Nagraadse studies by die NWU | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

 

 

“Die doel van navorsing is om probleme op te los wat die groei en ontwikkeling van die samelewing, gemeenskappe, sakeondernemings en individue aan bande lê. Ons by die NWU herinner ons deurlopend daaraan dat ons hier is om ’n verskil in mense se lewens te maak en die natuur te koester. Deur sommige van die probleme op te los wat die mens vandag in die gesig staar, en studente te produseer wat gereed is om die wêreld te omskep, bou ons aan ’n beter universiteit en ’n beter Suid-Afrika,” sê prof Dan Kgwadi, NWU Visekanselier, NWU Research Dynamics.

Ons doelwit by die NWU is om ons nagraadse studente op te voed en te bemagtig deur programme van gehalte te verskaf om te verseker dat daar goed opgeleide gegradueerdes is wat krities en lateraal kan dink.

Een van die belangrikste faktore in die besluit om vir meestersgraad- of doktorale studie in te skryf, is die beskikbare akademiese kundigheid. Ten opsigte hiervan kan julle gerus wees: die Noordwes-Universiteit is trots op die toenemende navorsingsintensiteit, soos aan die wye omvang van nagraadse graadaanbiedings gesien kan word.

Maar waarom vir ’n meesters- of doktorsgraad inskryf?

  • Dit versterk jou mededingendheid as gegradueerde in ’n gespesialiseerde arbeidsmark.
  • Dit brei jou kennis en vaardighede uit en verdiep dit in ’n internasionale mark wat gedurig verander.
  • Dit bied aan jou navorsingsvoorbereiding wat jou vermoë verbeter om toegang te kry tot nuwe kennis in ’n komplekse samelewing, sin te maak daarvan en dit aan te wend.
  • Dit bou selfvertroue en geloofwaardigheid as hoogs opgeleide gegradueerde.
  • Dit verskaf groot persoonlike bevrediging en beloning.

Navorsing by die NWU

Marinenavorsing

Taaltegnologie

Ingenieurswese