NWU Verteenwoordigende Studenteraad (VSR) | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

 

Pieter Hattingh (Waarnemende Voorsitter)

Theo Seepamore (Ondervoorsitter)

Tebogo Sibiza (Sekretaris-Generaal)

Carol Manyaapelo  (Akademiese  Beampte).

 

Mpho Tlhalefo Mogane (Koshuisbeampte)

Charnelle Kruger  (Afstandstudentebeampte)

Cheney Acker (Tesourier)

Danielle Giorgi (Regsbeampte)

 

Thabang Tlale (Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebbendes)

Zané Botha  (Sportbeampte)

Johan Nel (Aktuele Sake Beampte)

Khotsofala Ramasilo (Openbare Betrekkinge en Projekbeampte)

 

Nonjabulo Qwesha (Verenigingsskakelbeampte)

Benjamin Truter (Waarnemende Fondsinsamelingsbeampte)