Volg die vordering van jou aansoek by die NWU deur in te teken op die aansoekportaal. Bly op hoogte met gereelde statusopdaterings en gebruik jou e-posadres en wagwoord om toegang tot jou aansoekprofiel te kry.

Neem asseblief kennis: Weens spesifieke kapasiteitsbeperkings behou die Universiteit die reg voor om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum vereistes voldoen nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens die kapasiteitsbeperkings en die hoë aanvraag van studente vir toelating tot bepaalde studierigtings, sal studente op grond van hul graad 12-uitslae vir toelating tot hierdie rigtings gekeur word