Bevestiging van finale aansoekstatus op grond van matriekuitslae

Voorgraadse eerstejaarstudente wat reeds aansoek gedoen het vir 2023 kan nou hul finale aansoekstatus op grond van hul matriekuitslae verifieer. 

Om jou status te verifieer, klik hier en teken aan met die studentenommer wat aan jou toegeken is toe jy aanvanklik aansoek gedoen het.