Aansoekstatus | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Bevestiging van finale aansoekstatus op grond van matriekuitslae

 

Voorgraadse eerstejaarstudente wat reeds aansoek gedoen het vir 2020 kan nou hul finale aansoekstatus op grond van hul matriekuitslae verifieer. 

Om jou status te verifieer, klik hier en teken aan met die studentenommer wat aan jou toegeken is toe jy aanvanklik aansoek gedoen het.

 
Aansoeke vir studie in 2021 sal op 1 Maart 2020 open.