Kontak ons | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Honneursgraadnavrae

Honneursgraadnavrae

Kontak die fakulteite direk of:

Hoërgrade (M&D) navrae

Algemene navrae en navrae oor aansoekinligting en -vorms, akademiese rekords en bewys van registrasie

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Navrae oor aansoekstatus, toelatings en jaarlikse registrasies

Mafikengkampus

Dipuo Maseng
Tel: 018 389 2916
 
Tlotlo Makhetha
Tel: 018 389 2284
E-pos: tlotlo.makhetha@nwu.ac.za
 
Eddy Masemola

Tel: 018 389 2696
E-pos:  eddy.masemola@nwu.ac.za


Potchefstroomkampus

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Lisnet Louw
Tel: 018 299 2465
E-mail: Lisnet.Louw@nwu.ac.za
 
NWU Besigheidskool (MBA en PhD na MBA)
Ruth Kgabung
Tel: 016 910 3025
 
Fakulteit Opvoedkunde
Lisnet Louw
Tel: 018 299 2465
E-mail: Lisnet.Louw@nwu.ac.za

Fakulteit Ingenieurswese
Thabang Mampe
Tel: 018 285 2578
E-mail: 31643949@nwu.ac.za
 
Fakulteit Geesteswetenskappe
Ruth Kgabung
Tel: 016 910 3025
 
Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Thabang Mampe
Tel: 018 285 2578
E-mail: 31643949@nwu.ac.za
 
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Sandra Horn 
Tel: 018 299 4006
E-pos:  sandra.horn@nwu.ac.za
 
Fakulteit Teologie
Sandra Horn
Tel: 018 299 4006
E-pos:  sandra.horn@nwu.ac.za
 
Fakulteit Regte
Lisnet Louw
Tel: 018 299 2465
E-mail: Lisnet.Louw@nwu.ac.za

Vaaldriehoekkampus

Jenny van der Walt
Tel: 016 910 3340

 

Ruth Kgabung
Tel: 016 910 3025
E-pos: 13250337@nwu.ac.za

Bevestigingsbriewe en transkripsieversoeke

Kontak vir Marise du Plessis (018 285 2618 of marise.duplessis@nwu.ac.za) om enige van die volgende aan te vra:

  • Brief om inskrywing te bevestig
  • Brief om kwalifikasie te bevestig
  • Brief om onderrigmedium te bevestig
  • Uiteensetting van module-uitkomstes/sillabus
  • Verifikasie van kwalifikasie behaal
  • Versending van akademiese transkripsies per koerierdiens

Bykomende kontakbesonderhede

Koördineerders

Eddy Masemola (Mafikengkampus)
Tel: 018 389 2699
E-mail: Eddy.Masemola@nwu.ac.za
 
Lauren Delport (Potchefstroomkampus)
Tel: 018 299 4274
E-mail: lauren.delport@nwu.ac.za
 
Marise du Plessis (Potchefstroomkampus)
Tel: 018 285 2618
E-pos:  marise.duplessis@nwu.ac.za
 
Amanda Smith (Vaaldriehoekkampus)
Tel: 016 910 3115
E-pos:  amanda.smith@nwu.ac.za