Aanlyn registrasiedatums en wysigingsperiode – 2024

22/01/2024 – 09/02/2024 Aanlyn registrasie van voltydse eerstejaarstudente
29/01/2024 – 09/02/2024 Aanlyn registrasie van afstands- en voltydse senior- en terugkerende studente
05/02/2024 – 01/03/2024

Voorgraadse kwalifikasie- en modulewysigings sowel as aanlyn DIY Add & Drop
Vorms vir Kwalifikasiewysigings moet ingevul en aan die fakulteite voorgelê word vir oorweging

12/02/2024 Aanvang van akademiese klasse.

Registrasieproses


Belangrike inligting

Navrae vir voorgraadse kwalifikasies, honneurs- / nagraadse diplomas en sertifikate (kontakstudente)

Mahikengkampus

Kontaknommers vir die toelatingskantoor by die Mahikengkampus

 • 018 389 2252
 • 018 389 2525
 • 018 389 2821
 • 018 389 2764
 • 018 389 2818
 • 018 389 2300
 • 018 389 2466
 • 018 389 2876
 • 018 389 2825
 • 018 389 2761
 • 018 389 2206
 • 018 389 2179
 • 018 389 2085
 • 018 389 2025
 • 018 389 2763

​E-pos: MCadmissions@nwu.ac.za

 

Potchefstroomkampus

Fakulteit

Kontakbesonderhede

Gesondheidswetenskappe

018 299 4032

24217034@nwu.ac.za

018 299 4192

13255940@nwu.ac.za

Natuur- en Landbouwetenskappe

018 299 4214

23777206@nwu.ac.za

Regte

018 299 4192

13255940@nwu.ac.za

Ingenieurswese

018 299 4731

26468670@nwu.ac.za

Geesteswetenskappe

018 299 4029

24369497@nwu.ac.za

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

018 299 4039

11277025@nwu.ac.za

018 299 2644

29222710@nwu.ac.za

Opvoedkunde

018 299 4579

29694159@nwu.ac.za

018 299 2463

23497203@nwu.ac.za

Teologie-

018 299 4259

25282980@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus

Rekeningkunde
Tel: +27(0)16 910 3344
 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3162
 
Opvoedkunde
Tel: +27 (0)16 910 3137
 
Gesondheidswetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3108
 
Geesteswetenskappe
Tel: +27(0)16 910 3344
 
Regte
Tel: +27 (0)16 910 3162
 
Natuur- en Landbouwetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3108
 
Teologie
Tel: +27 (0)16 910 3117
 
Honneurs en nagraadse diploma
Tel: +27 (0)16 910 3108