Opedae | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Hou die datum oop! Opedae 2019

Begin die reis van 'n leeftyd deur die #MyNWU-opedae by te woon.

Potchefstroomkampus - 11 Mei 2019

Die dag word in twee identiese sessies aangebied. Die gebeure in die Amfiteater word na die Alumni- en Sportsaal(F14)  gebeeldsend.

EERSTE SESSIE

07:45  Verwelkoming: Amfiteater
08:30  Maak kennis met die  NWU
09:30  Begeleiding na fakulteit(e) van jou keuse
10:30  Besoek aan koshuise, finansiële steundienste (beurse en lenings), NWU Sport ,  NWU Kunste en ander stalletjies van jou keuse.
Benut ook die geleentheid om aanlyn aansoek te doen
 

TWEEDE SESSIE

11:00 Herhaling van die eerste sessie se program in die Amfiteater – woon hierdie sessie by indien jy eers by ‘n fakulteit besoek afgelê het.
11:30 Die NWU in kort
12:30 Begeleiding na fakulteit(e) van jou keuse
13:30 Besoeke aan koshuise, Finansiële Steundienste (beurse en lenings) , NWU Sport, NWU Kunste en ander stalletjies van jou keuse.
Benut ook die geleentheid om aanlyn aansoek te doen
 

Vaaldriehoekkampus - 18 Mei 2019

Mafikengkampus - 25 Mei 2019


Ons kan nie wag om jou te ontmoet nie!