Kontak ons | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Honneursgraadnavrae

Honneursgraadnavrae

Kontak die fakulteite direk of:

Hoërgrade (M&D) navrae

Algemene navrae en navrae oor aansoekinligting en -vorms, akademiese rekords en bewys van registrasie

 
Me Marietjie Ackermann
HGA Afdelingshoof
018 299 4043

Mahikengkampus

Potchefstroomkampus

Vanderbijlparkkampus

 • Algemene Navrae en Fakulteit Opvoedkunde, Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, NWU Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur
 • Me Ruth Kgabung
 • Tel no: 016 910 3025
 
 • Algemene Navrae en Fakulteit Ekonomie- en Bestuurswetenskappe, Fakulteit Geesteswetenskappe, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Fakulteit Teologie
 • Mnr Thabo Kgabung
 • Tel no: 016 910 3340
 •  

Navrae oor aansoekstatus, toelatings, jaarlikse registrasies en die eksamenproses

Mahikengkampus

Mnr Kabelo Mogonediwa
Vakant: Aansoeke en registasies
018 389 2699
 
Me Dipuo Maseng
Aansoeke en registrasies: alle fakulteite
018 389 2916
 
Me Tlotlo Makhetha
Eksamineringsproses: Natuur- en Landbouwetenskappe Geesteswetenskappe, Teologie, Gesondheidswetenskappe
 
Me Berniece Bourn
Eksamineringsproses: Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe, MBA, Opvoedkunde, Regte

 


Potchefstroomkampus

Me Sandra Horn 
Aansoeke en registrasies: Natuur- en Landbouwetenskappe
 
Me Melleney Campbell Jacobs
Aansoeke en registrasies: Teologie, behulpsaam met registrasies van Ingenieurswese
 
Me Yolandie Combrink
Toelatings en registrasies: Geesteswetenskappe, behulpsaam met registrasies van Natuur- en Landbouwetenskappe
 
Me Lisnet Louw
Aansoeke en registrasies: Opvoedkunde. Regte
018 299 2465
Lisnet.Louw@nwu.ac.za
 
Me Bonolo Kgokong
Aansoeke en registrasies: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
018 299 4044
33426775@nwu.ac.za
 
Me Ruth Kgabung
NWU Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur
016 910 3025

13250337@nwu.ac.za

Mnr Thabang Mampe
Aansoeke en registrasies: Gesondheidswetenskappe
018 285 2578
 
Me Margaret Kruger
Eksaminerinsproses: Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
018 299 2640
 
Me Yolandie Combrink
Titelregistrasies: Teologie, Opvoedkunde
018 299 4124
 
Me Winnie Moshoetse
Titelregistrasies: Gesondheidswetenskappe
018 299 2622
 
Mnr Godfrey Rapeso
Eksaminerinsproses:Teologie, Opvoedkunde
018 299 2294
 
Me Nauma Blom
Eksaminerinsproses: MBA, PhD na MBA
018 299 2626

Nauma.Blom@nwu.ac.za

 

Me Eurika van Schalkwyk
Eksaminerinsproses: Natuur- en Landbouwetenskappe
018 299 2656
 
Me Maria Raubenheimer
Eksaminerinsproses: Natuur- en Landbouwetenskappe
018 299 4249
 
Mnr Randy Kakudji
Eksaminerinsproses: Regte
018 299 4759
Ms Thea Joubert
Eksaminerinsproses: Gesondheidswetenskappe
018 299 2621
 
Ms Ilse Botha
Eksaminerinsproses: Ingenieurswese
018 299  2632
 
Me Ragel Jafta
Eksaminerinsproses: Geesteswetenskappe
018 299  4194

Vanderbijlparkkampus

 
Me Ruth Kgabung
Aansoeke en registrasies: Fakulteit Opvoedkunde, Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, NWU Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur
016 910 3025
 
Mnr Thabo Kgabung
Aansoeke en registrasies: Fakulteit Ekonomie- en Bestuurswetenskappe, Fakulteit Geesteswetenskappe, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Fakulteit Teologie
016 910 3340
 
Me Jenna Wilson
Eksamineringsproses- alle fakulteite
016 910  3033
Jenna.Wilson@nwu.ac.za
 
Me Petro van Rhyn
Seremonies en titelregistrasieproses: alle fakulteite
016 910 3107

Petro.vanRhyn@nwu.ac.za

 

Bevestigingsbriewe en transkripsieversoeke

Kontak vir Marise du Plessis (018 285 2618 of marise.duplessis@nwu.ac.za) om enige van die volgende aan te vra:

 • Brief om inskrywing te bevestig
 • Brief om kwalifikasie te bevestig
 • Brief om onderrigmedium te bevestig
 • Uiteensetting van module-uitkomstes/sillabus
 • Verifikasie van kwalifikasie behaal
 • Versending van akademiese transkripsies per koerierdiens

Bykomende kontakbesonderhede

Koördineerders

Mnr Eddy Masemola (Mahikengkampus)
HGA Koördineerder
018 389 2696

Eddy.Masemola@nwu.ac.za

 
Me Lauren Delport (Potchefstroomkampus)
HGA Koördineerder
018 299 4274
 
Me Marise du Plessis (Potchefstroomkampus)
HGA Koördineerder Hulp-toonbank
018 285 2618
 
Me Amanda Smith (Vaaldriehookkampus)
HGA Koördineerder en seremonie koördineerder vir kampus
016 910 3115

Amanda.Smith@nwu.ac.za