Algemene Navrae

Posadres


Mahikengkampus:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Privaatsak X2046
Mmabatho
2745

Potchefstroomkampus:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Vanderbijlparkkampus:
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Posbus 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese Adres


Mahikengkampus:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Hoek van Albert Luthuli
en Universiteits-rylaan
Gebou A2F
Mmabatho
2745

Potchefstroomkampus:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Hoffman Straat 4
Gebou F1
Potchefstroom
2531

Vanderbijlparkkampus:
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Hendrik Van Eck- boulevard
Gebou 24
Vanderbijlpark
1900

Kontaknommers


Mahikengkampus:
+27 (0)18 389 2521  

Potchefstroomkampus:
+27 (0)18 299 2672/3

Vanderbijlparkkampus:
+27 (0)16 910 3157 

E-pos


Voorgraadse Navrae

MC-UnderGradBurs@nwu.ac.za

Nagraadse Navrae    

MC-PostGradBurs@nwu.ac.za

Voorgraadse Navrae

PC-Studyfees@nwu.a.za

Nagraadse Navrae    

PC-Studyfees@nwu.ac.za

Voorgraadse Navrae

VC-UnderGradBurs@nwu.ac.za

Nagraadse Navrae    

VC-PostGradBurs@nwu.ac.za