Aansoeke | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Voorgraadse studente

Honneurs/Nagraadse Diplomas

Nagraadse (M&D) studente

Oop Afstandsleer

Verandering van aansoekbesonderhede

  • Voornemende aansoekers wat reeds hulle aansoeke ingedien het en hulle persoonlike inligting wil wysig of van kampus of kwalifikasie wil verander kan die hulplyn by 018 285 4320 skakel. Maak asseblief seker dat jou studentenommer en kontakbesonderhede byderhand het.