Nagraadse studies by die NWU | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Maar waarom vir ’n meesters- of doktorsgraad inskryf?

Job market

Blink uit

International market

Oorskry verwagtinge

Research preparation

Verwag die beste

Ondersteun jou mededingendheid in ʼn gespesialiseerde arbeidsmark.
Verdiep jou kennis en vaardighede in ʼn voortdurend veranderende internasionale mark.
Toegang tot kundiges in verskillende vakgebiede.
Bou selfvertroue en geloofwaardigheid as ʼn hoogs geskoolde graduandus.
Persoonlike bevrediging.
 
Voorbereiding vir navorsing wat jou vermoë uitbou om toegang te verkry tot nuwe kennis in ʼn komplekse samelewing, sin te maak daarvan, en dit te implementeer.
Uitstekende navorsingsfasiliteite.

“Mens doen navorsing om oplossings te vind vir probleme wat die groei en ontwikkeling van samelewings, gemeenskappe, besighede en individue strem. By die NWU herinner ons onsself gedurig daaraan dat ons hier is om ʼn verskil te maak in mense se lewens en om die natuur te koester . Deur aandag te gee aan sommige van die probleme waarvoor die mensdom vandag te staan kom, en deur studente af te lewer wat gereed is om te help vorm gee aan die wêreld, bou ons ʼn beter universiteit en ʼn beter Suid-Afrika.” – Prof Dan Kgwadi