Keuring | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Tipes keuring

 • Papier/Akademiese keuring: Keuring word gedoen op akademiese prestasie van Gr 11 of Gr 12 punte en beste kandidate word gekeur. Gemiddelde prestasie word ook in berekening gebring.
 • Fakulteitskeuring
 • Keuringstoetse
 • Sluitingsdatum: 30 Junie 2018

Let asseblief daarop dat die sluitingsdatum vir die volgende keuringsprogramme na 30 September 2018 uitgestel is:   

Mafikengkampus

 • Fakulteit Gesondsheidswetenskappe
  • BHSc met Sportafrigting en Menslike Bewegingskunde (8DJ H03)
 • Fakulteit Regte
  • ​​BCom Regte (6DD H01)
  • LLB (6DE H01)

Potchefstroomkampus

 • Fakulteit Gesondheidswetenskappe
  • Verbruikerstudiesprogramme (8DS K01, 8DS K02, 8DT K01, 8DT K02)  
  • Beroepshigiëne (8EB K01)
 • Fakulteit Ingenieurswese
  • Al 7 Ingnieursweseprogramme (7CG K01, 7CG K02, 7CH K01, 7CJ K01, 7CK K01, 7CL K01, 7CN K01)

Fakulteitskeuring:


Kursusse wat keuringstoetse vereis:

Keuring word gedoen aan die hand van akademiese prestasie op Gr 11 of Gr 12 punte asook 'n psigometriese evaluasie. Die Psigometriese evaluasie sluit in persoonlikheid, aanleg en ander vraelyste soos benodig deur die spesifieke rigting. Sommige rigtings vereis ook vakspesifieke toetse soos Wiskunde of Chemie en Fisika. Wanneer afsprake gemaak word vir die toetse sal studente in kennis gestel word indien hulle 'n vak spesifieke toets ook moet skryf en wat om daarvoor te leer.

 • Regte (LLB, BA Regte en BCom Regte)
 • B Verbruikerstudies
 • B Verbruikerswetenskappe:
  • Voedselprodukbestuur
  • Modehandelbestuur
 • B Maatskaplike Werk
 • Teologie
 • Stads- en streeksbeplanning

Ten einde plek te bespreek vir 'n keuringstoets kan die afspraakvorm elektronies voltooi word, of afsprake kan telefonies by enige van hierdie nommers 018 299 2890/2896/2893 gemaak word.

Toetssentra (datums is op die elektroniese afspraakvorm beskikbaar):

 • Bloemfontein
 • Bredasdorp
 • Durban
 • Ellisras
 • Ermelo
 • George
 • Keetmanshoop (Namibië)
 • Kempton Park
 • Kimberley
 • Krugersdorp
 • Mahikeng
 • Middelburg (Mpumalanga)
 • Nelspruit
 • Polokwane
 • Port-Elizabeth
 • Potchefstroom
 • Pretoria
 • Stellenbosch
 • Upington
 • Vanderbijlpark
 • Vryburg
 • Walvisbaai (Namibië)
 • Windhoek (Namibië) 

Moet asseblief nie 'n afspraak maak as jy nog nie aansoek gedoen het nie.

Ingenieurswese

Sodra jy aansoek gedoen het sal jy deur die Fakulteit Ingenieurswese uitgenooi word om 'n afspraak te maak om die keuringstoets te skryf. Lees meer oor die keurings- en aansoekproses vir Ingenieurswese of vind al die beskikbare datums vir Ingenieurswese se keuringstoets.