Eksamen- en assesseringsroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Belangrik

Derde eksamengeleentheid

Slegs finalejaarstudente, wat EEN module moet slaag om te gradueer, sal oorweeg word om die derde eksamengeleentheid/ finale assesseringsgeleentheid op 31 Augustus 2021 te voltooi, streng volgens die gestipuleerde akademiese reëls hieroor.

Kontakbesonderhede van fakulteite

Studente wat op kampus eksamen/toetse moet skryf, moet aansoek doen om toestemmingsbriewe

Alle studente moet betyds aansoek doen om 'n toestemmingsbrief (as hulle nog nie een het nie) om die kampusse te betree om die eksamen / assesserings af te lê. Dit neem ongeveer twee dae om jou toestemmingsbrief te kry nadat jy aansoek gedoen het. Lees meer

 

Kennisgewings aan studente

  • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).

  • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):
  • Jy sal nie toegang tot enige toets- of eksamenlokaal verkry sonder jou studentekaart nie. Afstandstudente kan 'n ID-dokument of bestuurslisensie gebruik om toegang tot eksamenlokale te verkry.
  • Persoonlike eksamenrooster
  • Eksamendienste word deur Roosters- en Assesseringsadministrasie behartig
  • Afstand-studente (EOAL) moet 'n deelnamepunt van ten minste 40% hê om eksamen te mag skryf 

Eksamen- en assesseringsroosters 2021

Tweede semester 2021

 

Kontakbesonderhede

Middelsemester assesseringsroosters 2021