Welkom by die Noordwes-Universiteit, waar jou opvoedkundige reis begin! As ʼn Graad 9-leerder staan jy op die punt om ʼn opwindende hoofstuk van jou skoollewe aan te pak, en ons is hier om jou te help om die beste keuses vir jou toekoms te maak.

In Graad 10 moet jy die volgende vier (4) verpligte vakke neem:

 1. Een Amptelike Taal: Dit kan jou huistaal wees, soos Afrikaans, isiZulu of Sepedi, afhangende van jou voorkeur en agtergrond.
 2. Eerste Addisionele Taal: Hierdie vak laat jou toe om ʼn addisionele taal aan te leer, soos Engels of ʼn ander taal van jou keuse.
 3. Wiskunde, Tegniese Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid: Jy kan kies tussen Wiskunde, wat fokus op probleemoplossing en logiese denke, of Wiskundige Geletterdheid, wat praktiese toepassings van wiskunde in werklike situasies benadruk. Tegniese Wiskunde is ʼn praktiese vertakking van wiskunde wat help om werklike probleme op te los in vakgebiede soos fisika.
 4. Lewensoriëntering dek verskeie belangrike lewensvaardighede, soos persoonlike ontwikkeling, gesondheid en welstand, beroepsvoorligting en maatskaplike verantwoordelikheid.

Nou vir die prettige deel! Jy kan nog drie (3) vakke kies uit die NSS 20-krediet goedgekeurde lys van vakke hieronder. Moenie haastig wees nie, verken jou belangstellings en vermoëns, en kies die vakke waarby jy aanklank vind en wat strook met die vereistes vir jou toekomstige loopbaan.

 

Hoekom is vakkeuses so belangrik?

Vakkeuses speel ʼn deurslaggewende rol in die vorming van jou akademiese loopbaanpad. Van Graad R tot Graad 9 het jy ʼn fondament gebou wat rigtinggewend sal wees vir jou keuses in Graad 10. Die vakke wat jy nou kies, sal die grondslag lê vir jou universiteitstudie en toekomstige loopbaangeleenthede.

Wanneer jy oor jou vakke besluit, oorweeg die kennis wat jy tot dusver opgedoen het, hoeveel jy die vakke geniet het, en watter vaardighede jy verwerf het en verder wil ontwikkel. Dit is belangrik om die moeilikheidsgraad vir elke vak te assesseer en jouself af te vra: Sal ek in my gekose vakke kan presteer?

Noukeurige vakkeuses weg die baan vir sukses. Hierdie vakke sal jou voorsien van die nodige vaardighede en kennis in jou gewenste studierigting. Neem dus die tyd om ingeligte besluite te neem en kies verstandig.

 

Hoe pas vakkeusevoorligting by die beroepsbesluitnemingsproses in?

Vakkeusevoorligting speel ʼn deurslaggewende rol in die proses om beroepsbesluite te neem. Dit is noodsaaklik om professionele leiding te soek om ingeligte keuses te maak. Deur opgeleide kundiges, soos beroepsvoorligters, te raadpleeg wat jou belangstellings, waardes, aanleg en akademiese prestasies in oorweging neem, kan jy waardevolle insigte en opsies ontvang wat spesifiek afgestem is op jou sterkpunte en aspirasies.

By die Noordwes-Universiteit verstaan ons die belangrikheid van beroepsvoorligting in samehang met vakkeuses. Ons doelwit is om jou van die nodige ondersteuning en hulpbronne te voorsien om jou te help om goed ingeligte besluite te neem wat ooreenstem met jou loopbaanaspirasies. Deur ons leiding kan ons jou help om verskeie paaie te verken en die beste moontlike opsies vir jou toekoms te ontdek.

Belangstellingsbepaler (Interest-Index)

Die NWU Belangstellingsbepaler (Interest-Index) is ʼn goeie beginpunt om jou te help om ingeligte besluite oor jou toekoms te neem.

Deur evaluering van jou belangstellings bied die Belangstellingsbepaler jou moontlike loopbaanopsies wat jou studiekeuses en vakkeuse kan rig.

Jy kan ook die NWU Loopbaansentrum kontak vir psigometriese toetsing. Hierdie waardevolle diens kan jou help om insigte te kry in jou aanleg en sterkpunte, wat jou in staat sal stel om meer ingeligte besluite oor jou loopbaan te neem.

Voltooi die opname!

Bespreek ’n konsultasiesessie met Studenteberading en -ontwikkeling (SCD)!

NSC 20-krediet goedgekeurde vakke (25)

Nou vir die keuses! Kies ʼn minimum van drie (3) vakke van die NSS 20-krediet goedgekeurde vakke wat jou belangstelling prikkel en wat met jou doelwitte strook.

 • Landbouwetenskap
 • Drama
 • Musiek
 • Visuele Kunste
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO)
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Godsdiensonderrig
 • Inligtingstegnologie (IT)
 • Lewenswetenskappe
 • Fisiese Wetenskap
 • Verbruikerstudies
 • Landboubestuurspraktyke
 • Landboutegnologie
 • Dansstudies
 • Ontwerp
 • Siviele Tegnologie
 • Elektriese Tegnologie
 • Meganiese Tegnologie
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Gasvryheidstudies
 • Toerisme

Vereistes om vir ʼn baccalaureusgraad te studeer:

 1. ʼn Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met ʼn endossement vir ʼn baccalaureusgraad, uitgereik deur Umalusi.
 2. ʼn NSS met ten minste 50% in enige vier NSS 20 krediet-vakke.
 3. Die Toelatingsvereistes van die betrokke universiteit met betrekking tot die taal van onderrig en leer (ten minste 50% tot 70% in die onderrigtaal).
 4. Die vereiste Akademiese Punteskaal (APS) of Cambridge-vlak word deur universiteite bepaal vir spesifieke studieprogramme.
 5. Vakspesifieke vereistes vir spesifieke studieprogramme (bv. Wiskunde 70% en Fisiese Wetenskap 70% vir Ingenieurswese).

Verpligte skoolvakke wat nodig is om aan die NWU te studeer:

Taal 1: Engels of Afrikaans

 • Medium van onderrig en leer
 • Verplig vir alle programme
 • 50%-70% minimum aanvaar

Taal 2

Wiskunde

 • Verplig vir alle BCom, BSc, en Ingenieurswese.

Wiskundige Geletterdheid

 • Aanvaarbaar vir alle BA, BCom en BCom Uitgebreide Grade.
 • BA Regte: Wisk / Wisk Geletterdheid
 • BCom Ekon en Bemarking: Wisk 50%
 • BCom GR: Wisk 60%, Rekeningkunde 50%
 • BA Kommunikasie Amptelike Taal 70%, 2de Taal 60%

 


Toelatingsvereistes

Bogenoemde toelatingsvereistes is onderhewig aan verandering hangende keuring en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Studie-inligting is onderhewig aan verandering en is ʼn opsomming van die algemene studierigtings. Hierdie inligting is opgestel vir doeleindes van bekendstelling en oriëntering en die Noordwes-Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onakkuraathede wat in hierdie gids mag voorkom nie. Die amptelike universiteitsjaarboek moet in alle gevalle geraadpleeg word tydens die proses van die opstelling van ʼn program vir ʼn spesifieke studierigting.

Laai die nuutste jaarboek af: https://studies.nwu.ac.za/af/studies/jaarboeke

Neem asseblief kennis dat die Universiteit as gevolg van spesifieke kapasiteitsbeperkings hom die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot bepaalde studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum vereistes voldoen nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens die kapasiteitsbeperkings en die groot aantal aansoeke wat NWU vir bepaalde studierigtings ontvang, sal studente op grond van hul finale graad-11-uitslae gekeur word en ten volle aanvaar word vir toelating op grond van hul finale graad-12-uitslae