Registrasie | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Module- en kwalifikasieveranderings

Die wysigingsperiode vir tweede semester module- / kwalifikasieveranderings is beskikbaar vanaf 29/07/2021 -13/08/2021

 •  Moduleveranderings kan deur die Adds&Drops DIY-toepassing gedoen word (moduleveranderingsvorms hoef slegs ingevul te word indien wysigings nie via die app aangevra kan word nie).
 •  Vorms vir Kwalifikasieveranderings moet ingevul en aan die fakulteite voorgelê word vir oorweging. Let daarop dat nie alle versoeke om kwalifikasie vir die tweede semester moontlik is nie.

Registrasieproses


Belangrike inligting

Navrae vir voorgraadse kwalifikasies, honneurs- / nagraadse diplomas en sertifikate (kontakstudente)

Mahikengkampus

Kontaknommers vir die toelatingskantoor by die Mahikengkampus

 • 018 389 2252
 • 018 389 2525
 • 018 389 2821
 • 018 389 2764
 • 018 389 2818
 • 018 389 2300
 • 018 389 2466
 • 018 389 2876
 • 018 389 2825
 • 018 389 2761
 • 018 389 2206
 • 018 389 2179
 • 018 389 2085
 • 018 389 2025
 • 018 389 2763

​E-pos: MCadmissions@nwu.ac.za

 

Potchefstroomkampus

Fakulteit

Kontakbesonderhede

Gesondheidswetenskappe

018 299 4032

24217034@nwu.ac.za

Natuur- en Landbouwetenskappe

018 299 4214

23777206@nwu.ac.za

Regte

018 299 4192

13255940@nwu.ac.za

Ingenieurswese

018 299 2633

12621552@nwu.ac.za

Geesteswetenskappe

018 299 2625

23059443@nwu.ac.za

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

018 299 4039

11277025@nwu.ac.za

018 299 2644

29222710@nwu.ac.za

Opvoedkunde

018 299 2634

24245852@nwu.ac.za

018 299 2463

23497203@nwu.ac.za

Teologie-

018 299 4201

25282980@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus

 

 
Rekeningkunde
Tel: +27(0)16 910 3344
 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3162
 
Opvoedkunde
Tel: +27 (0)16 910 3137
 
Gesondheidswetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3108
 
Geesteswetenskappe
Tel: +27(0)16 910 3344
 
Regte
Tel: +27 (0)16 910 3162
 
Natuur- en Landbouwetenskappe
Tel: +27 (0)16 910 3108
 
Teologie
Tel: +27 (0)16 910 3117
 
Honneurs en nagraadse diploma
Tel: +27 (0)16 910 3108