NWU Verteenwoordigende Studenteraad (VSR) | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Danielle Giorgi (Ondervoorsitter)

Thabang Tlale (Sekretaris-generaal)

Johan Nel (Verenigings skakelbeampte)

Heili Potgieter (Akademiese beampte)

Thuso Molefi (Beampte vir openbare betrekkinge en projekte)

Mogomotsi Molefe (Koshuisbeampte)

Douard d'Assonville (Sportbeampte)

Olebogeng Slibo Basekiseng (Kuns en kultuur en internasionale studentebeampte)

Phumlani Ndlovu (Aktuele beampte)

Johan Malan (Tesourier-generaal)

Kale Neethling (Gemeenskaps- en belanghebbende-betrokkenheidsbeampte)

Theunis Van Wyk (Beampte vir fondsinsameling)

Jill Andrews (Afstandstudentebeampte)