Keuring | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Tipes keuring

 • Papier/Akademiese keuring: Keuring word gedoen op akademiese prestasie van Gr 11 of Gr 12 punte en beste kandidate word gekeur. Gemiddelde prestasie word ook in berekening gebring.
 • Fakulteitskeuring
 • Keuringstoetse
 • Sluitingsdatum: 30 Junie 2019

Fakulteitskeuring:

Kursusse wat keuringstoetse vereis:

Keuring word gedoen aan die hand van akademiese prestasie op Gr 11 of Gr 12 punte asook 'n psigometriese evaluasie. Die Psigometriese evaluasie sluit in persoonlikheid, aanleg en ander vraelyste soos benodig deur die spesifieke rigting. Sommige rigtings vereis ook vakspesifieke toetse soos Wiskunde of Chemie en Fisika. Wanneer afsprake gemaak word vir die toetse sal studente in kennis gestel word indien hulle 'n vak spesifieke toets ook moet skryf en wat om daarvoor te leer.

 • Regte (LLB, BA Regte en BCom Regte)
 • Teologie
 • BSc in Stads- en streeksbeplanning
 • B Maatskaplike Werk

Ten einde plek te bespreek vir 'n keuringstoets kan die afspraakvorm elektronies voltooi word, of afsprake kan telefonies by enige van hierdie nommers 018 299 2890/2896/2893 gemaak word.

Toetssentra (datums is op die elektroniese afspraakvorm beskikbaar):

 • Bloemfontein
 • Durban
 • George
 • Kempton Park
 • Mahikeng
 • Middelburg (Mpumalanga)
 • Nelspruit
 • Polokwane
 • Potchefstroom
 • Pretoria
 • Stellenbosch
 • Upington
 • Vanderbijlpark
 • Vryburg
 • Walvisbaai (Namibië)
 • Windhoek (Namibië) 

Moet asseblief nie 'n afspraak maak as jy nog nie aansoek gedoen het nie.

Ingenieurswese

Nadat jy aansoek gedoen het, sal jy `n brief ontvang wat jou in kennis stel of jy aan die kriteria voldoen om aan die keuringsproses onderwerp te word. Sodra jy die brief (uitgereik deur CAAO/Toelatingskantoor) ontvang het, kan jy die Fakulteit Ingenieurswese kontak vir `n afspraak om die Ingenieurstoets te skryf. Lees meer oor die  keuringsproses vir Ingenieurswese  en vind al die beskikbare datums vir die Ingenieurstoets.