Aansoeke | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

 

 

Voorgraads

 • Wat om te studeer?
 • Keuringsinligting
 • Doen hier aansoek:
 • Sluitingsdatums:
  • Nie-Keuringskursusse: 30 September 2018
  • Neem asb kennis dat sommige nie-keuringsprogramme reeds kapasiteit bereik het. Die aanlyn aansoeke vir hierdie programme het gesluit:
   • Indien 'n program kapasiteit bereik het, sal die aansoeker 'n boodskap ontvang dat die aansoektydperk reeds verstryk het.
   • A-kandidate (aansoekers met 5 en meer A-simbole) kan die PDF-aansoekvorm  voltooi en per e-pos stuur na: applicationsug@nwu.ac.za.
   • Slegs aansoeke van A-kandidate wat per e-pos na die bepaalde e-posadres gestuur is, sal oorweeg word. Geen aansoeke wat deur die pos ontvang word, sal oorweeg word nie.
   • Die sluitingsdatum vir aansoeke vir nie-keuringsprogramme met beskikbare kapasiteit is 30 September 2018.
  • Keuringskursusse: 30 Junie 2018 (met enkele uitsonderings

Honneurs/Nagraadse Diplomas

Neem asseblief kennis dat sommige programme reeds kapasiteit bereik het. Die aanlyn-aansoeke vir hierdie programme het gesluit.

Nagraads

Oop Afstandsleer

Verandering van aansoekbesonderhede

 • Voornemende aansoekers wat reeds hulle aansoeke ingedien het en hulle persoonlike inligting wil wysig of van kampus of kwalifikasie wil verander kan die versoek rig aan applicationsug@nwu.ac.za. Maak asseblief seker dat jou studentenommer en kontakbesonderhede in die e-pos aangedui word.

 

HOKSR-belyning 

Universiteite in Suid Afrika is volgens wet verplig om deel te neem aan die Nasionale Projek onder leiding van die eksterne goedkeuringsliggame (die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), die Raad op Hoër Onderwys (RHO) en die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAKO), ten einde alle kwalifikasies te belyn met die Hoër Onderwys Kwalifikasies, Sub-Raamwerk (HOKSR). Die NWU is dus deurlopend in proses om die universiteit se kwalifikasie- en programaanbod te belyn met die vereistes van die HOKSR. 

Voornemende studente moet kennis neem van die feit dat daar van die NWU kwalifikasiename, programname asook die samestelling van kurrikula kan verander as gevolg van die HOKSR Projek, voor registrasie vir die 2019 akademiese jaar.  
 
Suksesvolle kandidate word aanbeveel om met die relevante fakulteit kontak te maak ten einde te verseker dat hul vir die korrekte kwalifikasie, program en/of kurrikulum registreer.