Registrasie | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Vermy lang rye 

 

Die DIY Adds & Drops-toepassing is vanaf 24 August tot 4 September 2020  aktief vir tweedesemester-registrasiewysigings. 

Die funksionaliteit maak dit moontlik vir studente (behalwe afstand- en kortkursusstudente) om binne die toegelate tydsraamwerk modules toe te voeg en weg te laat sonder om daarvoor gepenaliseer te word.

Raadpleeg asseblief die DIY Adds & Drops-"how-to"-gids vir studente 

 


Eerstejaarstudente

E-posadresse

Registrasie-inligting

Jou #MyNWU-gids bevat al die inligting wat jy vir die Ontvangs- en Oriënteringstydperk benodig. Kry jou #MyNWU-gids.

Belangrik: Om roosterbotsings te voorkom is alle studente verantwoordelik om te verseker dat hulle die jongste klas- en eksamenroosters vir 2020 raadpleeg voordat hulle registreer.

 

 1. Registrasieskedule/-stappe
 2. Registreer aanlyn
 3. Jaarboeke
 4. Minimum eerste betalings vir 2020
 5. Betaalbare gelde 2020
 6. Klas- en assesseringsroosters
 7. Eksamenroosters

 

Senior studente (voorgraads en honneurs)

E-posadresse 

Registrasie-inligting

Belangrik: Om roosterbotsings te voorkom is alle studente verantwoordelik om te verseker dat hulle die jongste klas- en eksamenroosters vir 2020 raadpleeg voordat hulle registreer.

 

 1. Registrasieskedule/-stappe
 2. Registreer aanlyn
 3. Jaarboeke
 4. Minimum eerste betalings vir 2020
 5. Betaalbare gelde 2020
 6. Klas- en assesseringsroosters
 7. Eksamenroosters

Meesters en doktorale studente

E-posadresse

Registrasie-inligting

Hoe om vir meestersgraad- en doktorale studie te registreer