Registrasie | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Eerstejaarstudente

E-posadresse

Registrasie-inligting

Jou #MyNWU-gids bevat al die inligting wat jy vir die Ontvangs- en Oriënteringstydperk benodig. Kry jou #MyNWU-gids.

Belangrik: Om roosterbotsings te voorkom is alle studente verantwoordelik om te verseker dat hulle die jongste klas- en eksamenroosters vir 2020 raadpleeg voordat hulle registreer.

 

 1. Registrasieskedule/-stappe
 2. Registreer aanlyn
 3. Jaarboeke
 4. Minimum eerste betalings vir 2020
 5. Betaalbare gelde 2020
 6. Klas- en assesseringsroosters
 7. Eksamenroosters

 

Senior studente (voorgraads en honneurs)

E-posadresse 

Registrasie-inligting

Belangrik: Om roosterbotsings te voorkom is alle studente verantwoordelik om te verseker dat hulle die jongste klas- en eksamenroosters vir 2020 raadpleeg voordat hulle registreer.

 

 1. Registrasieskedule/-stappe
 2. Registreer aanlyn
 3. Jaarboeke
 4. Minimum eerste betalings vir 2020
 5. Betaalbare gelde 2020
 6. Klas- en assesseringsroosters
 7. Eksamenroosters

Meesters en doktorale studente

E-posadresse

Registrasie-inligting

Hoe om vir meestersgraad- en doktorale studie te registreer