Tipes keuring

 

 • Papier/Akademiese keuring: Keuring word gedoen op akademiese prestasie van Gr 11 of Gr 12 punte en beste kandidate word gekeur. Gemiddelde prestasie word ook in berekening gebring.
 • Keuringstoetse
 • Fakulteitskeuring

 


Kursusse wat keuringstoetse vereis:

Keuring word gedoen aan die hand van akademiese prestasie op Gr11 of Gr 12 punte asook 'n psigometriese evaluasie. Die Psigometriese evaluasie sluit in persoonlikheid, aanleg en ander vraelyste soos benodig deur die spesifieke rigting. Sommige rigtings vereis ook vakspesifieke toetse soos Wiskunde of Chemie en Fisika. Wanneer afsprake gemaak word vir die toetse sal studente in kennis gestel word indien hulle 'n vak spesifieke toets ook moet skryf en wat om daarvoor te leer.

Ingenieurswese

Sodra jy aansoek gedoen het sal jy deur die Fakulteit Ingenieurswese uitgenooi word om 'n afspraak te maak om die keuringstoets te skryf. Lees meer oor die keurings- en aansoekproses vir Ingenieurswese of vind al die beskikbare datums vir Ingenieurswese se keuringstoets.

Ander kursusse wat fakulteitskeuring vereis

 • BArt et Scien (Stads- en Streeksbeplanning)
 • Regte (LLB, BA Regte en BCom Regte)
 • BSc Verbruikerswetenskappe
 • BCur Verpleegkunde
 • B Maatskaplike Werk.

Ten einde plek te bespreek vir 'n keuringstoets kan die afspraakvorm elektronies voltooi word, of afsprake kan telefonies by enige van hierdie nommers 018 299 4028/2890/2896/2893 gemaak word.

Maak seker om ons te kontak om inligting oor die lokaal te kry.

MOET ASSEBLIEF NIE 'N AFSPRAAK MAAK AS JY NOG NIE AANSOEK GEDOEN HET NIE.

Beskikbare datums is:

Potchefstroom

 • 29 Mei
 • 2 Junie
 • 19 Junie
 • 20 Junie
 • 10 Julie
 • 11 Julie

Ander Geleenthede

 • 30 Mei & 1 Augustus - Bloemfontein
 • 12 Junie - Beaufort-Wes
 • 4 Augustus - Bredasdorp
 • 31 Julie - Durban
 • 26 Julie - Ellisras
 • 20 Julie - Ermelo
 • 26 Mei & 31 Julie - George
 • 3 Julie - Keetmanshoop (Namibie)
 • 24 Mei & 28 Junie - Kimberley
 • 30 Junie & 28 Julie - Mafikeng
 • 19 Julie - Middelburg (Mpumalanga)
 • 21 Julie - Nelspruit
 • 28 Julie - Polokwane
 • 28 Julie - Port-Elizabeth
 • 20 Junie & 7 Aug - Stellenbosch
 • 26 Mei & 30 Junie - Upington
 • 26 Mei / 9 Junie / 23 Junie / 7 Julie / 21 Julie / 4 Aug - Vanderbijl
 • 25 Mei & 29 Junie - Vryburg
 • 5 Julie - Walvisbaai (Namibie)
 • 7 Julie - Windhoek (Namibie)

 


Kursusse wat onderhewig is aan fakulteitskeuring: