Opedae 2018 | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Hou die datum oop!

Begin die reis van 'n leeftyd deur die #MyNWU-opedae by te woon.

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Mafikengkampus

 

Ons kan nie wag om jou te ontmoet nie!