Honneursgraadnavrae

Honneursgraadnavrae

Kontak die fakulteite direk of:

Meesters en Doktorale studies

Hulptoonbank: Alle algemene navrae oor meesters- en doktorale studies

Fase en Fakulteit
Fase 1:  Registrasies, Studenteversoeke, Kansellasies
Fase 2: Titelregistrasies, Aanstelling van eksaminatore en studieleiers, Etieknommers
Fase 3: Kennisgewing van voorleggings, Voorleggings, Eksamenproses, Uitslaebriewe, laai van grade.
 

Mahikengkampus

HGA Algemene Navrae

Tshepiso Madito
Tel: 018 389 2400
E-mail: Tshepiso.Madito@nwu.ac.za

 

Potchefstroomkampus

HGA Algemene Navrae
Melleney Campbell-Jacobs
018 285 2619

 

Vanderbijlparkkampus

HGA Algemene Navrae
Petro van Rhyn
Tel no: 016 910 3107
 
NWU Besigheidskool(Al drie kampusse)
Ruth Kgabung
016 910 3025

Navrae oor registrasies en eksamenprosesse

Mahikengkampus

 
Tlotlo Makhetha
Fase 2 en 3: Geesteswetenskappe, Gesondheidswetenskappe, Opvoedkunde en Teologie
Tel: 018 389 2284
Tlotlo.Makhetha@nwu.ac.za
 
Berniece Bourn
Fase 2 en 3: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regte en NWU Besigheidskool
Tel: 018 389 2589
Berniece.Bourn@nwu.ac.za
 

Sasa Macaka
Fase 1 Geesteswetenskappe en Natuur- en Landbouwetenskappe
Tel: 018 389 2217
Sasa.Macaka@nwu.ac.za

Godfrey Ntho
Fase 2 en 3
Tel: 018 389 2526
 
Tshepiso Madito
Fase 1
Tel: 018 389 2400
 

Potchefstroomkampus

Sandra Horn 
Fase 1: Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Tel: 018 299 4006
Sandra.Horn@nwu.ac.za
 
Melleney Campbell Jacobs
Hulptoonbank en Fase 1: Teologie en Opvoedkunde
 
Yolandie Combrink
Fase 1: Geesteswetenskappe
 
Lisnet Louw
Fase 1: Gesondheidswetenskappe

Reginald Arnolds
Fase 1 EBW en Honorarium eise
Tel: 018 299 2193
 
Margaret Kruger
Fase 2 en 3: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Post Docs
Tel: 018 299 2640
 
Nauma Blom
Fase 2 en 3 NWU Besigheidskool en Teologie
Tel: 018 299 2626
Nauma.Blom@nwu.ac.za

 

Eurika van Schalkwyk
Fase 3: Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Tel: 018 299 2656
 
Maria Raubenheimer
Fase 2 en 3: Natuur- en Landbouwetenskappe
Tel: 018 299 4249
Thea Joubert
Fase 3: Gesondheidswetenskappe
Tel: 018 299 2621
 
Ilse Botha
SIS-projek
Fase 2 en 3: Opvoedkunde,
Tel: 018 299 2632
 
Ragel Jafta
Fase 2 en 3: Geesteswetenskappe en Regte
Tel: 018 299 4194
 
Jana Von Moltke
Fase 2 en 3: Ingenieurswese
018 299 4063

Vanderbijlparkkampus

 
Ruth Kgabung
Fase 1: NWU Besigheidskool (al drie kampusse)
Tel: 016 910 3025
E-pos: Ruth.Kgabung@nwu.ac.za
 
Petro van Rhyn
Fase 1: Geesteswetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Gesondheidswetenskappe
Tel: 016 910 3107
 
Justice Sibiya
Fase 1: Opvoedkunde, Teologie en Natuur- en Landbouwetenskappe
Tel: 016 910 3129
 
Jenna Wilson
Fase 2 en 3: Geesteswetenskappe, Natuur- en Landbouwetenskappe, Teologie, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Gesondheidswetenskappe, Opvoedkunde en NWU Besigheidskool
Tel: 016 910 3033
Jenna.Wilson@nwu.ac.za

Bevestigingsbriewe en transkripsieversoeke

Kontak vir Godfrey Rapheso (HDA Koordineerder in Potchefstroom) by 018 299 2294 of Godfrey.Rapheso@nwu.ac.za om enige van die volgende aan te vra:

  • Brief om inskrywing te bevestig
  • Brief om kwalifikasie te bevestig
  • Brief om onderrigmedium te bevestig
  • Uiteensetting van module-uitkomstes/sillabus
  • Verifikasie van kwalifikasie behaal
  • Versending van akademiese transkripsies per koerierdiens

Bykomende kontakbesonderhede

Afdelingshoof en Koördineerders

Marietjie Ackermann
Afdelingshoof (Potchefstroomkampus)
Tel: 018 299 4043
 
Dipuo Maseng (Mahikeng)
HDA Koördineerder
018 389 2916
 
Godfrey Rapheso (Potchefstroom)
HDA Koördineerder
Tel: 018 299 2294
 
Amanda Smith (Vanderbijlpark)
Koördineerder
016 910 3115
E-pos:  Amanda.Smith@nwu.ac.za
 
 
 

 

Kaarte en roete-aanwysings