Aansoeke | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit


Belangrik: Weens die implementering van die nasionale COVID-19 inperkingstydperk deur die President op 26 Maart 2020, funksioneer die personeel van die NWU Aansoek- en Toelatingskantoor en ander NWU departemente vanaf hul privaat wonings. Dit kan 'n verlengde tydperk van terugvoer op u nuwe aansoek meebring as gevolg van tegniese en logistieke beperkings. Ons skenk egter aandag aan u aansoek en/of navrae so spoedig moontlik.

 

 

Voorgraadse studente

Honneurs/Nagraadse Diplomas

Nagraadse (M&D) studente

Oop Afstandsleer

Verandering van aansoekbesonderhede

  • Voornemende aansoekers wat reeds hulle aansoeke ingedien het en hulle persoonlike inligting wil wysig of van kampus of kwalifikasie wil verander kan die versoek rig aan applicationsug@nwu.ac.za. Maak asseblief seker dat jou studentenommer en kontakbesonderhede in die e-pos aangedui word.

 

HOKSR-belyning 

Universiteite in Suid Afrika is volgens wet verplig om deel te neem aan die Nasionale Projek onder leiding van die eksterne goedkeuringsliggame (die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), die Raad op Hoër Onderwys (RHO) en die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAKO), ten einde alle kwalifikasies te belyn met die Hoër Onderwys Kwalifikasies, Sub-Raamwerk (HOKSR). Die NWU is dus deurlopend in proses om die universiteit se kwalifikasie- en programaanbod te belyn met die vereistes van die HOKSR. 

Voornemende studente moet kennis neem van die feit dat daar van die NWU kwalifikasiename, programname asook die samestelling van kurrikula kan verander as gevolg van die HOKSR Projek, voor registrasie vir die opkomende akademiese jaar.  
 
Suksesvolle kandidate word aanbeveel om met die relevante fakulteit kontak te maak ten einde te verseker dat hul vir die korrekte kwalifikasie, program en/of kurrikulum registreer.