Koshuis Aansoeke | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Koshuisadministrasiegelde

Alle studente - voornemende en huidige studente moet jaarliks aansoek doen by die koshuisadministrasie kantoor, Gebou 14K, Kamer nr. G01 & G04 jaarliks. 'n Administrasiefooi van R700.00 (nie-terugbetaalbaar) vir voornemende studente moet betaal word.

Voornemende studente moet deur die Akademiese Administrasie Departement ingelig word dat hulle aanvaar word en 'n studentenommer (dws 12815691) moet uitgereik word.

Let wel: Aanvanklike aansoeke vir Nagraadse en Senior studente moet 'n aansoekfooi van R380-00 betaal. As u tans in 'n koshuis woon, is daar GEEN aansoekgeld betaal nie.

Sluitingsdatums vir Aansoekvorms

Eerstejaarstudente - 30 September 2020

Senior studente - 30 September 2020

Nagraadse en Meesterstudente - 30 September 2020

 

Aansoek Reëls en Regulasies vir Koshuise

Hoe om aansoek te doen vir studente akkommodasie

  • Kry 'n koshuisaansoekvorm by die Koshuisadministrasie kantoor en dien die vorm voor of op die datums wat deur die koshuisadministrasie kantoor verskaf word.
  • Koshuistoelating, afhangende van die beskikbaarheid van ruimte, is slegs moontlik met suksesvolle akademiese aanvaarding soos uiteengesit in die plasingsprosedure.
  • Suksesvolle aansoekers sal in kennis gestel word en laat aansoeke sal op 'n waglys geplaas word.
  • Studente moet jaarliks aansoek doen vir koshuisverblyf.
 

Vorms kan ook afgelaai word (PDF-formaat) 

Alle vereiste dokumentasie moet aangeheg word voordat aansoekvorms vir finale koshuisplasing oorweeg sal word.

 

E-pos adresse vir koshuis navrae en aansoeke alleenlik

 

Reëls en Reguleringsboekie - Junie 2017 (PDF-formaat)

Reëls en Regulasies Boekie - Hersiene weergawe