Neem kennis: Met inagneming dat die NWU se inskrywingsteiken soos ooreengekom met die DHOO oorskry is, en dat die proses vir die indiening van finale registrasiedata aan die DHOO nou afgehandel moet word, het die bestuur besluit dat voorlopig geregistreerde studente op die stelsel sal bly tot middernag op 20 Maart 2024. Daarna sal geen verdere uitsonderings gemaak word nie. Vir enige bystand, besoek asseblief die finansiële kantoor op jou kampus.

 

Aanlyn registrasiedatums en wysigingsperiode – 2024

22/01/2024 – 08/03/2024 Aanlyn registrasie van voltydse eerstejaarstudente
29/01/2024 – 08/03/2024 Aanlyn registrasie van afstands- en voltydse senior- en terugkerende studente
05/02/2024 – 08/03/2024

Voorgraadse kwalifikasie- en modulewysigings sowel as aanlyn DIY Add & Drop
Vorms vir Kwalifikasiewysigings moet ingevul en aan die fakulteite voorgelê word vir oorweging

12/02/2024 Aanvang van akademiese klasse.

Registrasieproses

Besoek ons ​​blog vir 'n lys van algemene vrae.

 


Belangrike inligting

Navrae vir voorgraadse kwalifikasies, honneurs- / nagraadse diplomas en sertifikate (kontakstudente)

Mahikengkampus

Kontaknommers vir die toelatingskantoor by die Mahikengkampus

 • 018 389 2252
 • 018 389 2525
 • 018 389 2821
 • 018 389 2764
 • 018 389 2818
 • 018 389 2300
 • 018 389 2466
 • 018 389 2876
 • 018 389 2761
 • 018 389 2206
 • 018 389 2179
 • 018 389 2085
 • 018 389 2025
 • 018 389 2763

​E-pos: MCadmissions@nwu.ac.za

 

Potchefstroomkampus

Fakulteit

Kontakbesonderhede

Gesondheidswetenskappe

018 299 4032

24217034@nwu.ac.za

018 299 4192

13255940@nwu.ac.za

Natuur- en Landbouwetenskappe

018 299 4214

23777206@nwu.ac.za

Regte

018 299 4192

13255940@nwu.ac.za

Ingenieurswese

018 299 4558

25366815@nwu.ac.za

 

Geesteswetenskappe

018 299 4029

24369497@nwu.ac.za

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

018 299 4039

11277025@nwu.ac.za

018 299 2644

29222710@nwu.ac.za

Opvoedkunde

018 299 4579

29694159@nwu.ac.za

018 299 2463

23497203@nwu.ac.za

Teologie-

018 299 4259

25282980@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus

Rekeningkunde
Tel: +27(0)16 910 3162
35191708@nwu.ac.za
 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3344
49894706@nwu.ac.za
 
Opvoedkunde
Tel: +27 (0)16 910 3137
13151398@nwu.ac.za
 
Gesondheidswetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3108
12899364@nwu.ac.za
 
Geesteswetenskappe
Tel: +27(0)16 910 3016
25874608@nwu.ac.za
 
Regte
Tel: +27(0)16 910 3114
21875170@nwu.ac.za

Natuur en Lanbouwetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3108
12899364@nwu.ac.za
 
Teologie
Tel: +27 (0)16 910 3114
21875170@nwu.ac.za
 
Honneurs en Nagraadse Diploma
Tel: +27 (0)16 910 3108
12899364@nwu.ac.za