Aansoekstatus | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Bevestiging van finale aansoekstatus op grond van matriekuitslae

 

Voorgraadse eerstejaarstudente wat reeds aansoek gedoen het vir 2018 kan nou hul finale aansoekstatus op grond van hul matriekuitslae verifieer. 

Om jou status te verifieer, klik hier en teken aan met die studentenommer wat aan jou toegeken is toe jy aanvanklik aansoek gedoen het.

 
Aansoeke vir studie in 2019 sal op 1 Maart 2018 open.