Studierigtings | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Toelatingsvereistes

Let daarop dat onderstaande toelatingsvereistes bygewerk kan word na aanleiding van keurings- en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Besoek die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Baccalaureus Commercii in Rekeningkunde (algemeen)

 
 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap (GR)

 
 • Wiskunde vlak 5
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

30

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap (GR)

 
 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Vaaldriehoekkampus

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)

 
 • Wiskunde vlak 4 
 • DUUR: 3 jaar

28

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 7
 • Engels vlak 4 
 • DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Forensiese Rekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 5 
 • Vlak 5 vir taal
 • DUUR: 3 jaar

36

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuursrekenmeesterskap (CIMA)

 
 • Wiskunde vlak 5
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

30

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bedryfsnavorsing

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Statistiek

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Statistiek

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Logistieke Bestuur

 
 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Logistieke Bestuur

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

22

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Besigheidsbedryf

met Vervoerekonomie

 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Besigheidsbedryf

met Vervoerekonomie

 • Wiskunde vlak 3 of Wiskundige geletterheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Landbou-Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • Onderrigstaal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Ekonometrie

 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Ekonometrie

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Internasionale Handel

 • Wiskunde vlak 4
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Internasionale Handel

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Informatika

 • Wiskunde vlak 4
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 4
 • Onderrigstaal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus in Administrasie

met Mensehulpbronbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

21

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus in Administrasie

met  Mensehulpbronbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus in Administrasie

met Bedryf- en Organisasiesielkunde

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

21

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus in Administrasie

met Bedryf- en Organisasiesielkunde

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus in Administrasie in Ontwikkeling en Bestuur

met Plaaslike Owerheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

21

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus in Administrasie in Administrasie in Ontwikkeling en Bestuur

met Plaaslike Owerheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus in Administrasie

met Publieke Administrasie

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

21

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus in Administrasie

met Publieke Administrasie

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Artium 

met Bedryf- en Organisasiesielkunde en Arbeidsverhoudingbestuur

 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

22

Vaaldriehoekkampus

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Artium 

met Toerismebestuur

 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

22

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarking en Toerismebestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Toerismebestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • Onderrigstaal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Toerisme en Rekreasievaardighede

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Mensehulpbronbestuur

met Arbeidsverhoudingebestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bedryf- en Organisasiesielkunde

met Arbeidsverhoudingebestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Ondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • MC – Engels vlak 4
 • PC/VC – Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Ondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Kommunikasiebestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarkingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • MC – Engels vlak 4
 • PC/VC – Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarkingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Sportondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Veiligheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Inligtingstelsels

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus


Verlengde Baccalaureus Commercii in Inligtingstelsels

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

 

Geesteswetenskappe

Besoek die Fakulteit Geesteswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke/ Vereistes

APS

Kampus

BA Openbare Regeerkunde

Publieke Administrasie
Publieke Administrasie en Arbeidsverhoudinge
Politiek en Publieke Administrasie
Publieke Administrasie en Sosiale Studies
Publieke Administrasie en Geografie
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

25

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

BA Taal- en Literatuurstudie

Potchefstroom:

 • Afrikaans en Nederlands en Engels plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Afrikaans en Nederlands en Frans plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Afrikaans en Nederlands en Duits plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Afrikaans en Nederlands en Setswana (derde taal) plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels en Duits plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels en Frans plus Kreatiewe Skryfwerk en / Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels en Setswana (derde taal) plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Duits en Frans plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Frans en Setswana (derde taal) plus Kreatiewe skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Setswana (eerste taal) plus taalmodules
 • SA Gebaretaal en ander taalmodules plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudies
 • Duits en Setswana (derde taal) plus Skryfkuns en / of Vertaal- en Tolkstudie

Mafikeng:

 • Engels, Setswana (Eerste Taal), Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels, Afrikaans, Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels, Frans, Vertaal- en Tolkstudie
 • Afrikaans, Frans, Vertaal- en Tolkstudie
 • Setswana (Eerste Taal), Afrikaans, Frans, Vertaal- en Tolkstudie
 • Frans, Setswana (Eerste Taal), Vertaal- en Tolkstudie

Vaal:

 • Tale
 • Taalpraktyk
 • Taalpraktyk en Kommunikasie
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.
 • Geen voorvereiste vir Frans OF Duits nodig.
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

BA in Musiek

Musiek en Samelewing
 • Voltooide Matriek / nasionale senior sertifikaat met erkenning vir graadstudie, OF ʼn diploma in Musiek OF ʼn gelykwaardige kwalifikasie waarin die modules vir die finale jaar geslaag is met ʼn gemiddeld van minstens 60%
 • Ten minste 50% (vlak 4) vir Engels in Graad 12
 • Suksesvolle voltooiing van ʼn praktiese oudisie (Graad 3 standaard) en ʼn teoretiese plasings toets (Graad 2 standaard)
 • DUUR: 3 jaar

21

Potchefstroomkampus

BMus

Musiek
 • Voltooide Matriek / nasionale senior sertifikaat met erkenning vir graadstudie
 • Suksesvolle voltooiing van ʼn praktiese oudisie (Graad 6 standaard) en ʼn teoretiese plasings toets (Graad 5 standaard)
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Diploma in Musiek (DM)

Musiek
 • Voltooide Matriek / nasionale senior sertifikaat met erkenning vir diplomastudie
 • Ten minste 50% (vlak 4) vir Engels in graad 12
 • Suksesvolle voltooiing van ʼn musiekvaardigheidstoets en oudisie
 • DUUR: 3 jaar

18

Potchefstroomkampus

BA in Gedragswetenskappe

met Sosiologie en Psigologie

 

 • Wiskundige Geletterdheid op vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

22

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Artium
met Erfenis en Kultuurtoerismebestuur (Potch)
met Toerismebestuur (Mafikeng)
 • DUUR: 3 jaar
22

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Artium
met Sosiologie en Arbeidsverhoudingebestuur
met Sosiologie en Geografie
 • DUUR: 3 jaar
22 Potchefstroomkampus

BA in Grafiese Ontwerp

met Kunsgeskiedenis en Illustrasie
met Kommunikasie
 • KEURING: Keuring gebaseer op ‘n foto portefeulje van grafika OF kunswerke en ‘n vaardigheidstoets in praktiese projekte, sowel as ‘n akademiese rekord en onderhoud.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

BA Kommunikasie

 
 • Engels vlak 5
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

BPhil

Etiek, Filosofie, Politiek en Ekonomie
Etiek, Filosofie en Sielkunde
Etiek, Filosofie en Natuurwetenskappe
Etiek, Filosofie en Tale
Etiek, Filosofie en Sosiale Wetenskappe
 • Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefsatroomkampus

B Sosiale Wetenskappe

(BSocSc)

Potchefstroom:

Geskiedenis en Psigologie
Sosiale Antropologie en Psigologie Sosiologie en Psigologie Geskiedenis en Sosiologie
Sosiale Antropologie en Sosiologie Geskiedenis en Politiek
Sosiale Antropologie en Politiek Sosiologie en Politiek
Geskiedenis en Sosiale Antropologie Geskiedenis en Geografie
Sosiale Antropologie en Geografie Sosiologie en Geografie Geskiedenis en Ekonomie
Sosiale Antropologie en Ekonomie Sosiologie en Ekonomie
Politiek en Ekonomie
 

Mafikeng (only English):

International Relations
Political Sciences
Development Studies
Population Studies and Demography
Population Studies
Population and Development Studies
Population Studies and Sociology
Psychology
Sociology
 • Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

BA Geesteswetenskappe

Potchefstroom:

Geografie en Geesteswetenskappe
Geskiedenis en die Geesteswetenskappe
Kunsgeskiedenis en die Geesteswetenskappe
Politieke Studie en die Geesteswetenskappe
Sosiale Antropologie en die Humaniora
Psigologie en Tale
Sosiologie en Tale
Wiskunde en die Geesteswetenskappe
Latyn en die Geesteswetenskappe

 

Vaal:

Geskiedenis en Geografie
Politieke studie en Samelewing
Geskiedenis en die Geesteswetenskappe
Psigologie en Tale
 • Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.
 • Alle VK Geesteswetenskappe kurrikula, behalwe Politieke studie en Geesteswetenskappe, het AFLL, ENLL OF SSL as ʼn hoofvak tot op tweede of derdejaarsvlak. Matriekpunt van tenminste 65% in Afrikaans, Engels of Sesotho.
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

 

Gesondheidswetenskappe

Besoek die Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Diploma in Afrigtingswetenskap

Afrigting 

 • Nasionale Senior Sertifikaat
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 2 jaar

18

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

 

 • Afrigtingsinstrukteur
 • Sportorganiseerder en -administrateur

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

met Fisiologie en Biochemie

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

 

 • Lewenswetenskaponderwyser
 • Navorsingslaboratoriums

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Fisiologie en Psigologie

 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

 • Lewenswetenskaponderwyser
 • Sielkundige

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Sportafrigting en Menslike Bewegingswetenskappe

 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

 

 • Fiksheidsinstrukteur
 • Sportorganiseerder

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Rekreasiekunde en Psigologie
met Rekreasiekunde en Toerismebestuur
met Sport- en Rekreasie Administrasie
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

 

 • Rekreasiekonsultant
 • Avontuurinstrukteur
 • Avontuurterapeut
 • Spanboudeskundige
 • Rekreasiesentrumbestuurder

Baccalaureus Artium in Gedragswetenskappe

 

met Psigologie en Arbeidsverhoudingebestuur

 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

 

 • Arbeidsverhoudingespesialis/-praktisyn
 • Navorser
 • Onderwyser
 • Dosent
 • Ontleder

Baccalaureus Artium

 

met Psigologie en Geografie & Omgewingsbestuur
met Psigologie en Toerismebestuur
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

 

 • Atmosferiese wetenskaplike
 • Omgewingsbestuurder
 • Klimatoloog
 • Rampbestuurder
 • Toerismebemarker
 • Akkommodasiebestuurder
 • Gebeurtenisbestuurder
 • Toerismenavorser
 • Wildsplaasbestuurder

Baccalaureus Verbruikerstudies

 

 

 • Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe).‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules ‘n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige geletterdheid sal in aanmerking geneem word.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 3 jaar
   

24

Potchefstroomkampus

 

 • Voedsel/Mode in Kleinhandel/Industrie
 • Projekbestuur
 • Verbruikerskonsultant
 • Kliëntediensbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Voedsel Produkbestuur

 

 

 

 

met Voedselkommunikasie

 • Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe). ‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules ‘n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige geletterdheid sal in aanmerking geneem word.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

 

 • Kleinhandel / Industrie
 • Voedsel- en innoveringsbestuurder
 • Produk-/Geurontwikkelaar
 • Kwaliteitsbeheer/-bestuur
 • Voedseltegnoloog
 • Gasvryheidsbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Voedsel Produkbestuur 

 

met Voedselvoorsiening

 • Wiskunde vlak 4
 • Indien chemie as keusemodule in die program, voedselvoorsiening, gekies word, word Wiskunde op vlak 4 en Fisiese Wetenskappe op vlak 4 vereis ‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie- aangewese modules
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

 

 • Kleinhandel / Industrie
 • Voedsel- en innoveringsbestuurder
 • Produk-/Geurontwikkelaar
 • Kwaliteitsbeheer/-bestuur
 • Voedseltegnoloog
 • Gasvryheidsbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Mode Handelbestuur 

 

 

 

 

met Modekommunikasie

 

 • Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (50-59%) (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe).‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie- aangewese modules ‘n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige geletterdheid sal in aanmerking geneem word.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

 

 • Verkoopsverteenwoordiger
 • Aankoper
 • Beplanner
 • Visuele Handelsware-aanbieder
 • Ruimtebeplanner
 • Kliëntadviseur of Stileerder Bestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Mode Handelbestuur

 

 

 met Modevoorsiening

 • Wiskunde vlak 4 ‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

 

 • Verkoopsverteenwoordiger
 • Aankoper
 • Beplanner
 • Visuele Handelsware-aanbieder
 • Ruimtebeplanner
 • Kliëntadviseur of Stileerder Bestuurder

Baccalaureus in Maatskaplike Werk

 
 • Taalvereiste: ‘n Slaagsyfer vlak 4 in die taal van leer en onderrig op Huistaal- OF Eerste Addissionele Taalvlak.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • NEEM KENNIS:
 • Die Algemene toelatingsvereistes word beskryf volgens A-reëls 1.5 en verdere toepaslike regulasies in Fakulteitsreëls
 • Geen student sal toegelaat word tot die BMW- program nie, tensy hy / sy skriftelike bewys gelewer het dat hy / sy nie skuldig bevind is aan ‘n misdryf teen ‘n kind ingevolge die Wet op Seksuele Misdrywe (Wet 23 van 1957) nie en die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede), 32 van 2007
 • ‘n Student moet in besit wees van ‘n volle matrikulasievrystellingsertifikaat met ‘n gemiddelde slaagpunt van minstens 60% tydens die matrikulasie-eksamen
 • KEURING:Voltooiing van ‘n psigometriese keuringstoets Voltooiing van ‘n vraelys wat by die toetssentrum gegee sal word; en ‘n Moontlike onderhoud met kundiges in ‘n keuringspaneel
 • DUUR: 4 jaar

28

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Vaaldriehoekkampus

 

 • Maatskaplike Werker
 • Maatskaplikewerkadministrateur,
 • Navorser
 • Beplanner
Baccalaureus Sosiale Wetenskappe met Psigologie
 • Ten minste vlak 4 vir Engels as Huistaal OF ten minste vlak 5 vir Engels as Eerste Addisionale Taal
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar
24
Mafikengkampus
 
 
 

Baccalaureus Pharmaciae

Farmasie
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 4 jaar

32

Potchefstroomkampus

 

 • Gemeenskapsaptekerswese
 • Hospitaalaptekerswese (privaat en publiek)
 • Farmaseutiese Vervaardigingsbedryf
 • Groothandelaptekers
 • Gesondheidsorgbestuur
 • Medisynebeheerbeamptes
 • Hierdie poste bestaan onder andere by mediese fondse, plaaslike owerhede en diesentrale regering.

Baccalaureus Scientiae in Dieetkunde

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskap op vlak 4
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • Akademiese papierkeuring & Onderhoud
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroomkampus

 

 • Privaat sektor:
 • Voedselnywerheid
 • Voedseldiensbestuur
 • Konsultant of verteenwoordiger vir:
 • Farmaseutiese Firmas
 • Privaat Hospitale
 • Gimnasiums
 • Mynwese
 • Mediadienste
 • Kitskosfirmas
 • Voedselindustrie
 • Gesondheidsorg
 • Farmaseutiese Industrie
 • Privaat Hospitale
 • Privaat Praktyk

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Beroepshigiëne

 
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 4 jaar

27

Potchefstroomkampus

 

 • Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR)
 • SASOL
 • Stadsrade
 • Mynboufirmas (Anglo American, BHP Billiton, Impala Platinum, ens)
 • ESKOM
 • Nasionale Instituut vir Beroepsgesondheid
 • Departement van Arbeid (DvA)
 • Beroepshigiënekonsultante en goedgekeurde inspeksieowerhede
 • Daar is ook groot internasionale aanvraag vir gekwalifiseerde beroepshigiëniste

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Biokinetika

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde geletterdheid vlak 4
 • Fisiese Wetenskap OF Lewenswetenskap op ten minste vlak 4
 • NEEM KENNIS:
 • Studente moet voor die aanvang van die kursus in Biokinetika medies geskik wees vir die fiksheidskomponent van die kursus
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 4 jaar

32

Potchefstroomkampus

 

 • Biokinetikus

Baccalaureus in Verpleegkunde

 

Verpleegkunde

 • ‘n Potensiële student moet in besit wees van:
 • ‘n Nasionale Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling OF ‘n gelykwaardige kwalifikasie
 • Fisiese Wetenskappe OF Wiskunde OF Lewenswetenskappe vlak 4
 • Engels OF Afrikaans ten minste vlak 4
 • KEURING: Keuringstoets moet afgelê word. Deelname aan ‘n verpligte “skaduverpleegingsprogram (40 ure) voordat keuring gefinaliseer kan word.
 • DUUR: 4 jaar

25

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

 

 

 

Ingenieurswese

Besoek die Fakulteit Ingenieurswese

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Baccalaureus Ingenieuswese (BIng)

Chemiese Ingenieurswese
Chemiese Ingenieurswese met Mineraalprosessering
Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese
Rekenaar en Elektroniese Ingenieurswese
Elektromeganiese Ingenieurswese
Meganiese Ingenieurswese
Bedryfsingenieurswese
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 6
 • Fisiese Wetenskap vlak 6
 • Huistaal- OF Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • Bykomende toelatingsroete: studente met 50% in beide
 • Wiskunde en Fisiese Wetenskappe mag die geleentheid kry om ‘n toets af te lê as bykomende roete van toelating.
 • DUUR: 4 jaar

34

Potchefstroomkampus

 

 

Regte

Besoek die Fakulteit Regte

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moonlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Artium in Regte (BA in Regte)

met Psigologie/Sielkunde
met Politiek
met Engels
met Bedryfsielkunde
met Filosofie

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal vlak 5 OF Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • KEURING: Minimum fakulteitsvereistes en plasingstoets
 • DUUR: 3 jaar
 

28

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

 

 

 • Publieke sektor
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Baccalaureus Commercii in Regte (BCom in Regte)

 

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal vlak 5 OF Eerste Addisionele taal vlak 5
 • Wiskunde vlak 4
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 3 jaar

 

30

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Vaaldriehoekkampus

 

 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Baccalaureus Legum (LLB)

 

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal vlak 5 OF Eerste Addisionele Taal vlak 5.
 • Wiskunde vlak 3 word sterk aanbeveel.
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 4 jaar
 

30

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

 

 • Prokureur
 • Advokaat
 • Staatsaanklaer
 • Landdros
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur
Verlengde Baccalaureus Legum (LLB)  
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasie vrystelling;
 • Huistaal vlak 4 OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Wiskunde vlak 3 of Wiskunde Geletterdheid vlak 5
 • Akademiese keuring 55%
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 5 jaar
28

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

 • Prokureur
 • Advokaat
 • Staatsaanklaer
 • Landdros
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Natuur- en Landbouwetenskappe

Besoek die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Diploma in Dieregesondheid

 
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3
 • DUUR: 3 jaar

19

Mafikengkampus

 

Diploma in Dierewetenskappe

 
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3 OF Landbouwetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

19

Mafikengkampus

 

Diploma in Plantwetenskap

met Gewasproduksie

 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak
 • Lewenswetenskappe OF Fisiese Wetenskappe vlak 3 OF Landbouwetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

19

Mafikengkampus

 

Baccalaureus Scientiae

met Chemie en Fisika
met Fisika en Wiskunde
met Fisika en Toegepaste Wiskunde
met Fisika en Rekenaarwetenskap
met Rekenaarwetenskap en Wiskunde

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

 

Baccalaureus Scientiae

met Biochemie en Chemie

 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

 

Baccalaureus Scientiae

met Chemie, Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
met Geografie en Toegepaste Wiskunde
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

 

Baccalaureus Scientiae

met Toegepaste Wiskunde en Chemie
met Chemie en Wiskunde
met Toegepaste Wiskunde en Elektronika
met Elektronika en Wiskunde
met Elektronika en Fisika
met Chemie en Rekenaarwetenskap
met Rekenaarwetenskap en Elektronika

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

 

Baccalaureus Scientiae

met Rekenaarwetenskap en Statistiek

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Scientiae

met Rekenaarwetenskap en Ekonomie

 • Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Scientiae

met Wiskunde en Ekonomie

 • Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

 

Baccalaureus Scientiae in Inligtingstegnologie

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak en Afkampus

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

Baccalaureus Scientiae in Wiskundige Wetenskappe

met Statistiek en Wiskunde
met Wiskunde
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

 

Baccalaureus Scientiae in Wiskundige Wetenskappe

met Toegepaste Wiskunde en Wiskunde

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Baccalaureus Scientiae in Biologiese Wetenskappe

met Mikrobiologie en Biochemie
met Mikrobiologie en Plantkunde
 
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Baccalaureus Scientiae in Biologiese Wetenskappe

met Dierkunde en Biochemie
met Chemie en Fisiologie
met Dierkunde en Plantkunde
met Dierkunde en Mikrobiologie
met Dierkunde en Fisiologie
met Mikrobiologie en Fisiologie
met Plantkunde en Biochemie
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

 

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Mikrobiologie en Chemie
met Plantkunde en Chemie
met Geografie en Rekenaarwetenskap
met Geografie en Plantkunde

 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe met Dierkunde en Chemie
met Geologie en Chemie
met Geologie en Geografie
met Dierkunde en Geografie
met Geologie en Plantkunde
met Dierkunde en Geologie
met Geologie en Mikrobiologie
met Toerisme en Dierkunde
met Toerisme en Geografie
met Toerisme en Plantkunde
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
26 Potchefstroomkampus

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Chemie en Geografie

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

 

Baccalaureus Scientiae in Finansiële Wiskunde

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

 

Baccalaureus Scientiae in Kwantitatiewe Risikobestuur

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Scientiae in Bedryfsanalise

met Data-ontginning

 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Scientiae in Aktuariële Wetenskap

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Scientiae in Stads- en Streeksbeplanning

 
 • Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 4 jaar
 • KEURINGSTOETS

28

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Scientiae in Landbou

 

met Landbou-ekonomie
met Agronomie en Tuinbou
met Dierewetenskappe
met Dieregesondheid
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

22

Mafikengkampus

Baccalaureus Scientiae in Landbou

 

met Agronomie en Grondkunde
met Landbou-ekonomie en Agronomie
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

22

Potchefstroomkampus

Baccalaureus in Inheemse Kennissisteme

Inheemse Kennissisteme
 • Engels vlak 4
 • Matriekvrystellling OF herkenning van vorige leer OF CGE- sertifikasie en ‘n aansoek vir voorwaardelike erkenning met USAF (http://mb.usaf.ac.za)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Scientiae

met Plantkunde en Mikrobiologie
met Toegepaste Wiskunde en Chemie
met Toegepaste Wiskunde en Elektronika
met Rekenaarwetenskap en Wiskunde
met Chemie en Rekenaarwetenskap
met Chemie en Wiskunde
met Fisika en Toegepaste Wiskunde
met Fisika en Wiskunde
met Biochemie en Chemie
met Chemie en Fisika
met Fisika en Rekenaarwetenskap
met Rekenaarwetenskap en Elektronika
met Elektronika en Fisika
met Elektronika en Wiskunde
met Toegepaste Wiskunde en Wiskunde
met Plantkunde en Chemie
met Geografie en Plantkunde
met Rekenaarwetenskap en Geografie
met Mikrobiologie en Chemie
met Chemie en Geografie
met Mikrobiologie en Biochemie
met Plantkunde en Biochemie
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskap vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

22

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Scientiae met Inligtingstegnologie

 

 • Wiskunde vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Bedryfsanalise

met Data-ontginning

 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Kwantitatiewe Risikobestuur

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vaaldriehoekkampus

 

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Finansiële Wiskunde

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vaaldriehoekkampus

 

 

Opvoedkunde

Besoek die Fakulteit Opvoedkunde

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Baccalaureus Educationis (BEd) in Grondslagfase

Graad R – 3

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal
 • (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 (minimum 65%) vereis.
 • MK: Engels/Setswana as HT en Engels/Setswana as EAT;
 • PK: Afrikaans/Engels/Sesotho/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/Setswana as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT;
 • Afstand: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sepedi/Sesotho/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/Setswana as EAT.
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

Baccalaureus Educationis (BEd) in Intermediêrefase

Graad 4 – 6

met Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal
 • (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 (minimum 65%) vereis.
 • PK: Afrikaans/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT.
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 3 (minimum 45%) OF Tegniese Wiskunde vlak 4 (minimum 50%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

 

 

met Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal
 • (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 (minimum 65%) vereis.
 • PK: Afrikaans/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT;
 • Afstand: Afrikaans/IsiZulu/Sepedi/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

Baccalaureus Educationis (BEd) in Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase

Graad 7 – 12

met Ekonomie
met Geskiedenis
met Geografie
met Besigheidstudies
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Engels

 

 • Vak-spesifieke vereistes: Engels Huistaal vlak 4 OF Engels Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Fisiese Wetenskap

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Fisiese Wetenskappe vlak 4;  Wiskunde vlak 4 OF Tegniese Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Rekeningkunde

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Rekeningkunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Wiskunde

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Afrikaans

 

 • Vak-spesifieke vereistes: Afrikaans Huistaal vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Lewenswetenskappe

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Lewenswetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Lewensoriëntering

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Lewensoriëntering vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Rekenaartoepassingstegnologie

 

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

 

met Ingenieursgrafika en -ontwerp
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar
24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Sesotho

 • Vak-spesifieke vereistes: Sesotho Huistaal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

*Afstand

met Meganiese Tegnologie
met Siviele Tegnologie
met Elektriese Tegnologie
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 4 OF Brugkurses met: Wiskunde vlak 3 / Wiskundige Geletterdheid vlak 4, met enigeTegnologie vakke / Tegniese Wiskunde vlak 4, met enige Tegnologie vakke, wat Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid kan vervang.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

met Setswana

 • Vak-spesifieke vereistes: Setswana Huistaal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

*Afstand

met Inligtingstegnologie
met Kuns
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

met Wiskundige geletterdheid

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 3 (minstens 45%) OF Wiskundige geletterdheid vlak 5 (minstens 65%) OF Tegniese Wiskunde vlak 4 (minstens 50%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

*Vir afstandsonderrigaanbieding besoek distance.nwu.ac.za

Teologie

Besoek die Fakulteit Teologie

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus 

Moontlike Beroepsgeleentheede

Baccalaureus Artium in Antieke Tale (BA)
 

met Vertaalstudie
met Klassieke Studie
met Ou Nabye Oosterse Studie
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

24

Potchefstroomkampus

 

 • Bybelse Argeloog
 • Joernalis
 • Onderwys (oorsee)
 • Skrywer
 • Vertaler

Baccalaureus Artium in Pastorale Psigologie (BA)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

24

Mafikengkampus

Vaaldriehoekkampus

 • Pastorale Berader
 • Onderwyser
 • Nie-regerings Organisasies
 • Tentmaker-bediening

Baccalaureus Divinitatis (BDiv)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Potch = Kontak; *Afstand

24

Potchefstroomkampus

*Afstand

 • Predikant in die Gereformeerde Kerke in SA
 • Predikant in die Hervormde Kerk
 • Prekdikant in die Nederduits-Gereformeerde Kerk

Baccalaureus Theologiae (BTh)

met Bybel en Kerkbediening
met Pastorale Begeleiding en Psigologie
met Bybeltale en Bybelvertaling

 

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

24

Potchefstroomkampus

 

 • Evangelis
 • Pastoor in Charismatiese Kerk
 • Pastoor in die AGS
 • Sendeling/Sendeling werker
 • Pastorale berader
 • Bybelvertaler

Baccalaureus Theologiae in Christelike Bediening (BTh)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Mafikeng = Kontak; *Afstand

24

Mafikengkampus

*Afstand

 • Evangeli

*Vir afstandsonderrigaanbieding besoek distance.nwu.ac.za

 

HOKSR-belyning 

Universiteite in Suid Afrika is volgens wet verplig om deel te neem aan die Nasionale Projek onder leiding van die eksterne goedkeuringsliggame (die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), die Raad op Hoër Onderwys (RHO) en die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAKO), ten einde alle kwalifikasies te belyn met die Hoër Onderwys Kwalifikasies, Sub-Raamwerk (HOKSR). Die NWU is dus deurlopend in proses om die universiteit se kwalifikasie- en programaanbod te belyn met die vereistes van die HOKSR. 


Voornemende studente moet kennis neem van die feit dat daar van die NWU kwalifikasiename, programname asook die samestelling van kurrikula kan verander as gevolg van die HOKSR Projek, voor registrasie vir die 2018 akademiese jaar.  
Suksesvolle kandidate word aanbeveel om met die relevante fakulteit kontak te maak ten einde te verseker dat hul vir die korrekte kwalifikasie, program en/of kurrikulum registreer.