Kontak ons | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Honneursgraadnavrae

Honneursgraadnavrae

Kontak die fakulteite direk of:

Hoërgrade (M&D) navrae

Algemene navrae en navrae oor aansoekinligting en -vorms, akademiese rekords en bewys van registrasie

 
Me Marietjie Ackermann
HGA Afdelingshoof
018 299 4043

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Navrae oor aansoekstatus, toelatings, jaarlikse registrasies en die eksamenproses

Mafikengkampus

Mnr Kabelo Mogonediwa
Vakant :Aansoeke en Registasies
018 389 2699
 
Me Dipuo Maseng
Aansoeke en Registrasies: alle fakulteite
018 389 2916
 
Me Tlotlo Makhetha
Eksamineringsproses: Natuur- en Landbouwetenskappe Geesteswetenskappe, Teologie, Gesondheidswetenskappe
 
Me Berniece Bourn
Eksamineringsproses: Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe, MBA, Opvoedkunde, Regte

 


Potchefstroomkampus

Me Sandra Horn 
Aansoeke en registrasies: Natuur- en Landbouwetenskappe
 
Me Melleney Campbell Jacobs
Aansoeke en registrasies: Teologie, behulpsaam met registrasies van Ingenieurswese
 
Me Yolandie Combrink
Toelatings en registrasies: Geesteswetenskappe, behulpsaam met registrasies van Natuur- en Landbouwetenskappe
 
Me Lisnet Louw
Aansoeke en registrasies: Opvoedkunde. Regte
018 299 2465
Lisnet.Louw@nwu.ac.za
 
Me Bonolo Kgokong
Aansoeke en registrasies: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
018 299 4044
33426775@nwu.ac.za
 
Me Ruth Kgabung
NWU Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur
016 910 3025

13250337@nwu.ac.za

Mnr Thabang Mampe
Aansoeke en registrasies: Gesondheidswetenskappe
018 285 2578
 
Me Margaret Kruger
Eksaminerinsproses: Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
018 299 2640
 
Me Yolandie Combrink
Titelregistrasies: Teologie, Opvoedkunde
018 299 4124
 
Me Winnie Moshoetse
Titelregistrasies: Gesondheidswetenskappe
018 299 2622
 
Mnr Godfrey Rapeso
Eksaminerinsproses:Teologie, Opvoedkunde
018 299 2294
 
Me Nauma Blom
Eksaminerinsproses: MBA, PhD na MBA
018 299 2626

Nauma.Blom@nwu.ac.za

 

Me Eurika van Schalkwyk
Eksaminerinsproses: Natuur- en Landbouwetenskappe
018 299 2656
 
Me Maria Raubenheimer
Eksaminerinsproses: Natuur- en Landbouwetenskappe
018 299 4249
 
Mnr Randy Kakudji
Eksaminerinsproses: Regte
018 299 4759
Ms Thea Joubert
Eksaminerinsproses: Gesondheidswetenskappe
018 299 2621
 
Ms Ilse Botha
Eksaminerinsproses: Ingenieurswese
018 299  2632
 
Mrs Ragel Jafta
Eksaminerinsproses: Geesteswetenskappe
018 299  4194

Vaaldriehoekkampus

Jenny van der Walt
Aansoek en registrasies, alle ander fakulteite
016 910 3340

Me Ruth Kgabung
MBA, Natuur- en Landbouwetenskappe, Teologie
016 910 3025
13250337@nwu.ac.za
 
Me Jenna Wilson
Eksamineringsproses- alle fakulteite
016 910  3033
Jenna.Wilson@nwu.ac.za
 
Me Petro van Rhyn
Seremonies en titelregistrasieproses: alle fakulteite
016 910 3107

Petro.vanRhyn@nwu.ac.za

 

Bevestigingsbriewe en transkripsieversoeke

Kontak vir Marise du Plessis (018 285 2618 of marise.duplessis@nwu.ac.za) om enige van die volgende aan te vra:

  • Brief om inskrywing te bevestig
  • Brief om kwalifikasie te bevestig
  • Brief om onderrigmedium te bevestig
  • Uiteensetting van module-uitkomstes/sillabus
  • Verifikasie van kwalifikasie behaal
  • Versending van akademiese transkripsies per koerierdiens

Bykomende kontakbesonderhede

Koördineerders

Mnr Eddy Masemola (Mafikengkampus)
HGA Koördineerder
018 389 2696

Eddy.Masemola@nwu.ac.za

 
Me Lauren Delport (Potchefstroomkampus)
HGA Koördineerder
018 299 4274
 
Me Marise du Plessis (Potchefstroomkampus)
HGA Koördineerder Hulp-toonbank
018 285 2618
 
Me Amanda Smith (Vaaldriehookkampus)
HGA Koördineerder en seremonie koördineerder vir kampus
016 910 3115

Amanda.Smith@nwu.ac.za