Kekkelbekkie, een gees. EEN vir eenheid, DRIE vir die leiding van die drie-enige God, SEWE dra ons op aan al die vorige Oosterhofdames wat hul beywer het vir die gees van Oosterhof. Doelgerig, waardegedrewe en diensbaar betree ons die studentelewe. 'n Mens vir die mense, versorger van die armes, vriend van almal – op 'n Oosterhofdame kan jy altyd reken. Uit die dop bied altyd 'n lafenis vir die keel, 'n kuier en samesyn vir ieder en elk. In ses gange is die gees tasbaar en weerklink die trots luidkeels. 'n Huis weg van die huis. Van kunsbeen af word die kuikens opgevoed en gevorm tot volwaardige Oosterhofdames onder leiding van moeder-hen Michelle en pappa-haan Niel. Wanneer hierdie generasie Oosies wat die naam opnuut laat weerklink.

Visie

  •     Onvoorwaardelik Christelik
  •     Alle kultuurgroepe word volle lewensruimte gun
  •     Akademiese prioriteit

Missie

    Die tipiese aktiwiteite ter bevordering van die missiepunte geskied binne die koshuisraamwerk van die volgende vier waardes:

  •     Die uitvoer van elke tradisie en gebruik moet daartoe bydra om deelname en betrokkenheid in die koshuis te bevorder.
  •     Die uitvoer van elke tradisie en gebruik moet beoordeel word aan die kriterium van menswaardigheid en moet daarop gemik wees om wedersydse respek vir mekaar tot stand te bring.
  •     Die uitvoer van elke tradisie en gebruik moet ten alle tye daartoe bydra om persoonlike groei van die indiwidu in die hand te werk.
  •     Die uitvoer van elke tradisie moet daartoe bydra om trots te kweek teenoor dit waarvoor die koshuis staan.