Studierigtings | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Toelatingsvereistes

Let daarop dat onderstaande toelatingsvereistes bygewerk kan word na aanleiding van keurings- en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Besoek die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Kwalifikasienaam

Rigting

Vereistes

APS

Kampus

Baccalaureus Commercii in Rekeningkunde

 
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap (CA)

 
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • DUUR: 3 jaar

30

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap (CA)

 
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

26

Vaaldriehoekkampus

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)

 
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

28

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)

 
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) OF Wiskunde Geletterdheid vlak 7 (80-89%)
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Forensiese Rekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • Taal vlak 5 (60-69%)
 • DUUR: 3 jaar

36

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuursrekenmeesterskap

 
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • DUUR: 3 jaar

30

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bedryfsnavorsing

 
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bedryfsnavorsing

 
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Statistiek

 
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Statistiek

 
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Logistieke Bestuur

 
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Logistieke Bestuur

 
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

22

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Besigheidsbedryf

met Vervoerekonomie

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Besigheidsbedryf

met Vervoerekonomie

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Landbou-Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Ekonometrie

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Ekonometrie

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Internasionale Handel

 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Internasionale Handel

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Informatika

 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Risikobestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) OF Wiskunde Geletterdheid vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus in Administrasie

met Mensehulpbronbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

21

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus in Administrasie

met  Mensehulpbronbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus in Administrasie

met Bedryf- en Organisasiesielkunde

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

21

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus in Administrasie

met Bedryf- en Organisasiesielkunde

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus in Administrasie in Ontwikkeling en Bestuur

met Plaaslike Owerheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

21

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus in Administrasie in Administrasie in Ontwikkeling en Bestuur

met Plaaslike Owerheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus in Administrasie

met Publieke Administrasie

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

21

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus in Administrasie

met Publieke Administrasie

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Artium met Bedryf- en Organisasiesielkunde en Arbeidsverhoudingbestuur

 

 • DUUR: 3 jaar

22

Vaaldriehoekkampus

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Artium met Toerismebestuur

 

 • DUUR: 3 jaar

22

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarking en Toerismebestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Toerismebestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Toerisme en Rekreasievaardighede

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in

Mensehulpbronbestuur

met Arbeidsverhoudingebestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bedryf- en Organisasiesielkunde

met Arbeidsverhoudingebestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Ondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Mafikengkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Ondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) OF Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Kommunikasiebestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarkingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarkingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Sportondernemingsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Veiligheidsbestuur

 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Baccalaureus Commercii in Inligtingstelsels

 
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus


 

Verlengde Baccalaureus Commercii in Inligtingstelsels

 
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

         

 

Geesteswetenskappe

Besoek die Fakulteit Geesteswetenskappe

Kwalifikasienaam

Akademiese program

Vereistes

APS

Kampus

BA Openbare Regeerkunde

Publieke Administrasie

Publieke Administrasie en Arbeidsverhoudinge

Politiek en Publieke Administrasie

Publieke Administrasie en Sosiale Studies

Publieke Administrasie en Geografie

Huistaal of Eerste Addisionele Taal vlak 4

DUUR: 3 jaar

25

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

BA Taal- en Literatuurstudie

 

Huistaal of Eerste Addisionele Taal vlak 4

Geen voorvereiste vir Frans of Duits nodig.

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

(Sien jaarboek vir aanbiedings / rigtings per kampus)

BA in Musiek

 

'n Diploma in Musiek of 'n gelykwaardige kwalifikasie waarin die modules vir die finale jaar geslaag is met 'n gemiddelde van minstens 60% of 'n musiekvaardigheidstoets sowel as 'n praktiese oudisie.

DUUR: 3 jaar

21

Potchefstroomkampus

BMus

 

Graad VII in een instrument en graad V in teorie (UNISA); of minstens 60% (5) in Musiek as 'n aangewese NSS-vak; of 'n ander gelykwaardige standaard in Musiek wat deur die Senaat goedgekeur is, en 'n gemiddelde van minstens 60% of 'n musiekvaardigheidstoets sowel as 'n praktiese oudisie.

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Diploma in Musiek (DM)

 

Nasionale Snr-sertifikaat of gelykwaardige kwalifikasie. 'N Student moet 'n musikale bekwaamheidstoets en 'n onderhoud met die keuringspaneel suksesvol voltooi.

DUUR: 3 jaar

18

Potchefstroomkampus

BA in Gedragswetenskappe

met Sosiologie en Psigologie

met Sosiologie en Arbeidsverhoudingebestuur

Wiskundige Geletterdheid op vlak 4

DUUR: 3 jaar

22

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

BA in Erfenis- en Kultuurtoerismebestuur

 

DUUR: 3 jaar

22

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

BA

met Sosiologie en Arbeidsverhoudingebestuur

met Sosiologie en Geografie

met Sosiologie en Bedryfsielkunde

met Bedryf- en Organisasiesielkunde en Arbeidsverhoudingebestuur 

DUUR: 3 jaar

22

Potchefstroomkampus

BA in Grafiese Ontwerp

met Kunsgeskiedenis en Illustrasie

met Kommunikasie

KEURING: Keuring gebaseer op 'n foto portefeulje van grafika of kunswerke en 'n vaardigheidstoets in praktiese projekte, sowel as 'n akademiese rekord en onderhoud.

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

BA Kommunikasie

 

Engels vlak 5 (60-69%)

DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

BPhil

Etiek, Filosofie, Politiek en Ekonomie

Etiek, Filosofie en Sielkunde

Etiek, Filosofie en Natuurwetenskappe

Etiek, Filosofie en Tale

Etiek, Filosofie en Sosiale Wetenskappe

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

DUUR: 3 jaar

26

Potchefsatroomkampus

B Sosiale Wetenskappe

(BSocSc)

 

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

(Sien jaarboek vir aanbiedings / rigtings per kampus)

BA Geesteswetenskappe

Kunsgeskiedenis en die Geesteswetenskappe

Filosofie / Etiek en die Geesteswetenskappe

Wiskunde en die Geesteswetenskappe

Sosiale Wetenskappe en die Geesteswetenskappe

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

(Sien jaarboek vir aanbiedings / rigtings per kampus) 

BA Geesteswetenskappe

Geskiedenis en die Geesteswetenskappe

Tale en die Geesteswetenskappe

Psigologie en die Geesteswetenskappe

Geografie en die Geesteswetenskappe

 

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

DUUR: 3 jaar

 

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

(Sien jaarboek vir aanbiedings / rigtings per kampus) 

 

Gesondheidswetenskappe

Besoek die Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Kwalifikasienaam

Akademiese program

Vereistes

APS

Kampus

Diploma in Afrigtingswetenskap

 

 • Nasionale Senior Sertifikaat
 • Akademiese papierkeuring
 • Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 2 jaar

18

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

met Fisiologie en Biochemie

 • Akademiese papierkeuring
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%) en Fisiese Wetenskap vlak 4 (50-59%)
 • Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Fisiologie en Psigologie

 • Akademiese papierkeuring
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) en Fisiese Wetenskap vlak 4 (50-59%)
 • Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Sportafrigting en Menslike Bewegingswetenskappe

 • Akademiese papierkeuring
 • Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Rekreasiekunde en Psigologie

 • Akademiese papierkeuring
 • Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Rekreasiekunde en Toerismebestuur

 • Akademiese papierkeuring
 • Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom Kampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

 

met Sport- en Rekreasie Administrasie

 • Akademiese papierkeuring
 • Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Artium in Gedragswetenskappe

 

met Psigologie en Arbeidsverhoudingebestuur

 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Artium

 

met Psigologie en Geografie & Omgewingsbestuur

 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Artium

 

met Psigologie en Toerismebestuur

 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Verbruikerstudies

 

 

 • Ten minste een vak van Natuurwetenskap op vlak 4 (50-59% (erkende Natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde of Fisiese Wetenskappe of Landbou- of Lewenswetenskappe).
 • 'n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige Geletterdheid sal in aanmerking geneem word.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; 'n keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Voedsel Produkbestuur

 

 

 

 

met Voedselkommunikasie

 • Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (50-59%) (erkende natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde of Fisiese- of Landbou- of Lewenswetenskappe).
 • ‘n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige geletterdheid sal in aanmerking geneem word.
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Voedsel Produkbestuur 

 

met Voedselvoorsiening

 • Wiskunde op vlak 4 (50-59%) word vereis
 • Indien Chemie as keusemodule in die program gekies word, word Fisiese Wetenskappe op vlak 4 (50-59%) vereis
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; 'n keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Mode Handelbestuur 

 

 

 

 

met Modekommunikasie

 

 • Ten minste een vak van Natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (50-59%) (erkende Natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde of Fisiese Wetenskappe of Landbou- of Lewenswetenskappe)
 • 'n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige Geletterdheid sal in aanmerking geneem word
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; 'n keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Mode Handelbestuur

 

 

 met Modevoorsiening

 • Wiskunde op vlak 4 (50-59%) word vereis
 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word
 • KEURING: Akademiese prestasie; 'n keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus in Maatskaplike Werk

 
 • Aansoeke sluit 30 Junie. Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word.
 • Akademiese papierkeuring en psigometriese toetse.
 • Taalvereiste: ‘n Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huistaal- of Eerste Addissionele Taalvlak.
 • DUUR: 4 jaar

28

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Vaaldriehoekkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Sosiale Wetenskappe met Psigologie
 • Akademiese papierkeuring
 • Ten minste vlak 4 (50-59%) slaagsyfer vir eerste (huis) taal
 • DUUR: 3 jaar
24
Mafikengkampus
Voltyds
Kontak
 

Baccalaureus Pharmaciae

(Farmasie)
 • Aansoeke sluit 30 Junie. Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word.
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%) en Fisiese Wetenskap op vlak 5 (60-69%)
 • Akademiese papierkeuring
 • Beste gemiddelde punt
 • DUUR: 4 jaar

32

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Dieetkunde

 
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%) en Fisiese Wetenskap op vlak 4 (50-59%)
 • Akademiese papierkeuring & onderhoud.
 • DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Beroepshigiëne

 
 • Aansoeke sluit 30 Junie. Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word.
 • Beste gemiddelde punt
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%) en Fisiese Wetenskap op vlak 5 (60-69%)
 • Akademiese papierkeuring
 • DUUR: 4 jaar

27

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Biokinetika

 
 • Aansoeke sluit 30 Junie. Laat aansoeke kan op meriete oorweeg word.
 • Akademiese papierkeuring
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) OF Wiskunde geletterdheid vlak 4 (50-59) en Fisiese Wetenskap OF Lewenswetenskap op ten minste vlak 4 (50-59%).
 • Beste gemiddelde punt
 • Studente moet voor aanvang van studies in Biokinetika medies geskik wees vir die fisieke komponent van die kursus.
 • DUUR: 4 jaar

32

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

Baccalaureus in Verpleegkunde

 

8NE H01 – G401 P/M

ʼn Potensiële student moet in besit wees van:

 • ʼn Nasionale Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling of ʼn gelykwaardige kwalifikasie; en
 • ʼn APS van minstens 25; en
 • Fisiese Wetenskappe of Wiskunde of Lewenswetenskappe op minstens vlak 4 (50-59%); en
 • Engels of Afrikaans op minstens vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

Voorts verwag die Skool vir Verpleegkunde van kandidate:

 • om ʼn universiteitskeuringstoets vir eerstejaar-verpleegkundestudente te voltooi; en
 • Deelname aan 'n "skaduverpleging"program word voorgestel voordat keuring vir die program plaasvind.

25

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Voltyds

Kontak

 

Ingenieurswese

Besoek die Fakulteit Ingenieurswese

Kwalifikasienaam

Akademiese program

Vereistes

APS

Kampus

Baccalaureus Ingenieurswese in Chemiese Ingenieurswese (BIng)

 
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 6 (70-79%); Fisiese Wetenskappe Vlak 5 (60-69%)
 • Huistaal of Eerste Addisionele taal Vlak 5 (60-69%)
 • KEURING: Ingenieurstoets (afspraak word by fakulteit gemaak)
 • DUUR: 4 jaar

31

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Ingenieurswese in Chemiese Ingenieurswese (BIng)

met spesialisering in Mineraalprosessering

 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 6 (70-79%); Fisiese Wetenskappe Vlak 5 (60-69%)
 • Huistaal of Eerste Addisionele taal Vlak 5 (60-69%)
 • KEURING: Ingenieurstoets (afspraak word by fakulteit gemaak)
 • DUUR: 4 jaar

31

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Ingenieurswese in Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese (BIng)

 
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 6 (70-79%); Fisiese Wetenskappe Vlak 5 (60-69%)
 • Huistaal of Eerste Addisionele taal Vlak 5 (60-69%)
 • KEURING: Ingenieurstoets (afspraak word by fakulteit gemaak)
 • DUUR: 4 jaar

31

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Ingenieurswese in Rekenaar en Elektroniese Ingenieurswese (BIng)

 
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 6 (70-79%); Fisiese Wetenskappe Vlak 5 (60-69%)
 • Huistaal of Eerste Addisionele taal Vlak 5 (60-69%)
 • KEURING: Ingenieurstoets (afspraak word by fakulteit gemaak)
 • DUUR: 4 jaar

31

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Ingenieurswese in Elektromeganiese Ingenieurswese (BIng)

 
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 6 (70-79%); Fisiese Wetenskappe Vlak 5 (60-69%)
 • Huistaal of Eerste Addisionele taal Vlak 5 (60-69%)
 • KEURING: Ingenieurstoets (afspraak word by fakulteit gemaak)
 • DUUR: 4 jaar

31

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Ingenieurswese in Meganiese Ingenieurswese (BIng)

 
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 6 (70-79%); Fisiese Wetenskappe Vlak 5 (60-69%)
 • Huistaal of Eerste Addisionele taal Vlak 5 (60-69%)
 • KEURING: Ingenieurstoets (afspraak word by fakulteit gemaak)
 • DUUR: 4 jaar

31

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Ingenieurswese in Bedryfsingenieurswese (BIng)

 
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 6 (70-79%); Fisiese Wetenskappe Vlak 5 (60-69%)
 • Huistaal of Eerste Addisionele taal Vlak 5 (60-69%)
 • KEURING: Ingenieurstoets (afspraak word by fakulteit gemaak)
 • DUUR: 4 jaar

31

Potchefstroomkampus

Kontak

 

Regte

Besoek die Fakulteit Regte

Kwalifikasienaam en afkorting

Akademiese program (indien van toepassing)

Vereistes

APS

Kampus en modus v aflewering

Baccalaureus Artium  (BA)

In Regte

 • NSS of NS(V) vir graadstudies; of met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal vlak 4 of Eerste Addisionele Taal vlak 5 (60-69%)
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 3 jaar
 

28

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontak

 

Baccalaureus Commercii (BCom)

In Regte

 • NSS of NS(V) vir graadstudies; of met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal vlak 4 (50-59%) of Eerste Addisionele taal vlak 5 (60-69%)
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 3 jaar

 

30

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Baccalaureus Legum

(LLB)

 

 • NSS of NS(V) vir graadstudies; of met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal of Eerste Addisionele Taal vlak 5 (60-69%)
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) word sterk aanbeveel
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 4 jaar
 

30

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Kontak

Natuur- en Landbouwetenskappe

Besoek die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

Kwalifikasienaam

Akademiese program (indien van toepassing)

Vereistes

APS

Kampus en modus van aflewering

Diploma in Dieregesondheid

 
 • NSS of NS(V) vir diploma studies, of volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 3 (40-49%)
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 3 jaar

19

Mafikengkampus

Kontak

Diploma in Dierewetenskappe

 
 • NSS of NS(V) vir diploma studies, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 5 (60-69%)
 • Engels vlak 3 (40-49%)
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3 (40-49%) OF Landbouwetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

19

Mafikengkampus

Kontak

Diploma in Plantwetenskap

met Gewasproduksie

 • NSS of NS(V) vir diploma-studies, of volle matrikulasievrystelling. Alternatiewelik ʼn Hoër Sertifikaat of ʼn Gevorderde Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%) of Wiskunde Geletterdheid vlak 5 (60-69%)
 • Engels vlak 3 (40-49%)
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3 (40-49%) OF Landbouwetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

19

Mafikengkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae

met Chemie en Fisika

met Fisika en Wiskunde

met Fisika en Toegepaste Wiskunde

met Fisika en Rekenaarwetenskap

met Rekenaarwetenskap en Wiskunde

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • Fisiese Wetenskappe op vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae

met Biochemie en Chemie

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • Fisiese Wetenskappe op vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae

met Chemie, Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

met Geografie en Toegepaste Wiskunde

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • Fisiese Wetenskappe op vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae

met Toegepaste Wiskunde en Chemie

met Chemie en Wiskunde

met Toegepaste Wiskunde en Elektronika

met Elektronika en Wiskunde

met Elektronika en Fisika

met Chemie en Rekenaarwetenskap

met Rekenaarwetenskap en Elektronika

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • Fisiese Wetenskappe op vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae

met Rekenaarwetenskap en Statistiek

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • Fisiese Wetenskappe op vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae

met Rekenaarwetenskap en Ekonomie

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae

met Wiskunde en Ekonomie

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Inligtingstegnologie

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Afstand

Baccalaureus Scientiae in Wiskundige Wetenskappe

met Statistiek en Wiskunde

met Wiskunde

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • Fisiese Wetenskappe op vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Wiskundige Wetenskappe

met Toegepaste Wiskunde en Wiskunde

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Biologiese Wetenskappe

met Mikrobiologie en Biochemie

met Mikrobiologie en Plantkunde

met Plantkunde en Biochemie

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Biologiese Wetenskappe

met Dierkunde en Biochemie

met Chemie en Fisiologie

met Dierkunde en Plantkunde

met Dierkunde en Mikrobiologie

met Dierkunde en Fisiologie

met Mikrobiologie en Fisiologie

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Mikrobiologie en Chemie

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Mafikengkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Plantkunde en Chemie

met Geografie en Rekenaarwetenskap

met Geografie en Plantkunde

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

 

Potchefstroomkampus

 

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Dierkunde en Chemie

met Geologie en Chemie

met Geologie en Geografie

met Dierkunde en Geografie

met Geologie en Plantkunde

met Dierkunde en Geologie

met Geologie en Mikrobiologie

met Toerisme en Dierkunde

met Toerisme en Geografie

met Toerisme en Plantkunde

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 4 (50-59%)
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Chemie en Geografie

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • Fisiese Wetenskappe op vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

26

Mafikengkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Finansiële Wiskunde

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Kwantitatiewe Risikobestuur

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Bedryfsanalise

met Data-ontginning

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Aktuariële Wetenskap

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 6 (70-79%)
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Stads- en Streeksbeplanning

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 5 (60-69%)
 • DUUR: 4 jaar
 • KEURINGSTOETS (Afspraak word by SVD gemaak)

28

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Landbou

 

met Landbou-ekonomie

met Agronomie en Tuinbou

met Dierewetenskappe

met Dieregesondheid

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 4 (50-59%)
 • Engels Vlak 4 (50-59%)
 • Fisiese Wetenskappe of Lewenswetenskappe vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

22

Mafikengkampus

Kontak

Baccalaureus Scientiae in Landbou

Brosjure

met Agronomie en Grondkunde

met Landbou-ekonomie en Agronomie

 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde Vlak 4 (50-59%)
 • Fisiese Wetenskappe Vlak 4 (50-59%)
 • Duur: 4 jaar

22

Potchefstroomkampus

Baccalaureus in Inheemse Kennissisteme

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudie, of volle matrikulasievrystelling, of erkenning van vorige leer of GCE sertifisering en ʼn aansoek om voorwaardelike vrystelling by USAf.
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mafikengkampus

Kontak

Verlengde Baccalaureus Scientiae

met Plantkunde en Mikrobiologie

met Toegepaste Wiskunde en Chemie

met Toegepaste Wiskunde en Elektronika

met Plantkunde en Mikrobiologie

met Rekenaarwetenskap en Wiskunde

met Chemie en Rekenaarwetenskap

met Chemie en Wiskunde

met Fisika en Toegepaste Wiskunde

met Fisika en Wiskunde

met Biochemie en Chemie

met Chemie en Fisika

met Fisika en Rekenaarwetenskap

met Rekenaarwetenskap en Elektronika

met Elektronika en Fisika

met Elektronika en Wiskunde

met Toegepaste Wiskunde en Wiskunde

met Plantkunde en Chemie

met Geografie en Plantkunde

met Rekenaarwetenskap en Geografie

met Mikrobiologie en Chemie

met Chemie en Geografie

met Mikrobiologie en Biochemie

 • Wiskunde Vlak 3 (40-49%)
 • Engels Vlak 3 (40-49%)
 • Fisiese Wetenskap vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

22

Mafikengkampus

Kontak

Verlengde Baccalaureus Scientiae

met Inligtingstegnologie

 • Wiskunde Vlak 3 (40-49%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Bedryfsanalise

met Data-ontginning

 • Wiskunde Vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Kwantitatiewe Risikobestuur

 
 • Wiskunde Vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Finansiële Wiskunde

 
 • Wiskunde Vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vaaldriehoekkampus

Kontak

 

Opvoedkunde

Besoek die Fakulteit Opvoedkunde

Kwalifikasienaam en afkorting

Akademiese program (indien relevant)

Vereistes

APS

Kampus

Baccalaureus Educationis (BEd) in Grondslagfase

Graad R – 3

 

Huistaal en Eerste Addisionele Taal: vlak 4 (50-59%)

 • MK: Afrikaans/Engels/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/Setswana as EAT;
 • PK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/Setswana as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/Sesotho as EAT;
 • Afstand: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sepedi/Sesotho/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Setswana as EAT.

 

DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

Baccalaureus Educationis (BEd) in Intermediêrefase

Graad 4 – 6

met Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie

 

Huistaal- en Eerste Addisionele Taal: vlak 4

 • PK: Afrikaans/IsiZulu/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT;
 • VK: Afrikaans/IsiZulu/Engels/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT.

 

Vak spesifieke vereistes: Wiskunde Vlak 3 (minimum 45%)

 

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

 

 

met Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

 

Huistaal- en Eerste Addisionele Taal: vlak 4

 • PK: Afrikaans/IsiZulu/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT;
 • VK: Afrikaans/IsiZulu/Engels/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT;
 • Afstand: Afrikaans/IsiZulu/Sepedi/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT.

 

Vak spesifieke vereistes: GEEN

 

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

Baccalaureus Educationis (BEd) in Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase

Graad 7 – 12

met Ekonomie

met Geskiedenis

met Geografie

met Besigheidstudies

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal vlak 4

Vak spesifieke vereistes: GEEN

 

DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Engels

 

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Engels Huistaal op vlak 4 of Engels Eerste Addisionele Taal op vlak 5

 

DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Fisiese Wetenskap

 

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Fisiese Wetenskappe op vlak 4 en Wiskunde op vlak 4

 

DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Rekeningkunde

 

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Rekeningkunde op vlak 4

 

DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Wiskunde

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Wiskunde op vlak 5

 

DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Afrikaans

 

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Afrikaans Huistaal op vlak 5

 

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Lewenswetenskappe

 

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Lewenswetenskappe op vlak 4

 

DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Lewensoriëntering

 

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Lewensoriëntering op vlak 4

 

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Rekenaartoepassingstegnologie

met Ingenieursgrafika en -ontwerp

 

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: GEEN

 

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

 

met Sesotho

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Sesotho Huistaal op vlak 4

 

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

Afstand

met Meganiese Tegnologie

met Siviele Tegnologie

met Elektriese Tegnologie

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Wiskunde op vlak 4 of Brugkurses met

 • Wiskunde op vlak 3 /
 • Wiskundige Geletterdheid op vlak 4, met enige Tegnologie vakke /
 • Tegniese Wiskunde op vlak 4, met enige Tegnologie vakke, wat Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid kan vervang.

 

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus

met Setswana

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Setswana Huistaal op vlak 4

 

DUUR: 4 jaar

24

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Afstand

met Inligtingstegnologie

met Kuns

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal vlak 4

Vak spesifieke vereistes: GEEN

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

met Wiskundige geletterdheid

Huistaal- of Eerste Addisionele Taal-vlak 4

Vak spesifieke vereistes: Wiskunde op vlak 3 (minimum 45%) of

Wiskundige geletterdheid op vlak 5 (minimum 65%)

 

DUUR: 4 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

 

Teologie

Besoek die Fakulteit Teologie

Kwalifikasienaam

Akademiese program (indien relevant)

Vereistes

APS

Kampus en modus van aflewering

Baccalaureus Artium in Antieke Tale (BA)
 

Vertaalstudie

 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Kontak

Klassieke Studie

 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Kontak

Ou Nabye Oosterse Studie

 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Artium in Pastorale Psigologie (BA)

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Vaaldriehoekkampus

Kontak

Baccalaureus Divinitatis (BDiv)

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroomkampus

Kontak

Afstand

Baccalaureus Theologiae (BTh)

met Bybel en Kerkbediening

 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Kontak

met Pastorale Begeleiding en Psigologie

 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Kontak

met Bybeltale en Bybelvertaling

 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroomkampus

Kontak

Baccalaureus Theologiae in Christelike Bediening (BTh)

 
 • NSS of NS(V) vir graadstudies, of met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4 (50-59%)
 • DUUR: 3 jaar

24

Mafikengkampus: Kontak

Potchefstroomkampus: Afstand

 

 

HOKSR-belyning 

Universiteite in Suid Afrika is volgens wet verplig om deel te neem aan die Nasionale Projek onder leiding van die eksterne goedkeuringsliggame (die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), die Raad op Hoër Onderwys (RHO) en die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAKO), ten einde alle kwalifikasies te belyn met die Hoër Onderwys Kwalifikasies, Sub-Raamwerk (HOKSR). Die NWU is dus deurlopend in proses om die universiteit se kwalifikasie- en programaanbod te belyn met die vereistes van die HOKSR. 


Voornemende studente moet kennis neem van die feit dat daar van die NWU kwalifikasiename, programname asook die samestelling van kurrikula kan verander as gevolg van die HOKSR Projek, voor registrasie vir die 2018 akademiese jaar.  
Suksesvolle kandidate word aanbeveel om met die relevante fakulteit kontak te maak ten einde te verseker dat hul vir die korrekte kwalifikasie, program en/of kurrikulum registreer.