Studierigtings | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Toelatingsvereistes

Let daarop dat onderstaande toelatingsvereistes bygewerk kan word na aanleiding van keurings- en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Studie-inligting is onderhewig aan verandering en is slegs ‘n opsomming van die algemeenste studierigtings. Hierdie inligting is met die oog op algemene bekendstelling en oriëntering opgestel en die Noordwes-Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onjuisthede wat hierin mag voorkom nie. Die amptelike Jaarboek van die Universiteit moet in alle gevalle by die samestelling van ‘n program vir die spesifieke studierigtings geraadpleeg word. Fakulteitsjaarboek kan aangevra word by: studies@mynwu.info of 018 285 4320.

Neem asseblief kennis dat die Universiteit – weens bepaalde kapasiteitsbeperkings – die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings sal studente op grond van hulle graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie rigtings.

 

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Besoek die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Commercii in Rekeningkunde (algemeen)

 
 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Rekenmeester
 • Koste- en bestuursrekenkundige
 • Finansiële bestuurder
 • Belastingpraktisyn
 • Algemene bestuurder
 • Onderwyser/lektor

Baccalaureus Commercii in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 5 met Rekeningkunde, OF Wiskunde vlak 6 sonder Rekeningkunde
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

32

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Ouditeur
 • Belastingspesialis
 • Finansiële bestuurder
 • Besigheidskonsultant
 • Rekenaarouditeur
 • Spesialis in korporatiewe finansies
 • Spesialis in gestruktureerde finansies
 • Entrepreneur
 • Akademikus/opleidingsverskaffer

Verlengde Baccalaureus Commercii in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Mahikeng
Vanderbijlpark

 • Ouditeur
 • Belastingspesialis
 • Finansiële bestuurder
 • Besigheidskonsultant
 • Rekenaarouditeur
 • Spesialis in korporatiewe finansies
 • Spesialis in gestruktureerde finansies
 • Entrepreneur
 • Akademikus/opleidingsverskaffer

Baccalaureus Commercii in Finansiële Rekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Taal van instruksie vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

28

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Professionele rekenmeester
 • Interne ouditeur
 • Koste- en bestuursrekenkundige
 • Finansiële bestuurder
 • Belastingpraktisyn
 • Lektor

Verlengde Baccalaureus Commercii in Finansiële Rekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 7
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Vanderbijlpark

 • Professionele rekenmeester
 • Interne ouditeur
 • Koste- en bestuursrekenkundige
 • Finansiële bestuurder
 • Belastingpraktisyn
 • Lektor

Baccalaureus Commercii in Forensiese Rekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 5 met Rekeningkunde, OF Wiskunde vlak 6 sonder Rekeningkunde
 • Taal vlak 5 
 • DUUR: 3 jaar

36

Potchefstroom

 • Privaat praktyk
 • Interne forensiese afdelings by korporatiewe instellings (banke, versekeraars, ens.)
 • Staatsinstansies en regulerende liggame
 • Forensiese afdelings van ouditeurs-, konsultasie- of regsfirmas

Baccalaureus Commercii in Bestuursrekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 5
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

30

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Projekbestuurders
 • Bestuurskonsultante
 • Direkteurs van Finansies
 • Hoof- uitvoerende beamptes
 • Entrepreneur

Vir ’n meer omvattende beskrywing van ’n beroep in bestuursrekeningkunde, besoek https://www.cimaglobal.com/

Baccalaureus Commercii in Bedryfsnavorsing

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Bedryfsnavorsing (BN) maak deel uit van beluitnemingsondersteuning, besigheidsontleedkunde, bemarkingsontleding en logistiese beplanning. Groot firmas het gewoonlik groepe BN-ontleders. Bedryfsnavorsers word in die staal-, olie-, gas-, papier-, ingenieurs- en chemiese industrieë, mynwese, lugrederye, logistiek, spoorweë, bankwese en versekeringsbedryf aangetref. In die openbare sektor werk BN-ontleders in gesondheid, onderwys en kragvoorsiening.

Baccalaureus Commercii in Statistiek

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Statistici kan hulle belangstelling met feitlik enige veld kombineer, veral wetenskap, sake, medisynetegnologie, onderwys, ens. Nog velde is:

 • Opvoedkunde
 • Biologie
 • Ekonomie
 • Vervaardiging
 • Bemarking
 • Ingenieurswese
 • Finansies
 • Gesondheidswetenskap
 • Openbare gesondheid
 • Rekenaarwetenskap
 • Epidemiologie
 • Regte
 • Bevolkingstudies
 • Chemie
 • Landbou
 • Versekering
 • Sport
 • Banke
 • Aardwetenskappe
 • Geografie
 • Staatsdepartemente
 • Versekeringsmaatskappye

Verlengde Baccalaureus Commercii in Statistiek

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

Statistici kan hulle belangstelling met feitlik enige veld kombineer, veral wetenskap, sake, medisynetegnologie, onderwys, ens. Nog velde is:

 • Opvoedkunde
 • Biologie
 • Ekonomie
 • Vervaardiging
 • Bemarking
 • Ingenieurswese
 • Finansies
 • Gesondheidswetenskap
 • Openbare gesondheid
 • Rekenaarwetenskap
 • Epidemiologie
 • Regte
 • Bevolkingstudies
 • Chemie
 • Landbou
 • Versekering
 • Sport
 • Banke
 • Aardwetenskappe
 • Geografie
 • Staatsdepartemente
 • Versekeringsmaatskappye

Baccalaureus Commercii in Logistieke Bestuur

 
 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

 

Verlengde Baccalaureus Commercii in Logistieke Bestuur

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 

Baccalaureus Commercii in Besigheidsbedryf

met Vervoerekonomie

 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

 • Logistiese bestuur
 • Leweringskettingbestuurder
 • Logistiese bestuurder
 • Vragversender
 • Berging
 • Voorraadbeheer
 • Openbarevervoerbeplanner/-roosterbepaler/-modelleerder
 • Verkeers- en reisimpakassessor
 • Nasionale regering; provinsiale, distriks- en plaaslike munisipaliteit

Verlengde Baccalaureus Commercii in Besigheidsbedryf

met Vervoerekonomie

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 • Logistiese bestuur
 • Leweringskettingbestuurder
 • Logistiese bestuurder
 • Vragversender
 • Berging
 • Voorraadbeheer
 • Openbarevervoerbeplanner/-roosterbepaler/-modelleerder
 • Verkeers- en reisimpakassessor
 • Nasionale regering; provinsiale, distriks- en plaaslike munisipaliteit

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Landbou-Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 4
 • Onderrigstaal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 • Finansiële ekonoom
 • Markekonoom
 • Ontwikkelingsekonoom
 • Hulpbronekonoom
 • Produksie-ekonoom

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Ekonometrie

 • Wiskunde vlak 3
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

 • Begrotingsontleder
 • Ekonoom
 • Kwantitatiewe ontleder
 • Ekonometris
 • Openbarebeleidsontleder

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Ekonometrie

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 • Begrotingsontleder
 • Ekonoom
 • Kwantitatiewe ontleder
 • Ekonometris
 • Openbarebeleidsontleder

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Internasionale Handel

 • Wiskunde vlak 4
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Ekonoom
 • Ekonomiese of internasionalehandel-konsultant
 • Enige posisie in die invoer- en uitvoerprosesse (bv logistiek of verkryging vir kleinhandelaars soos Shoprite Checkers of Pick ’n Pay)
 • Staatsdepartmente soos die Departement van Handel en Nywerheid, die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Reserwebank
 • Posisies in banke, finansieringsfirmas, en organisasies wat provinsiale handel en beleggings bevorder.
 • Uitvoerkredietversekering en risiko-ontleders

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Internasionale Handel

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Ekonoom
 • Ekonomiese of internasionalehandel-konsultant
 • Enige posisie in die proses van invoere en uitvoere (bv logistiek of verkryging vir kleinhandelaars soos Shoprite Checkers of Pick 'n Pay)
 • Staatsdepartmente soos die Departement van Handel en Nywerheid, die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Reserwebank
 • Posisies in banke, finansieringsfirmas, en organisasies wat provinsiale handel en beleggings bevorder.
 • Uitvoerkredietversekering en risiko-ontleders

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Informatika

 • Wiskunde vlak 4
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Sakeontleder
 • OHB-spesialis
 • Webinhoudsbestuurder
 • Projekbestuurder
 • Databasisontleder
 • Databasisadministrateur
 • Toepassingsontwikkelaar
 • IS-sekuriteitsbestuurder
 • E-Sakebestuurder
 • Toepassingsontleder
 • Dataontleder
 • Inligtingstelselbestuurder
 • IT-konsultant
 • IT-tegniese-ondersteuningsbeampte
 • IS/IT-ouditeur
 • Stelselontleder

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 4
 • Onderrigstaal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Bankbestuur
 • Finansiële risikobestuur
 • Korporatiewe en stadstesourier
 • Fonds- en batebestuur
 • SAFEX-handel
 • Geld-, kapitaal- en aandelemark
 • Ekonomiese advies

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Bankbestuur
 • Finansiële risikobestuur
 • Korporatiewe en stadstesourier
 • Fonds- en batebestuur
 • SAFEX-handel
 • Geld-, kapitaal- en aandelemark
 • Ekonomiese advies

Baccalaureus in Administrasie in Ontwikkeling en Bestuur

met Plaaslike Owerheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

21

Mahikeng

 • Administrateur
 • Gemeenskapswerker
 • Internasionale korrespondent
 • Konsultant in Publieke Administrasie
 • Mediator
 • Administrateur van organisasies sonder winsoogmerk
 • Beleidsadviseur
 • Navorser
 • Onderwyser/Lektor
 • Politikus
 • Ontleder

Verlengde Baccalaureus in Administrasie in Administrasie in Ontwikkeling en Bestuur

met Plaaslike Owerheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 • Administrateur
 • Gemeenskapswerker
 • Internasionale korrespondent
 • Konsultant in Publieke Administrasie
 • Mediator
 • Administrateur van organisasies sonder winsoogmerk
 • Beleidsadviseur
 • Navorser
 • Onderwyser/Lektor
 • Politikus
 • Ontleder

Baccalaureus Artium

met Bedryf- en Organisasiesielkunde en Arbeidsverhoudingebestuur

 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

22

Vanderbijlpark

Potchefstroom

 • Opleiding en ontwikkeling
 • Werwing en keuring
 • Assessering van veiligheid en risiko
 • Bestuur en leierskap
 • Mensehulpbronbestuur
 • Arbitrasie en mediasie
 • Arbeidsgeskilbeslegting

Baccalaureus Artium

met Toerismebestuur

 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

22

Mahikeng

 • Toerismebestuurders
 • Toerismebemarkers
 • Bemarkers
 • Navorsers
 • Dosente
 • Konsultante
 • Gastehuisbestuurders
 • Wildsplaasbestuurder en geleentheidsbestuurder in private en openbare ondernemings

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarking en Toerismebestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Hoewel hierdie kwalifikasies toegang tot die hele Toerismebedryf bied, fokus BCom-kwalifikasies op die bestuur van die bedryf en besighede. Spesifieke beroepsmoontlikhede is:

 • Toerismebestuurders
 • Toerismebemarkers
 • Bemarkers
 • Navorsers
 • Dosente
 • Konsultante
 • Gastehuisbestuurders
 • Wildsplaasbestuurder en geleentheidsbestuurder in private en openbare ondernemings

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Toerismebestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • Onderrigstaal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 • Toerismebestuurders
 • Toerismebemarkers
 • Bemarkers
 • Navorsers
 • Dosente
 • Konsultante
 • Gastehuisbestuurders
 • Wildsplaasbestuurder en geleentheidsbestuurder in private en openbare ondernemings

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Toerisme en Rekreasievaardighede

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Hoewel hierdie kwalifikasies toegang tot die hele Toerismebedryf bied, fokus BCom-kwalifikasies op die bestuur van die bedryf en besighede. Dit verseker toegang tot spesifieke loopbane soos toerisme-ekonomie, toerismebestuur, bemarking, navorsing, doseer, konsultasiewerk, gastehuisbestuur en geleentheidbestuur in privaat en publieke ondernemings.

Baccalaureus Commercii

in Mensehulpbronbestuur

 • Wiskunde vlak 4 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Mensehulpbronbestuurder / Uitvoerende beampte (Hoof MH-beampte of adjunkpresident van mensehulpbronne)
 • Mensehulpbron-kundige
 • Mensehulpbronkonsultant
 • Internasionale Professionele Mensehulpbronpraktisyn
 • Opleiding en Ontwikkelingsbestuurder
 • Mensehulpbron-entrepreneur
 • Uitvoerende werwer
 • Arbeidsverhoudingekonsultant
 • Arbeidsverhoudingespesialis
 • Arbeidsverhoudingepraktisyn
 • Bemiddelaar / arbiter tydens arbeidsgeskille

Baccalaureus Commercii in Bedryf- en Organisasiesielkunde

met Arbeidsverhoudingebestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Mahikeng

 • Arbeidsverhoudinge- spesialis/-praktisyn die voorsiening van kundige advies in ’n organisatoriese en konsulterende hoedanigheid. Dit sluit in die bestuur van dissipline en ontslag, die beslegting van geskille, gemeenskaplike bedinging, interaksie met vakbonde, CCMA- en arbeidshofsake, indiensnemingsvoorwaardes en opleiding en ontwikkeling.
 • Ontleder – studente kan ook Arbeidsverhoudingebestuur studeer om vir ’n loopbaan in die ontleding van marktendense voor te berei. Hierdie ontleders mag hulle kennis van menslike gedrag aanwend om bemarkingstrategieë te ontwikkel.
 • Navorser, onderwyser of dosent.

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Ondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • MC – Engels vlak 4
 • PC/VC – Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Mahikeng

’n Sakebestuurder is verantwoordelik vir die beplanning en organisering van aktiwiteite en mense, en vir leiding. Bestuurders se hooftake is probleemoplossing, om spanne te lei, om spanprosesse te fasiliteer, en om gereeld met mense te kommunikeer.

Aangesien bestuursbeginsels in alle organisasies toegepas word, bied hierdie graad toegang tot ’n verskeidenheid loopbaanmoontlikhede.

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Ondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

’n Sakebestuurder is verantwoordelik vir die beplanning en organisering van aktiwiteite en mense, en vir leiding. Bestuurders se hooftake is probleemoplossing, om spanne te lei, om spanprosesse te fasiliteer, en om gereeld met mense te kommunikeer.

Aangesien bestuursbeginsels in alle organisasies toegepas word, bied hierdie graad toegang tot ’n verskeidenheid loopbaanmoontlikhede.

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Kommunikasiebestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Kommunikasiebestuurders kan in verskillende soorte industrieë werk: van die opvoedkundige sektor tot kos en drank en tegniese industrieë.

BCom-kwalifikasies fokus op die bestuur van die industrie en ondernemings. Hierdie graad bied toegang tot loopbane soos organisasiebestuurders, toerismebestuurders, kommunikasiebestuurders, bemarkers, navorsers, lektore, konsultante, gastehuisbestuurders en geleentheidsbestuurders in privaat en publieke ondernemings.

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarkingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3
 • MC – Engels vlak 4
 • PC/VC – Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Entrepreneurskap
 • Sakebestuurder
 • Navorsingsassistent
 • Verkoopsbestuurder
 • Bemarkingsbestuurder
 • Enige bemarkingsverwante loopbane
 • Lektor

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarkingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

Vanderbijlpark

 • Entrepreneurskap
 • Sakebestuurder
 • Navorsingsassistent
 • Verkoopsbestuurder
 • Bemarkingsbestuurder
 • Enige bemarkingsverwante loopbane
 • Lektor

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Sportondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Sportondernemingsbestuurders
 • Administrateurs
 • Sportburobestuurders by tersiêre instellings
 • Skolesportbestuurders
 • Provinsiale sportontwikkelingsbeamptes en -bestuurders
 • Hoëprestasie-instituut-bestuurders
 • Sportadministrateurs op provinsiale vlak
 • Plaaslike sportklub- en gemeenskapsentrumbestuurders
 • Sportfederasiebestuurders op nasionale vlak
 • Bestuurders van professionele sportspanne
 • Eienaars en bestuurders van sport-franchise-entiteite
 • Sakebestuurder
 • Besigheidskonsultant
 • Sakeontleder
 • Verkoopbestuursbeampte
 • Sportbemarker
 • Sportadministrateur
 • Rekreasiebestuurder
 • Posisies in die gasvryheidsbedryf

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Veiligheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Veiligheidskoördineerder
 • Veiligheidsoffisier
 • Veiligheidstoesighouer
 • Veiligheidspraktisyn
 • Veiligheidsafrigter
 • Veiligheidsbestuurder
 • Veiligheidspersoon
 • Veiligheidskonsultant

Baccalaureus Commercii in Inligtingstelsels

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

 


Verlengde Baccalaureus Commercii in Inligtingstelsels

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Afrikaans OF Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 
Baccalaureus Commercii in Bemarking met Toerisme
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 6
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
24 Mahikeng  

 

Geesteswetenskappe

Besoek die Fakulteit Geesteswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke/ Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus
Artium (BA) in Openbare Regeerkunde

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

25

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Openbare administrateur (junior, middel- en senior bestuur)
 • Begrotingsontleder
 • Konsultant vir openbare administrasie
 • Diensleweringspesialis
 • Projek- / regulatoriese / verkrygingsadministrateur
 • Daar bestaan ’n wye verskeidenheid loopbaangeleenthede op nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsvlak en ook in die uitvoerende, wetgewende en regsvertakkings.

Baccalaureus
Artium (BA) in Openbare Regeerkunde

met Munisipale Bestuur en Leierskap

 • Moet ’n minimum van twee jaar werkservaring in die openbare sektor hê, verkieslik die regering se plaaslike sfeer.
 • DUUR: 3 jaar
 • Beperkte kontak en geen voltydse studente toegelaat nie

22

Potchefstroom

 

 • Openbare administrateur (junior, middel- en senior bestuur)
 • Begrotingsontleder
 • Konsultant vir openbare administrasie
 • Diensleweringspesialis
 • Projek- / regulatoriese / verkrygingsadministrateur
 • ’n Wye verskeidenheid loopbaangeleenthede bestaan op plaaslike regeringsvlak en hiertoe ook in die uitvoerende, wetgewende en regsvertakkings

Baccalaureus
Artium (BA) in Openbare Regeerkunde

met Polisiëringspraktyk

 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

25

Slegs afstandsonderrig

 • Openbare administrateur (junior, middel- en senior bestuur)
 • Misdaadvoorkoming en strafregtelike beampte
 • Ondersoekbeampte

 

Baccalaureus
Artium (BA) Kommunikasie

met Kommunikasie

 • Engels vlak 5 
 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Interne kommunikasiepraktisyn
 • Publieke / media-betrekkinge, bemarking, handelsmerk, reputasie of bestuur van belanghebbendes
 • Die skep van kommunikasiemateriaal of publikasies
 • Aanlyn-inhoud of bestuur van sosiale media
 • Bestuur van betrekkinge met belanghebbendes
 • Borgskakeling
 • Konsultant vir korporatiewe kommunikasie
 • Joernalis (digitaal, gedruk, uitgesaai)
 • Influencer en mediabeleidontleder
 • Akademie en navorser
 • Uitgewer en tegniese skrywer

 

Baccalaureus
Artium (BA) in Grafiese Ontwerp

met Kunsgeskiedenis en Illustrasie

met Kommunikasie

 • Engelsvlak 5
 • Keuringskriteria vir ’n BA in grafiese ontwerp sluit in 'n fotoportefeulje van grafika of kunswerke en ’n vaardigheidstoets in praktiese projekte, sowel as ’n akademiese rekord en onderhoud.
 • DUUR: 4 jaar

 

*Neem asb kennis dat ons beperkte kapasiteit in hierdie program het. As deel van die keuringskriteria moet die voornemende student ’n portefeulje indien en ’n keuringsoudisie voltooi. Indien die student die keuringskritria suskesvol voltooi het sal hy/sy in kennis gestel word of hulle aanvaar word vir die program.

Sluitingsdatum: 31 Augustus 2022

24

Potchefstroom

 • Professionele grafiese ontwerper
 • Kunstenaar / illustreerder / ontwerper (op vryskutbasis, vir strokiesprente, advertensies ens.)
 • Redaksie, webblad, multimedia-ontwikkelaar
 • Ontwerpdirekteur
 • Opvoeder, akademie of navorser
 • Bestuurder van kunstenaarsloopbaan
 • Kunsblogger of kunstefeesbeampte
 • Kunskonsultant, versamelaar, kritikus, studio- / gallerybestuurder, kurator of galeris.

Baccalaureus
Artium (BA)
in Taal- en
Literatuurstudie

Taal- en Literatuurstudie

(Sien die verskillende vak-opsies beskikbaar)

 

Die volgende vakke word aangebied
Afrikaans en Nederlands
Engels
Frans
Duits
Setswana
Suid-Afrikaanse gebaretaal
Skryfkuns
Taalpraktyk
Taaltegnologie

 • Afrikaans, Engels, Setswana, Sesotho: Huistaal vlak 4 OF Eerste Addisionele Taal vlak 5 
 • Geen voorvereistes vir Frans, Duits en aanleermodules in Setswana nie.
 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

 • Onderrig (in kombinasie met ’n nagraadse onderwyssertifikaat / diploma)
 • Akademie en navorsing
 • Vertaal- en tolkwerk
 • Leksikografie, taal- en terminologie-ontwikkeling
 • Kopieskryf, redigering van teksskrywers en proeflees
 • Spraakpatologie (benodig verdere studie)
 • Vertaling, tolking, onderskrifte en klankbeskrywing
 • Gespesialiseerde sekretariële en administratiewe werk
 • Taal spesialisering in die regering en die industrie
 • Buitelandse taalpraktyk en dienste

Baccalaureus
Artium (BA)
in Taal- en
Literatuurstudie

met Tale
met Taalpraktyk
met Taalpraktyk en Kommunikasie

 

Die volgende vakke word aangebied
Afrikaans en Nederlands
Engels
Frans
Duits
Sesotho
Setswana
Suid-Afrikaanse gebaretaal
Taalpraktyk

 • Afrikaans, Engels, Setswana, Sesotho: Huistaal vlak 4 OF Eerste Addisionele Taal vlak 5 
 • Geen voorvereistes vir Frans, Duits en aanleermodules in Seshoto nie.
 • DUUR: 3 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Onderrig ( in kombinasie met 'n nagraadse onderwyssertifikaat / diploma)
 • Akademie en navorsing
 • Vertaal- en tolkwerk
 • Leksikografie, taal- en terminologie-ontwikkeling
 • Kopieskryf, redigering van teksskrywers en proeflees
 • Spraakpatologie (benodig verdere studie)
 • Vertaling, tolking, onderskrifte en klankbeskrywing
 • Gespesialiseerde sekretariële en administratiewe werk
 • Taal spesialisering in die regering en die industrie
 • Buitelandse taalpraktyk en dienste

 

Baccalaureus Artium (BA) in Taaltegnologie

Taaltegnologie

 • Wiskunde vlak 5
 • Wiskundige Geletterdheid word nie toegelaat nie
 • Plus ’n vlak 4 in IT, Rekeningkunde óf Fisiese Wetenskappe
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 • Akademie en navorsing
 • Bedryf wat rekenaars gebruik om interaksie met klante moontlik te maak
 • Natuurlike taalverwerkingsgroepe vir navorsing en ontwikkeling, soos Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon, IBM

Diploma in Musiek (DM)

Musiek

 • NSS met toelating tot diplomastudie
 • Engels vlak 4
 • Keuringskriteria: Suksesvolle aflegging van twee oudisie-rondtes:
  Rondte 1 – Minimum vereistes en praktiese oudisie
  Rondte 2 – Taaltoets
 • DUUR: 3 jaar

18

Potchefstroom

 • Musiekverwerking
 • Komponeer of dirigeer
 • Onderwys, akademie en navorsing
 • Vermaak / opvoering
 • Musiekjoernalistiek
 • Radio, televisie, digitale media of die opname-industrie

 

Baccalaureus
Artium (BA) in Musiek

Musiek en Samelewing

 • NSS met toelating tot graadstudie OF ’n Diploma in musiek of ’n gelykwaardige kwalifikasie waarvan die modules vir die finale jaar geslaag is met ’n gemiddeld van minstens 60%.
 • Engels vlak 4
 • Keuringskriteria: Suksesvolle aflegging van twee oudisie-rondtes:
  Rondte 1 – Minimum vereistes en praktiese oudisie (graad 3 standaard)
  Rondte 2 – Taaltoets
 • DUUR: 3 jaar

21 of ’n diploma in musiek

Potchefstroom

 • Musiek verwerking
 • Komponeer of dirigeer
 • Onderwys, akademie en navorsing
 • Vermaak / opvoering
 • Musiekjoernalistiek
 • Radio, televisie, digitale media of die opname-industrie
 • Agent en kunstenaar bestuurder
 • Klank- en uitsaai-ingenieur

Baccalaureus
(BMus) in Musiek

Musiek

 • NSS met toelating tot graadstudie
 • Engels vlak 4
 • Keuringskriteria: Suksesvolle aflegging van twee oudisie-rondtes:
  Rondte 1 – Minimum vereistes en praktiese oudisie (graad 6 standaard)
  Rondte 2 – Taaltoets
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 • Musiek Verwerking
 • Komponeer of dirigeer
 • Onderwys, akademie en navorsing
 • Vermaak / opvoering
 • Musiekjoernalistiek
 • Radio, televisie, digitale media of die opname-industrie
 • Agent en kunstenaar bestuurder
 • Klank- en uitsaai-ingenieur

Baccalaureus in Filosofie 

met Filosofie, Politek en Ekonomie

 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 • Nakomingskoördineerder
 • Ekonomiese en politieke navorsingsontleder
 • Politiek of regeringsdiens
 • Openbare beleidsanalise en -ontwikkeling
 • Bemarking en verkope
 • Projek- en ontwikkelingsbestuurder
 • Politieke sektorverwante loopbane
 • Die sake- en banksektor
 • Die regsberoep
 • Akademie en Navorsing
 • Ekonomiese en politieke leier

Baccalaureus (BA) Geesteswetenskappe

met Afrikaans en Nederlands (PC, VC)

met Engels (PC, VC)

met Frans (PC, VC)

met Geografie (PC, VC)

met Duits (PC)

met Geskiedenis (PC, VC)

met Kunsgeskiedenis (PC)

met Latyn (PC)

met Filosofie (PC)

met Politiek (PC, VC)

met Politiek en Samelewing (VC)

met Sielkunde en Samelewing (VC)

met Setswana (VC)

met Sosiale Antropologie (PC)

met Sosiologie (PC, VC)

met Sesotho (VC)

met Sielkunde (PC, VC)

met Geografie en Samelewing (VC)

 

 • As ’n student Wiskunde as vak wil neem, moet vlak 5 in matriek behaal word
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Enige werk waar mensgerigte vaardighede nodig is, jou module keusres sal loopbane beïnvloed, maar jy kan die volgende moontlike beroepe volg:
 • Afrika-studies en -ontwikkeling
 • Etiekbeampte
 • Ekonomiese en politieke leier
 • Taalkonsultant
 • Onderwyser (sien addisionele vereistes)
 • Rekenaarkonsultant / verkoopspersoon / administrateur
 • Skakelbeampte
 • Omgewingskonsultant of kundigheid vir gemeenskapsbetrokkenheid

 

Baccalaureus Sosiale Wetenskappe (BSocSc)

met Ekonomie (MC, PC, VC)

met Geografie (MC, PC, VC)

met Geskiedenis (MC, PC, VC)

met Politieke Studies en Internasionale Betrekkinge (MC)

met Bevolkingstudies (MC)

met Sielkunde en Sosiale Wetenskappe (MC, PC, VC)

met Sosiale Antropologie (PC, VC)

met Sosiologie (MC, PC, VC)

 • DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Loopbane word beïnvloed deur vakkeuses, maar sluit die volgende beroepe in:

 • Marknavorsing
 • Beleid of data-ontleder
 • Ontwikkelingspesialis
 • Navorsingsorganisasies van die staat en die burgerlike samelewing
 • Politieke wetenskaplike
 • Ekonoom
 • Bedryfsorganisasiesielkundige
 • Sosioloog
 • Geograaf
 • Sielkundige
 • Antropoloog
 • Geskiedkundige

 

Baccalaureus Artium

Erfenis en Kultuurtoerismebestuur

 

 • DUUR: 3 jaar

22

Potchefstroom

 • Toerismebedryf Onderwys, akademie en navorsing Konsultante Gastehuis, wildsplaas of geleentheidsbestuurders
 • Omgewingstudies

Baccalaureus Artium

Sosiologie en Arbeidsverhoudingebestuur

 

 • DUUR: 3 jaar

22

Potchefstroom

 • Arbeidsverhoudingspraktyk
 • Direksie en Menslikehulpbronbestuur
 • Bestuur, bemiddeling en ingryping in die arbeidsmag:
 • Plaaslike indiensnemings- en ontwikkelingsagente,
 • Beroepsrisiko-voorkoming,
 • Openbare administrasies
 • maatskaplike arbeid-ouditering
 • arbeidsadministrasie en -navorsing, verskeie beroepe in die regering, private sektor en vakbondorganisasies
 • Akademie en navorsing

 

Baccalaureus Artium

Sosiologie en Geografie

 • DUUR: 3 jaar

22

Potchefstroom

 • Bestuurskonsultant
 • Gemeenskapsontwikkelingswerker
 • Projekbestuurder
 • Menseregtebeampte
 • Bestuurder van gehaltebeheer
 • Verbruikersverhoudingspesialis
 • Landboubestuurder
 • Grondekonoom
 • Stadsbeplanning
 • Klimatologie
 • Ontleder van geografiese inligtingstelsels
 • Noodbestuur
 • Ekoloog
 • Natuurbewaarder

 

Baccalaureus
Artium (BA) in Gedragswetenskappe

Sosiologie en Psigologie

 

 • Wiskundige Geletterdheid op vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

22

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Bedryfsorganisasiesielkundiges
 • Bemarkingsbestuurder en bemarkingsbestuurder
 • Gedragsterapeut
 • Raadslid
 • Konsultant
 • Sielkundige
 • Voorligtingsraadslid
 • Gemeenskapsgesondheidswerker
 • Gemeenskapswerker
 • Dosent
 • Sosiale navorser
 • Marknavorser
 • Marknavorsingsontleder
 • Onderwyser, akademie en navorsing
 • Sosiale navorser.
 • Marknavorser.
 • Marknavorsingsontleder.
 • Onderwyser.

Gesondheidswetenskappe

Besoek die Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Diploma in Afrigtingswetenskap

Afrigting

 • Nasionale Senior Sertifikaat
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 2 jaar

18

Potchefstroom

Mahikeng

 

 • Afrigtingsinstrukteur
 • Sportorganiseerder en -administrateur

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

met Fisiologie en Biochemie

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • Ten minste ’n vlak 4 vir eerste huistaal
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Lewenswetenskap-onderwyser
 • Navorsingslaboratoriums

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Fisiologie en Psigologie

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 4
 • Ten minste ’n vlak 4 vir eerste huistaal
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 • Lewenswetenskap-onderwyser
 • Sielkundige

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Sportafrigting en Menslike Bewegingswetenskappe

 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Mahikeng

 

 • Fiksheidsinstrukteur
 • Sportorganiseerder

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

met Rekreasiekunde en Psigologie

 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • Huistaal vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
26 Potchefstroom
 • Rekreasiekonsultant
 • Avontuurterapeut
 • Spanboudeskundige

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Rekreasiekunde en Toerismebestuur
met Sport- en Rekreasie Administrasie
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Rekreasiekonsultant
 • Avontuurinstrukteur
 • Avontuurterapeut
 • Spanboudeskundige
 • Rekreasiesentrum-bestuurder

Baccalaureus Artium in Gedragswetenskappe

 

met Psigologie en Arbeidsverhoudinge-
bestuur

 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • Ten minste ’n vlak 4 vir eerste huistaal.
 • Wiskunde vlak 3 of Wiskundige Geletterdheid vlak 5
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 • Arbeidsverhoudingespesialis/-praktisyn
 • Navorser
 • Onderwyser
 • Dosent
 • Ontleder

Baccalaureus Artium

 

met Psigologie, Geografie en Omgewingsbestuur
met Psigologie en Toerismebestuur
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • Ten minste ’n vlak 4 vir eerste huistaal.
 • Wiskundige Geletterdheid vlak 5
 • Voornemende studente wat Wiskunde as vak het en aan die toelatingsvereistes voldoen sal outomaties in ag geneem word.
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

 • Atmosferiese wetenskaplike
 • Omgewingsbestuurder
 • Klimatoloog
 • Rampbestuurder
 • Toerismebemarker
 • Akkommodasie- bestuurder
 • Gebeurtenisbestuurder
 • Toerismenavorser
 • Wildsplaasbestuurder

Baccalaureus Verbruikerstudies

 

 

 • Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe). 
 • ’n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules. 
 • ’n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige Geletterdheid sal in aanmerking geneem word.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ’n keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Voedsel/Mode in Kleinhandel/Industrie
 • Projekbestuur
 • Verbruikerskonsultant
 • Kliëntediensbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Voedselprodukbestuur

 

 

 

 

met Voedselkommunikasie

 • Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe).
 • ’n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules. 
 • ’n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige Geletterdheid sal in aanmerking geneem word.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ’n keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Kleinhandel / Industrie
 • Voedsel- en innoveringsbestuurder
 • Produk-/Geurontwikkelaar
 • Kwaliteitsbeheer/-bestuur
 • Voedseltegnoloog
 • Gasvryheidsbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Voedselprodukbestuur

 

met Voedselvoorsiening

 • Wiskunde vlak 4
 • Indien chemie as keusemodule in die program, Voedselvoorsiening, gekies word, word Wiskunde op vlak 4 en Fisiese Wetenskappe op vlak 4 vereis. 
 • ’n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ’n keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Kleinhandel / Industrie
 • Voedsel- en innoveringsbestuurder
 • Produk-/Geurontwikkelaar
 • Kwaliteitsbeheer/-bestuur
 • Voedseltegnoloog
 • Gasvryheidsbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Modehandelbestuur

 

 

 

 

met Modekommunikasie

 

 • Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe).
 • ’n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules.
 • ’n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige Geletterdheid sal in aanmerking geneem word.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Verkoopsverteenwoordiger
 • Aankoper
 • Beplanner
 • Visuele Handelsware-aanbieder
 • Ruimtebeplanner
 • Kliëntadviseur of Stileerder Bestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Modehandelbestuur

 

 

met Modevoorsiening

 • Wiskunde vlak 4
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Verkoopsverteenwoordiger
 • Aankoper
 • Beplanner
 • Visuele Handelsware-aanbieder
 • Ruimtebeplanner
 • Kliëntadviseur of Stileerderbestuurder

Baccalaureus in Maatskaplike Werk

 
 • Taalvereiste: ’n Slaagsyfer vlak 4 in die taal van leer en onderrig op Huistaal- OF Eerste Addissionele Taalvlak.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

NEEM KENNIS:

 • Die Algemene toelatingsvereistes word beskryf volgens A-reëls 1.5 en verdere toepaslike regulasies in Fakulteitsreëls
 • Geen student sal toegelaat word tot die BMW-program nie, tensy hy / sy skriftelike bewys gelewer het dat hy / sy nie skuldig bevind is aan ’n misdryf teen ’n kind ingevolge die Wet op Seksuele Misdrywe (Wet 23 van 1957) nie en die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede), 32 van 2007.
 • ’n Student moet in besit wees van ’n volle matrikulasievrystellingsertifikaat met ’n gemiddelde slaagpunt van minstens 60% tydens die matrikulasie-eksamen
 • KEURING:Voltooiing van ’n psigometriese keuringstoets
 • Voltooiing van ’n vraelys wat by die toetssentrum gegee sal word; en ’n Moontlike onderhoud met kundiges in ’n keuringspaneel
 • DUUR: 4 jaar

28

Potchefstroom

Mahikeng

Vanderbijlpark

 

 • Maatskaplike Werker
 • Maatskaplikewerk- administrateur,
 • Navorser
 • Beplanner
Baccalaureus Sosiale Wetenskappe met Psigologie
 • Ten minste vlak 4 vir eerste huistaal
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar
26
Mahikeng
 
 
 

Baccalaureus Pharmaciae

Farmasie
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 4 jaar

32

Potchefstroom

 

 • Gemeenskapsaptekerswese
 • Hospitaalaptekerswese (privaat en publiek)
 • Farmaseutiese Vervaardigingsbedryf
 • Groothandelaptekers
 • Gesondheidsorgbestuur
 • Medisynebeheerbeamptes
 • Hierdie poste bestaan onder andere by mediese fondse, plaaslike owerhede en diesentrale regering.

Baccalaureus Scientiae in Dieetkunde

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Natuurwetenskappe vlak 4
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • Akademiese papierkeuring en onderhoud
 • Deelname aan ’n “skaduprogram” word voor die onderhoud aanbeveel.
 • DUUR: 4 jaar

30

Potchefstroom

 

 • Privaat sektor:
 • Voedselnywerheid
 • Voedseldiensbestuur
 • Konsultant of verteenwoordiger vir:
 • Farmaseutiese Firmas
 • Privaat Hospitale
 • Gimnasiums
 • Mynwese
 • Mediadienste
 • Kitskosfirmas
 • Voedselindustrie
 • Gesondheidsorg
 • Farmaseutiese Industrie
 • Privaat Hospitale
 • Privaat Praktyk

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Beroepshigiëne

 
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskap vlak 5
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 4 jaar

27

Potchefstroom

 

 • Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR)
 • SASOL
 • Stadsrade
 • Mynboufirmas (Anglo American, BHP Billiton, Impala Platinum, ens)
 • ESKOM
 • Nasionale Instituut vir Beroepsgesondheid
 • Departement van Arbeid (DvA)
 • Beroepshigiënekonsultante en goedgekeurde inspeksieowerhede
 • Daar is ook groot internasionale aanvraag vir gekwalifiseerde beroepshigiëniste.

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Biokinetika

 
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe op ten minste vlak 4
 • NEEM KENNIS:
 • Studente moet voor die aanvang van die kursus in Biokinetika medies geskik wees vir die fiksheidskomponent van die kursus.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • Akademiese papierkeuring; beste gemiddelde punt
 • DUUR: 4 jaar

32

Potchefstroom

 

 • Biokinetikus

Baccalaureus in Verpleegkunde

 

Verpleegkunde

’n Potensiële student moet in besit wees van:

 • ’n Nasionale Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling OF ’n gelykwaardige kwalifikasie
 • Fisiese Wetenskappe OF Wiskunde OF Lewenswetenskappe vlak 4
 • Engels OF Afrikaans ten minste vlak 4
 • KEURING: Keuringstoets moet afgelê word. Deelname aan “skaduverpleegingsprogram” is aanbeveel (40 ure) voordat keuring gefinaliseer kan word.
 • DUUR: 4 jaar

25

Mahikeng

Potchefstroom

 

 

 

Ingenieurswese

Besoek die Fakulteit Ingenieurswese

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Ingenieuswese (BIng)

Chemiese Ingenieurswese

Chemiese Ingenieurswese met Mineraalprosessering
 
Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese
 
Rekenaar en Elektroniese Ingenieurswese

Elektromeganiese Ingenieurswese
 
Meganiese Ingenieurswese
 
Bedryfsingenieurswese
 

Megatroniese Ingenieurswese

 
 
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 6
 • Fisiese Wetenskappe vlak 6
 • Huistaal- OF Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • Bykomende toelatingsroete: studente met 50% in beide
 • Addisionele toegangsroete: studente met 50% in beide Wiskunde EN Fisiese Wetenskappe kan ʼn geleentheid kry om ʼn toets te skryf as addisionele toegangspunt of  inskryf vir die Xcel-oorbruggingsprogram.

 • DUUR: 4 jaar

34

Potchefstroom

 

Chemiese Ingenieurswese en Chemiese Ingenieurswese met Mineraalprosessering

Chemiese ingenieurs is betrokke by navorsing, ontwerp, ontwikkeling en bestuur van industriële prosesse waar rou materiale omskep word in produkte met ’n hoër ekonomiese waarde. Bv. mielies na graanvlokkies, hop na bier, steenkool na petrol en alge na elektrisiteit Die chemiese bedryf is een van die belangrikste bydraers tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk. Chemiese ingenieurswese is een van die tien skaarsste vaardighede in Suid-Afrika.

Mineraalprosessering is ’n spesialisveld in chemiese ingenieurswese en het te make met die fisiese en chemiese prosesse waarmee metale uit erts onttrek word.

 • Chemiese vervaardigers en ander industrieë soos petroleumraffinering, vervaardiging van sintetiese brandstof, voedselverwerking, brouery, verwerking van minerale, papier en pulp, besoedelingbeheer, vervaardiging van sintetiese vesels, kunsmis en plofstowwe.
 • Konsultasiefirmas
 • Staatsdepartemente
 • Universiteite

Elektriese en elektroniese ingenieurs bemagtig die moderne wêreld deur elektriese energie van die bron tot by die toepassing te neem. Dit word so doeltreffend moontlik gedoen deur die toepassing van kennis oor kragstelsels, kragomskakeling, kragkondisionering en elektriese masjiene. NWU Elektries en elektroniese ingenieurs word deur toonaangewende kundiges in kragkwaliteit, kragelektronika en elektriese masjiene opgelei, en dit gee die deurslag in die bedryf. Ons ingenieurs floreer by kragnutsdienste en elektriese konsultasiefirmas en is gemaklik met die uitdagings van hernubare energiebronne as deel van die energieoplossing van die toekoms. Elektriese en elektroniese ingenieurswese is Suid-Afrika se nommer een skaars vaardigheid.

Opsies vir elektriese, elektroniese of rekenaaringenieurs in Suid-Afrika en oorsee is:

 • Telekommunikasie
 • Energie en elektriese krag
 • Halfgeleiers
 • Ruimtevaart
 • Bio-ingenieurswese
 • Vervaardiging
 • Onderwys en navorsing
 • Vervoer
 • Voertuie

Elektroniese en rekenaaringenieurs maak die wêreld ’n meer doeltreffende plek deur mense en die wêreld waarin ons leef met die digitale wêreld van rekenaarstelsels en die internet te verbind. Hulle doen dit deur elektronika, ingeboude rekenaars en hul programmeringsvaardighede in te span om megatroniese stelsels te beheer en die internet te bou. Elektroniese en rekenaaringenieurswese is Suid-Afrika se nommer een skaars vaardigheid.

As elektroniese en rekenaaringenieur is daar vir jou baie goeie loopbaanvooruitsigte in Suid-Afrika en oorsee. Industrieë sluit in:

 • Telekommunikasie
 • Energie en elektriese krag
 • Halfgeleiers
 • Ruimtevaart
 • Bio-ingenieurswese
 • Vervaardiging
 • Onderwys en navorsing
 • Vervoer
 • Voertuie

Elektromeganiese ingenieurs verseker die veilige en doeltreffende werking van aanlegte en fabrieke deur elemente van elektriese en meganiese ingenieurswese te kombineer. Hulle kennis van elektriese masjiene, kragelektronika, materiaalsterkte en verhitting, ventilasie en lugversorgingstelsels, en die regsaspekte van beroepsgesondheid en -veiligheid beteken dat hulle van onskatbare waarde in die industrie is. Elektromeganiese ingenieurswese is een van die toptien skaars vaardighede in Suid-Afrika.

Enige myn of vervaardiger in Suid-Afrika en oorsee sal baat by jou vaardighede.

Meganiese ingenieurs is betrokke by die ontwikkeling, vervaardiging, bestuur en instandhouding van vervoer, omskakeling van energie, opwekkers, wapen-, verkoeling- en verhittingstelsels, bedryfsinstallasies, prosestoerusting, vervaardigingsmasjinerie en mynboutoerusting. Kerningenieurs (nagraadse studie) ontwerp stelsels wat kernprosesse vir energie aanwend. Meganiese en kerningenieurswese is onder die drie skaarsste vaardighede in Suid-Afrika.

As meganiese ingenieur sal jy in Suid-Afrika of oorsee die volgende industrieë kan betree:

 • Vervaardiging
 • Aerodinamika
 • Energietegnologie
 • Kragopwekking
 • Stelselinstandhouding
 • Robotika
 • Aanleguitleg en -bestuur
 • Voedselverwerkingsaanlegte

Industriële ingenieurs stel mense, tegnologie, inligting, materiale, metodes en geld in staat om produktief en doeltreffend saam te werk. Industriële ingenieurswese het meer as 100 jaar gelede uit die industriële revolusie ontstaan toe industrieë begin soek het na die beste, goedkoopste en vinnigste manier om produkte te vervaardig. Vandag is dit egter onontbeerlik om industriële ingenieurs in diens te neem as gevolg van tegnologiese vooruitgang en die huidige markaanvraag. Industriële ingenieurswese is onder die toptien skaars vaardighede in Suid-Afrika.

As industriële ingenieur sal jy in Suid-Afrika of oorsee die volgende werkplekke kan betree:

 • Vervaardiging, mynbou en energie
 • Kos en drank
 • IT en telekommunikasie
 • Logistiek en aanbodketting
 • Ruimtevaart en lugvaart
 • Gesondheidsorg
 • Bankwese en finansies
 • Landbou
 • Konsultasiewerk

Megatroniese Ingenieurs ontwikkel en ondersteun die gevorderde industriële outomatiseringstelsels van die toekoms wat gebruik maak van die internet van dinge. Hulle doen dit deur kennis te kombineer van elektronika, meting en aandrywing, ingebedde stelsels en beheerteorie om meganiese strukture en meganismes te beheer. Hul kennis van rekenaarprogrammering en data-analise stel hulle in staat om intelligente en doeltreffende megatroniese stelsels te ontwikkel.

Megatroniese Ingenieurs sal in diens geneem word in die:

 • Proseskontrole-
 • Outomobiel-
 • Vervaardigings-
 • Mediesetoestelontwikkelings- en
 • Landbouverwerkingsomgewings

Die Noordwes-Universiteit bied praktiese ervaring in kampuslaboratoriums vir elektronika en industriële outomatisering.

 

Regte

Besoek die Fakulteit Regte

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Artium in Regte (BA in Regte)

met Psigologie/Sielkunde
met Politiek
met Engels
met Bedryfsielkunde
met Filosofie

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasievrystelling
 • Huistaal vlak 5 EN Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • KEURING: Minimum fakulteitsvereistes en plasingstoets
 • PLASING: skolastiese prestasie, uitslae van plasingproses en fakulteitsvereistes
 • DUUR: 3 jaar
 

28

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 

 • Publieke sektor
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Baccalaureus Commercii in Regte (BCom in Regte)

 

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasievrystelling
 • Huistaal vlak 5 EN Eerste Addisionele taal vlak 5
 • Wiskunde vlak 4
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • PLASING: skolastiese prestasie, uitslae van plasingproses en fakulteitsvereistes
 • DUUR: 3 jaar

 

30

Potchefstroom

Mahikeng

Vanderbijlpark

 

 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Baccalaureus Legum (LLB)

 

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasievrystelling
 • Huistaal vlak 5 EN Eerste Addisionele Taal vlak 5.
 • Wiskunde vlak 3 word sterk aanbeveel.
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • PLASING: skolastiese prestasie, uitslae van plasingproses en fakulteitsvereistes
 • DUUR: 4 jaar
 

30

Potchefstroom

Mahikeng

 

 • Prokureur
 • Advokaat
 • Staatsaanklaer
 • Landdros
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur
Verlengde Baccalaureus Legum (LLB)  
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasievrystelling;
 • Huistaal vlak 4 EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Wiskunde vlak 3 of Wiskunde Geletterdheid vlak 5
 • Akademiese keuring 55%
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • PLASING: skolastiese prestasie, uitslae van plasingproses en fakulteitsvereistes
 • DUUR: 5 jaar
28

Potchefstroom

Mahikeng

 • Prokureur
 • Advokaat
 • Staatsaanklaer
 • Landdros
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Natuur- en Landbouwetenskappe

Besoek die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Diploma in Dieregesondheid

 
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3
 • DUUR: 3 jaar

19

Mahikeng

 

 • Dieregesondheidstegnikus
 • Farmaseutiese firmas
 • Dierevoermaatskappye
 • Diereteelstasies
 • Grootvee-, kleinvee-, pluimvee-, en suiwelprodusente
 • Landboufirmas
 • Navorsingswetenskaplikes
 • Konsultasiefirmas
 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Nasionale en internasionale NROs
 • Navorsers

Diploma in Dierewetenskappe

 
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3 OF Landbouwetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

19

Mahikeng

 

 • Dieregesondheidstegnikus
 • Farmaseutiese firmas
 • Dierevoermaatskappye
 • Diereteelstasies
 • Grootvee-, kleinvee-, pluimvee-, en suiwelprodusente
 • Landboufirmas
 • Navorsingswetenskaplikes
 • Konsultasiefirmas
 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Nasionale en internasionale NRO's
 • Navorsers

Diploma in Plantwetenskap

met Gewasproduksie

 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 5
 • Lewenswetenskappe OF Fisiese Wetenskappe vlak 3 OF Landbouwetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

19

Mahikeng

 

 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Departement van Landbou, Bosbou, en Visserye (DLBV)
 • Departement Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming
 • Landbounavorsingsraad
 • Kunsmisprodusente
 • Kommersiële plase
 • Saadmaatskappye
 • Agrochemiese firmas
 • Agroverwerkingsfirmas
 • Verskeie NROs wat met landbou en landelike ontwikkeling te make het

Baccalaureus Scientiae

met Chemie en Fisika
met Fisika en Wiskunde
met Fisika en Toegepaste Wiskunde
met Fisika en Rekenaarwetenskap
met Rekenaarwetenskap en Wiskunde

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Biochemie en Chemie

 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Chemie, Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
met Geografie en Toegepaste Wiskunde
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Toegepaste Wiskunde en Chemie
met Chemie en Wiskunde
met Toegepaste Wiskunde en Elektronika
met Elektronika en Wiskunde
met Elektronika en Fisika
met Chemie en Rekenaarwetenskap
met Rekenaarwetenskap en Elektronika

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Rekenaarwetenskap en Statistiek

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Rekenaarwetenskap en Ekonomie

 • Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Wiskunde en Ekonomie

 • Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

*Sien onder

Verlengde Baccalaureus Scientiae

 • met Toegepaste Wiskunde en Chemie
 • met Toegepaste Wiskunde en Elektronika
 • met Rekenaarwetenskap en Wiskunde
 • met Chemie en Rekenaarwetenskap
 • met Chemie en Wiskunde
 • met Fisika en Toegepaste Wiskunde
 • met Fisika en Wiskunde
 • met Biochemie en Chemie
 • met Chemie en Fisika
 • met Fisika en Rekenaarwetenskap
 • met Rekenaarwetenskap en Elektronika
 • met Elektronika en Fisika
 • met Elektronika en Wiskunde
 • BSc in Omgewingswetenskappe met Plantkunde en Mikrobiologie
 • BSc in Omgewingswetenskappe met Rekenaarwetenskap en Geografie
 • BSc in Omgewingswetenskappe met Plantkunde en Chemie
 • BSc in Omgewingswetenskappe met Geografie en Plantkunde
 • BSc in Omgewingswetenskappe met Mikrobiologie en Chemie
 • BSc in Omgewingswetenskappe met Chemie en Geografie
 • BSc in Omgewingswetenskappe met Plantkunde en Biochemie
 • BSc in Biologiese Wetenskappe met Mikrobiologie en Biochemie
 • BSc in Wiskundige Wetenskappe met Toegepaste Wiskunde en Wiskunde
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskap vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

22

Mahikeng

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Inligtingstegnologie

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak en Afkampus

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

 • Programmeerder
 • Sagteware-ingenieur
 • Toepassingsontwikkelaar
 • Stelseladministrateur
 • Stelselontleder en -ontwerper
 • Sakeontleder
 • Databasisadministrateur en -ontwerper
 • Bedryfsinligtingsontwikkelaar
 • Projekleier
 • Entrepreneur
 • Inligtingstegnologiebestuurder
 • Navorser

Verlengde Baccalaureus Scientiae met Inligtingstegnologie

 
 • Wiskunde vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Programmeerder
 • Sagteware-ingenieur
 • Toepassingsontwikkelaar
 • Stelseladministrateur
 • Stelselontleder en -ontwerper
 • Sakeontleder
 • Databasisadministrateur en -ontwerper
 • Bedryfsinligtingsontwikkelaar
 • Projekleier
 • Entrepreneur
 • Inligtingstegnologiebestuurder
 • Navorser

Baccalaureus Scientiae in Wiskundige Wetenskappe

met Statistiek en Wiskunde
met Wiskunde
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Wiskundige Wetenskappe

met Toegepaste Wiskunde en Wiskunde

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Biologiese Wetenskappe

met Mikrobiologie en Biochemie

met Mikrobiologie en Plantkunde

 
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Mahikeng

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Biologiese Wetenskappe

met Dierkunde en Biochemie
met Chemie en Fisiologie
met Dierkunde en Plantkunde
met Dierkunde en Mikrobiologie
met Dierkunde en Fisiologie
met Mikrobiologie en Fisiologie
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Mikrobiologie en Chemie
met Plantkunde en Chemie
met Geografie en Rekenaarwetenskap
met Geografie en Plantkunde

 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

*Sien onder
Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe met Dierkunde en Chemie
met Chemie en Geologie
met Geologie en Geografie
met Dierkunde en Geografie
met Geologie en Plantkunde
met Dierkunde en Geologie
met Geologie en Mikrobiologie
met Toerisme en Dierkunde
met Toerisme en Geografie
met Toerisme en Plantkunde
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
26 Potchefstroom *Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Chemie en Geografie

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Finansiële Wiskunde

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 • Finansiële produkontwikkelaar
 • Gestruktureerde finansieringspesialis
 • Finansiële ingenieur
 • Finansiële wiskundige

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Finansiële Wiskunde

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vanderbijlpark

 

 • Finansiële produkontwikkelaar
 • Gestruktureerde finansieringspesialis
 • Finansiële ingenieur
 • Finansiële wiskundige

Baccalaureus Scientiae in Kwantitatiewe Risikobestuur

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Markrisiko- of Kredietrisiko-ontleder/bestuurder
 • Kommersiële bankier
 • Korporatiewe bankier
 • Tesourieontleder
 • Risiko-ontleder/bestuurder
 • Besluitondersteuningsontleder
 • Beleggingsontleder
 • Finansiële ingenieur

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Kwantitatiewe Risikobestuur

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vanderbijlpark

 

 • Markrisiko- of Kredietrisiko-ontleder/bestuurder
 • Kommersiële bankier
 • Korporatiewe bankier
 • Tesourieontleder
 • Risiko-ontleder/bestuurder
 • Besluitondersteuningsontleder
 • Beleggingsontleder
 • Finansiële ingenieur

Baccalaureus Scientiae in Bedryfsanalise

met Data-ontginning

 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Datawetenskaplike
 • Analise-ontleder
 • Kwantitatiewe Strateeg
 • Kredietrisiko-ontleder/bestuurder
 • Besluitondersteuningsontleder
 • Finansiële statistikus
 • Dataontginningsontleder
 • E-handel-sakeontleder
 • Bedrogontleder
 • Databasisbemarkingsontleder
 • Strategiese sakeontleder

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Bedryfsanalise

met Data-ontginning

 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vanderbijlpark

 • Datawetenskaplike
 • Analise-ontleder
 • Kwantitatiewe Strateeg
 • Kredietrisiko-ontleder/bestuurder
 • Besluitondersteuningsontleder
 • Finansiële statistikus
 • Dataontginningsontleder
 • E-handel-sakeontleder
 • Bedrogontleder
 • Databasisbemarkingsontleder
 • Strategiese sakeontleder

Baccalaureus Scientiae in Aktuariële Wetenskap

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroom

 • Aktuaris
 • Risikobestuurder

Baccalaureus Scientiae in Stads- en Streeksbeplanning

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar
 • KEURINGSTOETS

28

Potchefstroom

Streeksbeplanner/ Afstandswaarnemingsontleder

Stads- en Streeksbeplanner by:

 1. Regeringsinstansies - nasionale en provinsiale departemente, plaaslike munisipaliteite, ontwikkelingsagentskappe
 2. Privaat sektor: korporatiewe omgewing (bv. Vodacom, MTN, ABSA, AngloGold, ens.), privaat konsultasiefirmas (Stadsbeplanners), argitekte, landmeters, ingenieursfirmas, eiensdomsagente, ontwikkelaars, en ander beroepe in die bou-omgewing.
 3. Navorsingsinstansies en universiteite

Baccalaureus Scientiae in Landbou

 

met Landbou-ekonomie
met Agronomie en Tuinbou
met Dierewetenskappe
met Dieregesondheid
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

22

Mahikeng

 • Dieregesondheidstegnikus
 • Farmaseutiese firmas
 • Dierevoermaatskappye
 • Diereteelstasies
 • Grootvee-, kleinvee-, pluimvee-, en suiwelprodusente
 • Landboufirmas
 • Navorsingswetenskaplikes
 • Konsultasiefirmas
 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Navorsers
 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Departement van Landbou, Bosbou, en Visserye (DLBV)
 • Departement Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming
 • Landbounavorsingsraad
 • Kunsmisprodusente
 • Kommersiële plase
 • Saadmaatskappye
 • Agrochemiese firmas
 • Agroverwerkingsfirmas
 • Verskeie NRO's wat met landbou en landelike ontwikkeling te make het
 • Agri-sakeondernemings
 • Kommersiële banke
 • Ondersteuningsdienste (bv SA Canegrowers Association)
 • Bemarkingsnavorsing
 • Ekotoerisme
 • Ontwikkelingskorporasies en finansieringsinstansies

Baccalaureus Scientiae in Landbou

 

met Grondkunde en Agronomie

met Landbou-ekonomie en Agronomie

 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

22

Potchefstroom

 • Opvoedkunde
 • Kultuurtoerisme
 • Landbou
 • Kuns
 • Kultuur
 • Gesondheid
 • Erfenis
 • Regeringsdepartemente
 • Nieregeringsorganisasies (NRO's)
 • Tradisionele owerhede en plaaslike munisipaliteite
 • Navorsingsorganisasies soos WNNR (Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad) of Navorsingsraad vir Menslike Wetenskappe (NRMW)

Baccalaureus Scientiae in Inheemse Kennissisteme

Inheemse Kennissisteme
 • Engels vlak 4
 • Matriekvrystellling OF herkenning van vorige leer OF CGE- sertifikasie en ‘n aansoek vir voorwaardelike erkenning met USAF (http://mb.usaf.ac.za)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

*Sien onder

Daar is ’n verskeidenheid MOONTLIKE BEROEPSGELEENTHEDE vir iemand met ’n BSc, veral by die NWU, omdat ons programme kombinasies van 2 hoofvakke het. Hier is min of meer ’n struktuur vir ons hoofstroom-BSc-grade:

FISIESE EN CHEMIESE WETENSKAPPE

’n BSc in Fisiese en Chemiese Wetenskappe bied uiteenlopende loopbaanmoontlikhede in verskeie industrieë en organisasies, soos:

 • Petrochemiese bedryf (SASOL, AECI, OMNIA, Sentrachem, SAB)
 • Universiteite en sekondêre skole
 • Regeringsorganisasies (SABS, MRC, NECSA, MINTEK)
 • Farmaseutiese industrieë
 • Waterrade
 • Forensiese laboratoriums
 • Tekstielbedryf
 • Landbousektor
 • Aanleg- en prosesbestuurders
 • Laboratoriumassistente
 • Chemiese ontleder en/of modulator

Fisici is in die volgende velde/instellings in aanvraag:

 • NECSA (Suid-Afrikaanse Kernenergiekorporasie) bv. die vervaardiging van silikoonskywe deur bestraling met die Safari-1-reaktor
 • LNR: Landbounavorsingsraad vir die ontwikkeling van toepaslike tegnologieë
 • HartRAO: Hartebeeshoek Radioastronomie-sterrewag
 • IMT: Geofisikus, oseaan- en ruimtetegnologie by die Instituut vir Maritieme Tegnologie
 • MRC: mediese navorsing (insluitende hospitale) met fokus op bestralingstegnologie (gesondheidsfisikus)
 • NVS: Nasionale Versnellersentrum vir navorsing en bestralingstegnologie
 • SAAO: Navorsing in astronomie en astrofisika
 • SABS: Ontwikkeling van tegnologieë wat deur die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde geïmplementeer word.
 • SAWB: Ontwikkeling van weer- en klimaatmodelle
 • WNNR: Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad in die ontwikkeling van verskeie tegnologieë soos aerodinamika en lasertegnologie
 • Eskom: Kernkragindustrie soos Koeberg en Pelindaba
 • SADF (Suid-Afrikaanse Weermag): tegnologieontwikkeling en gee van lesings by die Militêre Akademie in Saldanha
 • De Beers Industriële Diamantafdeling (nou Element Six), basiese en toegepaste navorsing oor diamante
 • Telkom: telekommunikasie, sateliettegnologie, optiese vesel, lasertegnologie en nanotegnologie

BIOLOGIESE WETENSKAPPE EN GEO- EN RUIMTEWETENSKAPPE:

 • Geoloog
 • Omgewingsgeoloog
 • Ingenieursgeoloog
 • Mineralogie en Geochemie
 • Navorsingsgeologie
 • Dierkundige
 • Plantkundige
 • Mikrobioloog
 • Biogeograaf/Ekoloog
 • Kartograaf
 • Klimatoloog
 • Kusgebiedbestuurder
 • Lektor of navorser by 'n universiteit of kollege
 • Gemeenskapsontwikkeling
 • Bewaringsbeampte
 • Bewaringsgesinde
 • Konsultant in 'n reeks geografiese dissiplines
 • Ontwikkelingsfasiliteerder
 • Afleweringsbestuurder
 • Diplomaat Aardwetenskaplike
 • Ekonomiese-ontwikkelingsbeplanner
 • Omgewingsopvoeder
 • Omgewingsimpakontleder
 • Omgewingsbestuurder
 • Omgewingsbeplanner
 • Buitelandsediensbeampte
 • Geografiese-inligtingspesialis
 • Geofisikus
 • Geomorfoloog
 • Gevaarlike-afvalbeplanner
 • Gesondheidsdienstebeplanner
 • Hidroloog
 • Grondgebruiksbeplanner
 • Kaartredigeerder
 • Kaartbibliotekaris
 • Kaart-, lugfoto- en satelietbeeldvertolker
 • Marknavorser
 • Meteoroloog
 • Militêre beplanner
 • Natuurlikehulpbronbestuurder
 • Polisie
 • Maatskaplike ekoloog
 • Maatskaplike wetenskaplike
 • Grondkundige
 • Onderwyser (primêr en sekondêr)
 • Toerismeontwikkeling / Toergids
 • Verkeersbestuurder
 • Vervoerbeplanner
 • Reisagent
 • Waterhulpbronbestuurder

WISKUNDIGE EN STATISTIESE DIENSTE:

 • Opvoedkunde
 • Wiskundige

 

Opvoedkunde

Besoek die Fakulteit Opvoedkunde

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Baccalaureus Educationis (BEd) in Grondslagfase Graad R – 3

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 vereis.
 • MK: Engels/Setswana as HT en Engels/Setswana as EAT;
 • PK: Afrikaans/Engels/Sesotho/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/Setswana as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT;
 • Afstand: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sepedi/Sesotho/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/Setswana as EAT.
 • DUUR: 4 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

Baccalaureus Educationis (BEd) in Intermediêrefase Graad 4 – 6

met Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 vereis.
 • PK: Afrikaans/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT.
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 3 OF Tegniese Wiskunde vlak 4.
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 

met Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 vereis.
 • PK: Afrikaans/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT;
 • Afstand: Afrikaans/IsiZulu/Sepedi/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT.
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

Baccalaureus Educationis (BEd) in Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase Graad 7 – 12

met Ekonomie
met Geskiedenis
met Besigheidstudies
 
 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Geografie

 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar
26

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

met Engels

 

 • Vak-spesifieke vereistes: Engels Huistaal vlak 4 (OF Engels Eerste Addisionele Taal vlak 5) EN Huistaal/Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Fisiese Wetenskappe

 

 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Fisiese Wetenskappe vlak 4; Wiskunde vlak 4 OF Tegniese Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

met Rekeningkunde

 

 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Rekeningkunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Wiskunde

 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Afrikaans

 

 • Vak-spesifieke vereistes: Afrikaans Huistaal vlak 5 EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Lewenswetenskappe

 

 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Lewenswetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

met Lewensoriëntering

 

 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Lewensoriëntering vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Rekenaartoepassingstegnologie

 

 

 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

met Ingenieursgrafika en -ontwerp
 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar
26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Sesotho

 • Vak-spesifieke vereistes: Sesotho Huistaal vlak 4 EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Meganiese Tegnologie
met Siviele Tegnologie
met Elektriese Tegnologie
 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 4 OF Brugkursus met: Wiskunde vlak 3 / Wiskundige Geletterdheid vlak 4, met enige Tegnologie vakke / Tegniese Wiskunde vlak 4, met enige Tegnologie vakke, wat Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid kan vervang.
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

met Setswana

 • Vak-spesifieke vereistes: Setswana Huistaal vlak 4 EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

*Afstand

met Inligtingstegnologie
met Kuns
 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

met Wiskundige Geletterdheid

 • Huistaal EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 5 OF Tegniese Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

26

Vanderbijlpark

*Vir afstandsonderrigaanbieding besoek distance.nwu.ac.za

Teologie

Besoek die Fakulteit Teologie

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Artium in Antieke Tale (BA)

met Vertaalstudie
met Klassieke Studie
met Ou Nabye Oosterse Studie
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

24

Potchefstroom

 

 • Bybelse Argeloog
 • Joernalis
 • Onderwys (oorsee)
 • Skrywer
 • Vertaler

Baccalaureus Artium in Pastorale Psigologie (BA)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

26

Mahikeng

Vanderbijlpark

 • Pastorale Berader
 • Onderwyser
 • Nie-regerings Organisasies
 • Tentmaker-bediening

Baccalaureus Divinitatis (BDiv)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Potchefstroom = Kontak; *Afstand

24

Potchefstroom

*Afstand

 • Predikant in die Gereformeerde Kerke in SA
 • Predikant in die Hervormde Kerk
 • Predikant in die Nederduits-Gereformeerde Kerk

Baccalaureus Theologiae (BTh)

met Bybel en Kerkbediening
met Pastorale Begeleiding en Psigologie
met Bybeltale en Bybelvertaling
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

24

Potchefstroom

 

 • Evangelis
 • Pastoor in Charismatiese Kerk
 • Pastoor in die AGS
 • Sendeling/Sendelingwerker
 • Pastorale berader
 • Bybelvertaler

Baccalaureus Theologiae in Christelike Bediening (BTh)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Mahikeng = Kontak; *Afstand

24

Mahikeng

*Afstand

 • Evangelis
 • Pastoor in Charismatiese Kerk
 • Pastoor in die AGS
 • Sendeling/Sendeling werker

*Vir afstandsonderrigaanbieding besoek distance.nwu.ac.za

 

HOKSR-belyning

Universiteite in Suid Afrika is volgens wet verplig om deel te neem aan die Nasionale Projek onder leiding van die eksterne goedkeuringsliggame (die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), die Raad op Hoër Onderwys (RHO) en die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAKO), ten einde alle kwalifikasies te belyn met die Hoër Onderwys Kwalifikasies, Sub-Raamwerk (HOKSR). Die NWU is dus deurlopend in proses om die universiteit se kwalifikasie- en programaanbod te belyn met die vereistes van die HOKSR.


Voornemende studente moet kennis neem van die feit dat daar van die NWU kwalifikasiename, programname asook die samestelling van kurrikula kan verander as gevolg van die HOKSR Projek, voor registrasie vir die 2023 akademiese jaar.
Suksesvolle kandidate word aanbeveel om met die relevante fakulteit kontak te maak ten einde te verseker dat hul vir die korrekte kwalifikasie, program en/of kurrikulum registreer.