Studierigtings | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Prospektus

Toelatingsvereistes

Let daarop dat onderstaande toelatingsvereistes bygewerk kan word na aanleiding van keurings- en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Studie-inligting is onderhewig aan verandering en is slegs ‘n opsomming van die algemeenste studierigtings. Hierdie inligting is met die oog op algemene bekendstelling en oriëntering opgestel en die Noordwes-Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onjuisthede wat hierin mag voorkom nie. Die amptelike Jaarboek van die Universiteit moet in alle gevalle by die samestelling van ‘n program vir die spesifieke studierigtings geraadpleeg word. Fakulteitsjaarboek kan aangevra word by: studies@mynwu.info / 018 285 4320 / applicationsug@nwu.ac.za.

Neem asseblief kennis dat die Universiteit - weens bepaalde kapasiteitsbeperkings - die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings sal studente op grond van hulle graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie rigtings.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Besoek die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Commercii in Rekeningkunde (algemeen)

 

Wiskunde vlak 3

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Rekenmeester
 • Koste- en bestuursrekenkundige
 • Finansiële bestuurder
 • Belastingpraktisyn
 • Algemene bestuurder
 • Onderwyser/lektor

Baccalaureus Commercii in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap (GR)

 

Wiskunde vlak 5

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

30

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Ouditeur
 • Belastingspesialis
 • Finansiële bestuurder
 • Besigheidskonsultant
 • Rekenaarouditeur
 • Spesialis in korporatiewe finansies
 • Spesialis in gestruktureerde finansies
 • Entrepreneur
 • Akademikus/opleidingsverskaffer

Verlengde Baccalaureus Commercii in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap (GR)

 

Wiskunde vlak 3

Engels vlak 4

DUUR: 4 jaar

26

Vanderbijlpark

Mahikeng

 • Ouditeur
 • Belastingspesialis
 • Finansiële bestuurder
 • Besigheidskonsultant
 • Rekenaarouditeur
 • Spesialis in korporatiewe finansies
 • Spesialis in gestruktureerde finansies
 • Entrepreneur
 • Akademikus/opleidingsverskaffer

Baccalaureus Commercii in Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)

 

Wiskunde vlak 4

DUUR: 3 jaar

28

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Professionele rekenmeester
 • Interne ouditeur
 • Koste- en bestuursrekenkundige
 • Finansiële bestuurder
 • Belastingpraktisyn
 • Lektor

Verlengde Baccalaureus Commercii in Finansiële Rekenmeesterskap (SAIPA)

 

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 7

Engels vlak 4

DUUR: 4 jaar

24

Vanderbijlpark

Mahikeng

 • Professionele rekenmeester
 • Interne ouditeur
 • Koste- en bestuursrekenkundige
 • Finansiële bestuurder
 • Belastingpraktisyn
 • Lektor

Baccalaureus Commercii in Forensiese Rekenmeesterskap

 

Wiskunde vlak 5

Vlak 5 vir taal

DUUR: 3 jaar

36

Potchefstroom

 • Privaat praktyk
 • Interne forensiese afdelings by korporatiewe instellings (banke, versekeraars, ens.)
 • Staatsinstansies en regulerende liggame
 • Forensiese afdelings van ouditeurs-, konsultasie- of regsfirmas

Baccalaureus Commercii in Bestuursrekenmeesterskap (CIMA)

 

Wiskunde vlak 5

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

30

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Projekbestuurders
 • Bestuurskonsultante
 • Direkteurs van Finansies
 • Hoof- uitvoerende beamptes
 • Entrepreneur

Vir 'n meer omvattende beskrywing van 'n beroep in bestuursrekeningkunde, besoek https://www.cimaglobal.com/

Baccalaureus Commercii in Bedryfsnavorsing

 

Wiskunde vlak 4

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Bedryfsnavorsing (BN) maak deel uit van beluitnemingsondersteuning, besigheidsontleedkunde, bemarkingsontleding en logistiese beplanning. Groot firmas het gewoonlik groepe BN-ontleders. Bedryfsnavorsers word in die staal-, olie-, gas-, papier-, ingenieurs- en chemiese industrieë, mynwese, lugrederye, logistiek, spoorweë, bankwese en versekeringsbedryf aangetref. In die openbare sektor werk BN-ontleders in gesondheid, onderwys en kragvoorsiening.

Baccalaureus Commercii in Statistiek

 

Wiskunde vlak 4

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Statistici kan hulle belangstelling met feitlik enige veld kombineer, veral wetenskap, sake, medisynetegnologie, onderwys, ens. Nog velde is:

 • Opvoedkunde
 • Biologie
 • Ekonomie
 • Vervaardiging
 • Bemarking
 • Ingenieurswese
 • Finansies
 • Gesondheidswetenskap
 • Openbare gesondheid
 • Rekenaarwetenskap
 • Epidemiologie
 • Regte
 • Bevolkingstudies
 • Chemie
 • Landbou
 • Versekering
 • Sport
 • Banke
 • Aardwetenskappe
 • Geografie
 • Staatsdepartemente
 • Versekeringsmaatskappye

Verlengde Baccalaureus Commercii in Statistiek

 

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

Statistici kan hulle belangstelling met feitlik enige veld kombineer, veral wetenskap, sake, medisynetegnologie, onderwys, ens. Nog velde is:

 • Opvoedkunde
 • Biologie
 • Ekonomie
 • Vervaardiging
 • Bemarking
 • Ingenieurswese
 • Finansies
 • Gesondheidswetenskap
 • Openbare gesondheid
 • Rekenaarwetenskap
 • Epidemiologie
 • Regte
 • Bevolkingstudies
 • Chemie
 • Landbou
 • Versekering
 • Sport
 • Banke
 • Aardwetenskappe
 • Geografie
 • Staatsdepartemente
 • Versekeringsmaatskappye

Baccalaureus Commercii in Logistieke Bestuur

 

Wiskunde vlak 3

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

 

Verlengde Baccalaureus Commercii in Logistieke Bestuur

 

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

22

Mahikeng

 

Baccalaureus Commercii in Besigheidsbedryf

met Vervoerekonomie

Wiskunde vlak 3

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

 • Logistiese bestuur
 • Leweringskettingbestuurder
 • Logistiese bestuurder
 • Vragversender
 • Berging
 • Voorraadbeheer
 • Openbarevervoerbeplanner/-roosterbepaler/-modelleerder
 • Verkeers- en reisimpakassessor
 • Nasionale regering; provinsiale, distriks- en plaaslike munisipaliteit

Verlengde Baccalaureus Commercii in Besigheidsbedryf

met Vervoerekonomie

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 • Logistiese bestuur
 • Leweringskettingbestuurder
 • Logistiese bestuurder
 • Vragversender
 • Berging
 • Voorraadbeheer
 • Openbarevervoerbeplanner/-roosterbepaler/-modelleerder
 • Verkeers- en reisimpakassessor
 • Nasionale regering; provinsiale, distriks- en plaaslike munisipaliteit

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Landbou-Ekonomie en Risikobestuur

Wiskunde vlak 3

Onderrigstaal vlak 4

DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 • Finansiële ekonoom
 • Markekonoom
 • Ontwikkelingsekonoom
 • Hulpbronekonoom
 • Produksie-ekonoom

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Ekonometrie

Wiskunde vlak 3

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

 • Begrotingsontleder
 • Ekonoom
 • Kwantitatiewe ontleder
 • Ekonometris
 • Openbarebeleidsontleder

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Ekonometrie

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 • Begrotingsontleder
 • Ekonoom
 • Kwantitatiewe ontleder
 • Ekonometris
 • Openbarebeleidsontleder

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Internasionale Handel

Wiskunde vlak 4

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Ekonoom
 • Ekonomiese of internasionalehandel-konsultant
 • Enige posisie in die invoer- en uitvoerprosesse (bv logistiek of verkryging vir kleinhandelaars soos Shoprite Checkers of Pick 'n Pay)
 • Staatsdepartmente soos die Departement van Handel en Nywerheid, die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Reserwebank
 • Posisies in banke, finansieringsfirmas, en organisasies wat provinsiale handel en beleggings bevorder.
 • Uitvoerkredietversekering en risiko-ontleders

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Internasionale Handel

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Ekonoom
 • Ekonomiese of internasionalehandel-konsultant
 • Enige posisie in die proses van invoere en uitvoere (bv logistiek of verkryging vir kleinhandelaars soos Shoprite Checkers of Pick 'n Pay)
 • Staatsdepartmente soos die Departement van Handel en Nywerheid, die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Reserwebank
 • Posisies in banke, finansieringsfirmas, en organisasies wat provinsiale handel en beleggings bevorder.
 • Uitvoerkredietversekering en risiko-ontleders

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Informatika

Wiskunde vlak 4

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Sakeontleder
 • OHB-spesialis
 • Webinhoudsbestuurder
 • Projekbestuurder
 • Databasisontleder
 • Databasisadministrateur
 • Toepassingsontwikkelaar
 • IS-sekuriteitsbestuurder
 • E-Sakebestuurder
 • Toepassingsontleder
 • Dataontleder
 • Inligtingstelselbestuurder
 • IT-konsultant
 • IT-tegniese-ondersteuningsbeampte
 • IS/IT-ouditeur
 • Stelselontleder

Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Risikobestuur

Wiskunde vlak 4

Onderrigstaal vlak 4

DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Bankbestuur
 • Finansiële risikobestuur
 • Korporatiewe en stadstesourier
 • Fonds- en batebestuur
 • SAFEX-handel
 • Geld-, kapitaal- en aandelemark
 • Ekonomiese advies

Verlengde Baccalaureus Commercii in Ekonomiese Wetenskappe

met Ekonomie en Risikobestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Bankbestuur
 • Finansiële risikobestuur
 • Korporatiewe en stadstesourier
 • Fonds- en batebestuur
 • SAFEX-handel
 • Geld-, kapitaal- en aandelemark
 • Ekonomiese advies

Baccalaureus in Administrasie

met Mensehulpbronbestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

21

Mahikeng

 • Opleiding en ontwikkeling
 • Werwing en keuring
 • Assessering van veiligheid en risiko
 • Bestuur en leierskap
 • Mensehulpbronbestuur
 • Arbitrasie en mediasie
 • Arbeidsgeskilbeslegting

Verlengde Baccalaureus in Administrasie

met Mensehulpbronbestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 • Opleiding en ontwikkeling
 • Werwing en keuring
 • Assessering van veiligheid en risiko
 • Bestuur en leierskap
 • Mensehulpbronbestuur
 • Arbitrasie en mediasie
 • Arbeidsgeskilbeslegting

Baccalaureus in Administrasie

met Bedryf- en Organisasiesielkunde

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 4

DUUR: 4 jaar

21

Mahikeng

 • Opleiding en ontwikkeling
 • Werwing en keuring
 • Assessering van veiligheid en risiko
 • Bestuur en leierskap
 • Mensehulpbronbestuur
 • Arbitrasie en mediasie
 • Arbeidsgeskilbeslegting

Verlengde Baccalaureus in Administrasie

met Bedryf- en Organisasiesielkunde

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 • Opleiding en ontwikkeling
 • Werwing en keuring
 • Assessering van veiligheid en risiko
 • Bestuur en leierskap
 • Mensehulpbronbestuur
 • Arbitrasie en mediasie
 • Arbeidsgeskilbeslegting

Baccalaureus in Administrasie in Ontwikkeling en Bestuur

met Plaaslike Owerheidsbestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 4

DUUR: 4 jaar

21

Mahikeng

 • Administrateur
 • Gemeenskapswerker
 • Internasionale korrespondent
 • Konsultant in Publieke Administrasie
 • Mediator
 • Administrateur van organisasies sonder winsoogmerk
 • Beleidsadviseur
 • Navorser
 • Onderwyser/Lektor
 • Politikus
 • Ontleder

Verlengde Baccalaureus in Administrasie in Administrasie in Ontwikkeling en Bestuur

met Plaaslike Owerheidsbestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 • Administrateur
 • Gemeenskapswerker
 • Internasionale korrespondent
 • Konsultant in Publieke Administrasie
 • Mediator
 • Administrateur van organisasies sonder winsoogmerk
 • Beleidsadviseur
 • Navorser
 • Onderwyser/Lektor
 • Politikus
 • Ontleder

Baccalaureus Artium

met Bedryf- en Organisasiesielkunde en Arbeidsverhoudinge- bestuur

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

22

Vanderbijlpark

Potchefstroom

 • Opleiding en ontwikkeling
 • Werwing en keuring
 • Assessering van veiligheid en risiko
 • Bestuur en leierskap
 • Mensehulpbronbestuur
 • Arbitrasie en mediasie
 • Arbeidsgeskilbeslegting

Baccalaureus Artium

met Toerismebestuur

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

22

Mahikeng

 • Toerismebestuurders
 • Toerismebemarkers
 • Bemarkers
 • Navorsers
 • Dosente
 • Konsultante
 • Gastehuisbestuurders
 • Wildsplaasbestuurder en geleentheidsbestuurder in private en openbare ondernemings

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarking en Toerismebestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Hoewel hierdie kwalifikasies toegang tot die hele Toerismebedryf bied, fokus BCom-kwalifikasies op die bestuur van die bedryf en besighede. Spesifieke beroepsmoontlikhede is:

 • Toerismebestuurders
 • Toerismebemarkers
 • Bemarkers
 • Navorsers
 • Dosente
 • Konsultante
 • Gastehuisbestuurders
 • Wildsplaasbestuurder en geleentheidsbestuurder in private en openbare ondernemings

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Toerismebestuur

Wiskunde vlak 3

Onderrigstaal vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 • Toerismebestuurders
 • Toerismebemarkers
 • Bemarkers
 • Navorsers
 • Dosente
 • Konsultante
 • Gastehuisbestuurders
 • Wildsplaasbestuurder en geleentheidsbestuurder in private en openbare ondernemings

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Toerisme en Rekreasievaardighede

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Hoewel hierdie kwalifikasies toegang tot die hele Toerismebedryf bied, fokus BCom-kwalifikasies op die bestuur van die bedryf en besighede. Dit verseker toegang tot spesifieke loopbane soos toerisme-ekonomie, toerismebestuur, bemarking, navorsing, doseer, konsultasiewerk, gastehuisbestuur en geleentheidbestuur in privaat en publieke ondernemings.

Baccalaureus Commercii in Mensehulpbronbestuur

met Arbeidsverhoudinge- bestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Arbeidsverhoudinge- spesialis/-praktisyn – die voorsiening van kundige advies in 'n organisatoriese en konsulterende hoedanigheid. Dit sluit in die bestuur van dissipline en ontslag, die beslegting van geskille, gemeenskaplike bedinging, interaksie met vakbonde, CCMA- en arbeidshofsake, indiensnemingsvoorwaardes en opleiding en ontwikkeling.
 • Ontleder – studente kan ook Arbeidsverhoudingebestuur studeer om vir 'n loopbaan in die ontleding van marktendense voor te berei. Hierdie ontleders mag hulle kennis van menslike gedrag aanwend om bemarkingstrategieë te ontwikkel.
 • Navorser, onderwyser of dosent.

Baccalaureus Commercii in Bedryf- en Organisasiesielkunde

met Arbeidsverhoudinge- bestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Mahikeng

 • Arbeidsverhoudinge- spesialis/-praktisyn die voorsiening van kundige advies in 'n organisatoriese en konsulterende hoedanigheid. Dit sluit in die bestuur van dissipline en ontslag, die beslegting van geskille, gemeenskaplike bedinging, interaksie met vakbonde, CCMA- en arbeidshofsake, indiensnemingsvoorwaardes en opleiding en ontwikkeling.
 • Ontleder – studente kan ook Arbeidsverhoudingebestuur studeer om vir 'n loopbaan in die ontleding van marktendense voor te berei. Hierdie ontleders mag hulle kennis van menslike gedrag aanwend om bemarkingstrategieë te ontwikkel.
 • Navorser, onderwyser of dosent.

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Ondernemingsbestuur

Wiskunde vlak 3

MC – Engels vlak 4

PC/VC – Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Mahikeng

'n Sakebestuurder is verantwoordelik vir die beplanning en organisering van aktiwiteite en mense, en vir leiding. Bestuurders se hooftake is probleemoplossing, om spanne te lei, om spanprosesse te fasiliteer, en om gereeld met mense te kommunikeer.

Aangesien bestuursbeginsels in alle organisasies toegepas word, bied hierdie graad toegang tot 'n verskeidenheid loopbaanmoontlikhede.

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Ondernemingsbestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

'n Sakebestuurder is verantwoordelik vir die beplanning en organisering van aktiwiteite en mense, en vir leiding. Bestuurders se hooftake is probleemoplossing, om spanne te lei, om spanprosesse te fasiliteer, en om gereeld met mense te kommunikeer.

Aangesien bestuursbeginsels in alle organisasies toegepas word, bied hierdie graad toegang tot 'n verskeidenheid loopbaanmoontlikhede.

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Kommunikasiebestuur

Wiskunde vlak 3

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Kommunikasiebestuurders kan in verskillende soorte industrieë werk: van die opvoedkundige sektor tot kos en drank en tegniese industrieë.

BCom-kwalifikasies fokus op die bestuur van die industrie en ondernemings. Hierdie graad bied toegang tot loopbane soos organisasiebestuurders, toerismebestuurders, kommunikasiebestuurders, bemarkers, navorsers, lektore, konsultante, gastehuisbestuurders en geleentheidsbestuurders in privaat en publieke ondernemings.

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarkingsbestuur

Wiskunde vlak 3

MC – Engels vlak 4

PC/VC – Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Entrepreneurskap
 • Sakebestuurder
 • Navorsingsassistent
 • Verkoopsbestuurder
 • Bemarkingsbestuurder
 • Enige bemarkingsverwante loopbane
 • Lektor

Verlengde Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Bemarkingsbestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Engels vlak 3

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

Vanderbijlpark

 • Entrepreneurskap
 • Sakebestuurder
 • Navorsingsassistent
 • Verkoopsbestuurder
 • Bemarkingsbestuurder
 • Enige bemarkingsverwante loopbane
 • Lektor

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Sportondernemings-bestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Sportondernemingsbestuurders
 • Administrateurs
 • Sportburobestuurders by tersiêre instellings
 • Skolesportbestuurders
 • Provinsiale sportontwikkelingsbeamptes en -bestuurders
 • Hoëprestasie-instituut-bestuurders
 • Sportadministrateurs op provinsiale vlak
 • Plaaslike sportklub- en gemeenskapsentrumbestuurders
 • Sportfederasiebestuurders op nasionale vlak
 • Bestuurders van professionele sportspanne
 • Eienaars en bestuurders van sport-franchise-entiteite
 • Sakebestuurder
 • Besigheidskonsultant
 • Sakeontleder
 • Verkoopbestuursbeampte
 • Sportbemarker
 • Sportadministrateur
 • Rekreasiebestuurder
 • Posisies in die gasvryheidsbedryf

Baccalaureus Commercii in Bestuurswetenskappe

met Veiligheidsbestuur

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Vanderbijlpark

 

Baccalaureus Commercii in Inligtingstelsels

 

Wiskunde vlak 4

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

 


Verlengde Baccalaureus Commercii in Inligtingstelsels

 

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 4

Afrikaans OF Engels vlak 4

DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

 
Baccalaureus Commercii in Bemarking met Toerisme

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24 Mahikeng  
Baccalaureus Commercii in Mensehulpbronne  

Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige geletterdheid vlak 6

Engels vlak 4

DUUR: 3 jaar

24 Mahikeng  

 

Geesteswetenskappe

Besoek die Fakulteit Geesteswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke/ Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

BA Openbare Regeerkunde

Publieke Administrasie
Publieke Administrasie en Arbeidsverhoudinge
Politiek en Publieke Administrasie
Publieke Administrasie en Sosiale Studies
Publieke Administrasie en Geografie

Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4

DUUR: 3 jaar

25

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

BA Taal- en Literatuurstudie

Potchefstroom:

 • Afrikaans en Nederlands en Engels plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Afrikaans en Nederlands en Frans plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Afrikaans en Nederlands en Duits plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Afrikaans en Nederlands en Setswana (derde taal) plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels en Duits plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels en Frans plus Kreatiewe Skryfwerk en / Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels en Setswana (derde taal) plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Duits en Frans plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Frans en Setswana (derde taal) plus Kreatiewe skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudie
 • Setswana (eerste taal) plus taalmodules
 • SA Gebaretaal en ander taalmodules plus Kreatiewe Skryfwerk en / of Vertaal- en Tolkstudies
 • Duits en Setswana (derde taal) plus Skryfkuns en / of Vertaal- en Tolkstudie

Mahikeng:

 • Engels, Setswana (Eerste Taal), Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels, Afrikaans, Vertaal- en Tolkstudie
 • Engels, Frans, Vertaal- en Tolkstudie
 • Afrikaans, Frans, Vertaal- en Tolkstudie
 • Setswana (Eerste Taal), Afrikaans, Frans, Vertaal- en Tolkstudie
 • Frans, Setswana (Eerste Taal), Vertaal- en Tolkstudie

Vanderbijlpark:

 • Tale
 • Taalpraktyk
 • Taalpraktyk en Kommunikasie

Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

Geen voorvereiste vir Frans OF Duits nodig.

DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Afrikaans en Nederlands

 • Onderwys (in kombinasie met 'n nagraadse onderwyssertifikaat/-diploma)
 • Akademie & navorsing
 • Vryskutskryfwerk
 • Vertaalwerk & tolking
 • Taaltegnologie (in kombinasie met 'n graad in taaltegnologie)
 • Kommunikasie & joernalistiek
 • Uitsaaiwese
 • Kopieskryfwerk
 • Tegniese skryfwerk
 • Uitgewersbedryf
 • Leksikografie
 • Gespesialiseerde sekretariële dienste
 • Proefleeswerk
 • Taalspesialisering in staat- & bedryfsektors

Kreatiewe skryfwerk

 • Kreatiewe skryfwerk & Vryskutskryfwerk
 • Joernalistiek
 • Uitgewersbedryf
 • Biblioteek- en inligtingswerk
 • Taalpraktisynswerk
 • Akademie & navorsing
 • Kopieskryfwerk
 • Redigeerwerk
 • Advertensiewese

Engels

 • Kurrikulumontwerp (vereis nagraadse studie)
 • Onderrig van Engels as tweede of ander taal
 • Onderwys (in kombinasie met 'n nagraadse onderwyssertifikaat/-diploma)
 • Kreatiewe skryfwerk & vryskutskryfwerk
 • Joernalistiek
 • Tegniese skryfwerk
 • Inhoudskryfwerk
 • Uitgewersbedryf & advertensiewese
 • Gespesialiseerde sekretariële en administratiewe werk
 • Taalpraktisynswerk
 • Digitale kopieskryfwerk
 • Redigeerwerk
 • Leksikografie
 • Spraakpatologie (vereis verdere studie)
 • Proeflees
 • Akademie & navorsing (binne 'n tersiêre omgewing)

Frans

 • Onderrig van Engels as tweede taal
 • Vreemdetaalpraktisyn
 • Vertaalwerk
 • Joernalistiek
 • Akademie & navorsing (binne 'n tersiêre omgewing)
 • Buitelandsekliëntediens
 • Taalpraktisyn (private & staatsektor)
 • Frans is 'n baie nuttige taal om te kan praat, ongeag van jou studierigting; dit stel jou in staat om in 'n werksomgewing te funksioneer waar daar kontak met Franse vennote of kliënte is.
 • Gasvryheid-, rekreasie- en toerismesektor

Duits

 • Onderrig van Engels as tweede taal
 • Vreemdetaalpraktisyn
 • Vertaalwerk
 • Joernalistiek
 • Akademie & navorsing
 • Buitelandsekliëntediens & gespesialiseerde administrasie
 • Tegniese skryfwerk
 • Proefleeswerk
 • Kopieskryfwerk & redigering
 • Uitgewersbedryf
 • Uitsaaiwese
 • Privaat & regeringstaalpraktisyns

Taalpraktyk

 • Vertalers en teksredigeerders kan vir taalpraktykagentskappe, bemarkingsfirmas, die pers, uitgewers, en provinsiale en nasionale wetgewers werk. Daar is ook baie vryskutgeleenthede vir vertalers en teksredigeerders.
 • Tolke kan by staatsinstellings soos howe, en by wetgewers en gemeenskapsprojekte werk op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak.
 • Die vraag na mense wat gekwalifiseerd is om onderskrifte te skryf of oudiobeskrywingsmateriaal vir televisieprogramme saam te stel, is aan die toeneem. Sulke mense kan op 'n vryskutbasis of vir mediahuise werk.

Sesotho

 • Onderwys
 • Kreatiewe skryfwerk
 • Akademie & navorsing
 • Redigering
 • Taalpraktyk
 • Motiveringspraatjies
 • Uitsaai- en advertensiewese
 • Vertaalwerk & tolking
 • Joernalistiek
 • Entrepreneurskap & sake
 • Van die sake wat Sesotho raak is die Nasionale Taalplan, die bemarking van taalmenseregte, taal as ekonomiese hulpbron, die ekonomie van taal en die Nasionale Kurrikulumstelling.

Sestwana

 • Onderwys (in kombinasie met 'n nagraadse onderwyssertifikaat/-diploma)
 • Akademie & navorsing (gewoonlik binne 'n tersiêre omgewing)
 • Vryskutskryfwerk
 • Vertaalwerk & tolking
 • Joernalistiek
 • Kommunikasiesektor: radio-uitsendings & televisie
 • Openbare betrekkings
 • Kopieskryfwerk & redigering
 • Uitgewersbedryf
 • Leksikografie
 • Inhoudsbestuur
 • Taalpraktisynswerk (private & staatsektor)
 • Administratiewe werk
 • Taaltegnologie (in kombinasie met 'n graad in taaltegnologie)
 • Nuttige byvoeging tot beroepe in die reg, biblioteke en maatskaplike wetenskappe

Suid-Afrikaanse Gebaretaal

 • Dowe onderwys – word 'n onderwyser by 'n skool vir dowes
 • Maatskaplike dienste en gesondheidsorg – help om hierdie dienste by jou werkplek toeganklik te maak vir dowes
 • Sielkunde – spesialiseer as 'n sielkundige vir dowes
 • Tolking – word 'n SASL-tolk in 'n verskeidenheid omgewings (howe, kerke, skole, maatskaplike werk, ens.)

BA in Musiek

Musiek en Samelewing

Voltooide Matriek / nasionale senior sertifikaat met erkenning vir graadstudie, OF ʼn diploma in Musiek OF ʼn gelykwaardige kwalifikasie waarin die modules vir die finale jaar geslaag is met ʼn gemiddeld van minstens 60%

Ten minste 50% (vlak 4) vir Engels in Graad 12

Suksesvolle voltooiing van ʼn praktiese oudisie (Graad 3 standaard) en ʼn teoretiese plasings toets (Graad 2 standaard)

DUUR: 3 jaar

21

Potchefstroom

 

BMus

Musiek

Voltooide Matriek / nasionale senior sertifikaat met erkenning vir graadstudie

Suksesvolle voltooiing van ʼn praktiese oudisie (Graad 6 standaard) en ʼn teoretiese plasings toets (Graad 5 standaard)

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

Die volgende aanlyn hulpbronne bevat baie inligting oor moontlike loopbane in musiek:

Diploma in Musiek (DM)

Musiek

Voltooide Matriek / nasionale senior sertifikaat met erkenning vir diplomastudie

Ten minste 50% (vlak 4) vir Engels in graad 12

Suksesvolle voltooiing van ʼn musiekvaardigheidstoets en oudisie

DUUR: 3 jaar

18

Potchefstroom

 

BA in Gedragswetenskappe

met Sosiologie en Psigologie

 

Wiskundige Geletterdheid op vlak 4

DUUR: 3 jaar

22

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Sosiologie ontwikkel jou vermoë om die verhoudings en interaksies tussen mense en groepe in ons samelewings te verstaan.

Sosiologie is dus belangrik en baie nuttig as jy in enige van die volgende loopbaanmoontlikhede belang stel:

 • Kliniese sosioloog
 • Prestasiekonsultant vir spanne (sport en werk)
 • Maatskaplike navorser en ontleder
 • Bestuurder, ontleder en evalueerder van projekte
 • Onderhandelaar in arbeidsbetrekkinge
 • Beplanner en ontwikkelaar
 • Bestuurder in die openbare of private sektor
 • Impakstudienavorser
 • Kommunikasiespesialis
 • Maatskaplike werker *
 • Gemeenskapsontwikkelingswerker/ -praktisyn
 • Bevolkingspesialis
 • Lid van die staatsdiens
 • Mensehulpbronnebestuurder
 • Politieke beleidmaker
 • Sielkundige en berader*
 • Verpleegster*

¹Vereis gewoonlik 'n honeursgraad in Sosiologie ²Gespesialiseerde kwalifikasie, maar Sosiologie vorm 'n sentrale deel

Baccalaureus Artium
met Erfenis en Kultuurtoerisme-bestuur (Potch)
met Toerismebestuur (Mahikeng)

DUUR: 3 jaar

22

Mahikeng

Potchefstroom

 • Toerismebestuurders
 • Toerismebemarkers
 • Bemarkers
 • Navorsers
 • Dosente
 • Konsultante
 • Gastehuisbestuurders
 • Wildsplaasbestuurder en geleentheidsbestuurder in private en openbare ondernemings
Baccalaureus Artium
met Sosiologie en Arbeidsverhoudinge-bestuur
met Sosiologie en Geografie

DUUR: 3 jaar

22 Potchefstroom  

BA in Grafiese Ontwerp

met Kunsgeskiedenis en Illustrasie
met Kommunikasie

KEURING: Keuring gebaseer op ‘n foto portefeulje van grafika OF kunswerke en ‘n vaardigheidstoets in praktiese projekte, sowel as ‘n akademiese rekord en onderhoud.

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 • Professionele grafiese ontwerper
 • Vryskutkunstenaar
 • Animasiekunstenaar
 • Redaksionele ontwerper
 • Ontwerpsdirekteur
 • Uitlegkunstenaar
 • Kinderboekillustreerder
 • Komediant
 • Illustreerder
 • Advertensiekunstenaar
 • Verpakkingsontwerper
 • Webbladontwerper
 • Opvoeder
 • Multimedia-ontwerper
 • Kunskritikus
 • Kunsjoernalis
 • Gallery-eienaar
 • Kurator
 • Kunskonsultant
 • Kunshandelaar
 • Kunstenaar se loopbaanbestuurder
 • Opvoeder
 • Toerismespesialis
 • Navorser
 • Kuns-blogger
 • Kunsfeesbeampte
 • Uitgewer
 • Webinhoudontwikkelaar
 • Kunsversamelaar
 • Studiobestuurder
 • Gallerybestuurder

BA Kommunikasie

 

Engels vlak 5

DUUR: 3 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Die praktisyn verseker genoeg gesprekvoering en kommunikasie tussen die organisasie en sy belanghebbers (bv beleggers, werknemers, die media, die staat) om die organisasie te steun in die bereiking van sy strategiese doelwitte. Die praktisyn ontwikkel 'n plan en strategie wat aktiwiteite insluit soos die saamstel van nuusbriewe en webblaaie, die bestuur van sosiale media en die beplanning van funksies.

Waar sal jy kan werk?

 • 'n Kommunikasiepraktisyn kan by enige organisasie (met of sonder winsoogmerk) of staatsdepartement werk wat 'n behoefte aan kommunikasie met eksterne en interne belanghebbers het.
 • Redakteur
 • Gemeenskapsmediajoernalis
 • Verskaffer van inhoud (aanlyn media)
 • Subredakteur
 • Teksredakteur (bv vir 'n uitgewery)
 • Uitleg- en ontwerpredakteur (gebruik lessenaardrukwerk of webontwerpvaardighede)
 • Mediaskakelbeampte/ mediaverhoudingspraktisyn
 • Woordvoerder

BPhil

Etiek, Filosofie, Politiek en Ekonomie
Etiek, Filosofie en Sielkunde
Etiek, Filosofie en Natuurwetenskappe
Etiek, Filosofie en Tale
Etiek, Filosofie en Sosiale Wetenskappe

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

B Sosiale Wetenskappe

(BSocSc)

Potchefstroom:

Geskiedenis en Psigologie
Sosiale Antropologie en Psigologie Sosiologie en Psigologie Geskiedenis en Sosiologie
Sosiale Antropologie en Sosiologie Geskiedenis en Politiek
Sosiale Antropologie en Politiek Sosiologie en Politiek
Geskiedenis en Sosiale Antropologie Geskiedenis en Geografie
Sosiale Antropologie en Geografie Sosiologie en Geografie Geskiedenis en Ekonomie
Sosiale Antropologie en Ekonomie Sosiologie en Ekonomie
Politiek en Ekonomie
 

Mahikeng (only English):

International Relations
Political Sciences
Development Studies
Population Studies and Demography
Population Studies
Population and Development Studies
Population Studies and Sociology
Psychology
Sociology

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Mahikeng

Bevolkingstudies en Demografie

 • Gegradueerdes in Bevolkingstudies is in aanvraag in Suid-Afrika. Daar is werksgeleenthede in verskeie staatsdepartemente soos Statistiek Suid-Afrika, waar data vir beplanningsdoeleindes ingesamel, verwerk en ontleed word; nieregeringsorganisasies; burgerlike organisasies; internasionale ontwikkelingsagentskappe; akademiese en navorsingsinstellings; en nasionale en provinsiale bevolkingseenhede wat demografiese en verwante aktiwiteite onderneem.

BA Geesteswetenskappe

Potchefstroom:

Geografie en Geesteswetenskappe
Geskiedenis en die Geesteswetenskappe
Kunsgeskiedenis en die Geesteswetenskappe
Politieke Studie en die Geesteswetenskappe
Sosiale Antropologie en die Humaniora
Psigologie en Tale
Sosiologie en Tale
Wiskunde en die Geesteswetenskappe
Latyn en die Geesteswetenskappe

 

Vanderbijlpark:

Geskiedenis en Geografie
Politieke studie en Samelewing
Geskiedenis en die Geesteswetenskappe
Psigologie en Tale

Vakspesifieke vereistes: sien jaarboek vir verskillende rigtings en betrokke vereistes.

Alle VK Geesteswetenskappe kurrikula, behalwe Politieke studie en Geesteswetenskappe, het AFLL, ENLL OF SSL as ʼn hoofvak tot op tweede of derdejaarsvlak. Matriekpunt van tenminste 65% in Afrikaans, Engels of Sesotho.

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 

Gesondheidswetenskappe

Besoek die Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Diploma in Afrigtingswetenskap

Afrigting

Nasionale Senior Sertifikaat

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 2 jaar

18

Potchefstroom

Mahikeng

 

 • Afrigtingsinstrukteur
 • Sportorganiseerder en -administrateur

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

met Fisiologie en Biochemie

Wiskunde vlak 5

Fisiese Wetenskap vlak 4

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Lewenswetenskap- onderwyser
 • Navorsingslaboratoriums

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Fisiologie en Psigologie

Wiskunde vlak 3

Fisiese Wetenskap vlak 4

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 • Lewenswetenskap- onderwyser
 • Sielkundige

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Sportafrigting en Menslike Bewegingswetenskappe

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Mahikeng

 

 • Fiksheidsinstrukteur
 • Sportorganiseerder

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe

 

met Rekreasiekunde en Psigologie
met Rekreasiekunde en Toerismebestuur
met Sport- en Rekreasie Administrasie

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Rekreasiekonsultant
 • Avontuurinstrukteur
 • Avontuurterapeut
 • Spanboudeskundige
 • Rekreasiesentrum- bestuurder

Baccalaureus Artium in Gedragswetenskappe

 

met Psigologie en Arbeidsverhoudinge-
bestuur

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 • Arbeidsverhoudinge- spesialis/-praktisyn
 • Navorser
 • Onderwyser
 • Dosent
 • Ontleder

Baccalaureus Artium

 

met Psigologie en Geografie & Omgewingsbestuur
met Psigologie en Toerismebestuur

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 3 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Atmosferiese wetenskaplike
 • Omgewingsbestuurder
 • Klimatoloog
 • Rampbestuurder
 • Toerismebemarker
 • Akkommodasie- bestuurder
 • Gebeurtenisbestuurder
 • Toerismenavorser
 • Wildsplaasbestuurder

Baccalaureus Verbruikerstudies

 

 

Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe).‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules ‘n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige geletterdheid sal in aanmerking geneem word.

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.

DUUR: 3 jaar

 

24

Potchefstroom

 

 • Voedsel/Mode in Kleinhandel/Industrie
 • Projekbestuur
 • Verbruikerskonsultant
 • Kliëntediensbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Voedsel Produkbestuur

 

 

 

 

met Voedselkommunikasie

Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe). ‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules ‘n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige geletterdheid sal in aanmerking geneem word.

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Kleinhandel / Industrie
 • Voedsel- en innoveringsbestuurder
 • Produk-/Geurontwikkelaar
 • Kwaliteitsbeheer/-bestuur
 • Voedseltegnoloog
 • Gasvryheidsbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Voedsel Produkbestuur

 

met Voedselvoorsiening

Wiskunde vlak 4

Indien chemie as keusemodule in die program, voedselvoorsiening, gekies word, word Wiskunde op vlak 4 en Fisiese Wetenskappe op vlak 4 vereis ‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie- aangewese modules

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Kleinhandel / Industrie
 • Voedsel- en innoveringsbestuurder
 • Produk-/Geurontwikkelaar
 • Kwaliteitsbeheer/-bestuur
 • Voedseltegnoloog
 • Gasvryheidsbestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Mode Handelbestuur

 

 

 

 

met Modekommunikasie

 

Ten minste een natuurwetenskaplike vak op vlak 4 (50-59%) (natuurwetenskaplike vakke: Wiskunde OF Fisiese- OF Landbou- OF Lewenswetenskappe).‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie- aangewese modules ‘n Gemiddelde persentasie hoër as 70% in Wiskundige geletterdheid sal in aanmerking geneem word.

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Verkoopsverteenwoordiger
 • Aankoper
 • Beplanner
 • Visuele Handelsware-aanbieder
 • Ruimtebeplanner
 • Kliëntadviseur of Stileerder Bestuurder

Baccalaureus Verbruikerswetenskappe in Mode Handelbestuur

 

 

met Modevoorsiening

Wiskunde vlak 4 ‘n Slaagsyfer van minstens 60% (vlak 5) vir nie-aangewese modules

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

KEURING: Akademiese prestasie; ʼn keuringsgesprek deur lede van die keuringspaneel; en die aflegging van keuringstoetse.

DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

 

 • Verkoopsverteenwoordiger
 • Aankoper
 • Beplanner
 • Visuele Handelsware-aanbieder
 • Ruimtebeplanner
 • Kliëntadviseur of Stileerder Bestuurder

Baccalaureus in Maatskaplike Werk

 

Taalvereiste: ‘n Slaagsyfer vlak 4 in die taal van leer en onderrig op Huistaal- OF Eerste Addissionele Taalvlak.

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

NEEM KENNIS:

Die Algemene toelatingsvereistes word beskryf volgens A-reëls 1.5 en verdere toepaslike regulasies in Fakulteitsreëls

Geen student sal toegelaat word tot die BMW- program nie, tensy hy / sy skriftelike bewys gelewer het dat hy / sy nie skuldig bevind is aan ‘n misdryf teen ‘n kind ingevolge die Wet op Seksuele Misdrywe (Wet 23 van 1957) nie en die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede), 32 van 2007

‘n Student moet in besit wees van ‘n volle matrikulasievrystellingsertifikaat met ‘n gemiddelde slaagpunt van minstens 60% tydens die matrikulasie-eksamen

KEURING:Voltooiing van ‘n psigometriese keuringstoets Voltooiing van ‘n vraelys wat by die toetssentrum gegee sal word; en ‘n Moontlike onderhoud met kundiges in ‘n keuringspaneel

DUUR: 4 jaar

28

Potchefstroom

Mahikeng

Vanderbijlpark

 

 • Maatskaplike Werker
 • Maatskaplikewerk- administrateur,
 • Navorser
 • Beplanner
Baccalaureus Sosiale Wetenskappe met Psigologie

Ten minste vlak 4 vir Engels as Huistaal OF ten minste vlak 5 vir Engels as Eerste Addisionale Taal

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 3 jaar

24
Mahikeng
 
 
 

Baccalaureus Pharmaciae

Farmasie

Wiskunde vlak 5

Fisiese Wetenskap vlak 5

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 4 jaar

32

Potchefstroom

 

 • Gemeenskapsaptekerswese
 • Hospitaalaptekerswese (privaat en publiek)
 • Farmaseutiese Vervaardigingsbedryf
 • Groothandelaptekers
 • Gesondheidsorgbestuur
 • Medisynebeheerbeamptes
 • Hierdie poste bestaan onder andere by mediese fondse, plaaslike owerhede en diesentrale regering.

Baccalaureus Scientiae in Dieetkunde

 

Wiskunde vlak 4

Fisiese Wetenskap op vlak 4

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

Akademiese papierkeuring & Onderhoud

DUUR: 4 jaar

26

Potchefstroom

 

 • Privaat sektor:
 • Voedselnywerheid
 • Voedseldiensbestuur
 • Konsultant of verteenwoordiger vir:
 • Farmaseutiese Firmas
 • Privaat Hospitale
 • Gimnasiums
 • Mynwese
 • Mediadienste
 • Kitskosfirmas
 • Voedselindustrie
 • Gesondheidsorg
 • Farmaseutiese Industrie
 • Privaat Hospitale
 • Privaat Praktyk

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Beroepshigiëne

 

Wiskunde vlak 5

Fisiese Wetenskap vlak 5

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 4 jaar

27

Potchefstroom

 

 • Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR)
 • SASOL
 • Stadsrade
 • Mynboufirmas (Anglo American, BHP Billiton, Impala Platinum, ens)
 • ESKOM
 • Nasionale Instituut vir Beroepsgesondheid
 • Departement van Arbeid (DvA)
 • Beroepshigiënekonsultante en goedgekeurde inspeksieowerhede
 • Daar is ook groot internasionale aanvraag vir gekwalifiseerde beroepshigiëniste

Baccalaureus Gesondheidswetenskappe in Biokinetika

 

Wiskunde vlak 3 OF Wiskunde geletterdheid vlak 4

Fisiese Wetenskap OF Lewenswetenskap op ten minste vlak 4

NEEM KENNIS:

Studente moet voor die aanvang van die kursus in Biokinetika medies geskik wees vir die fiksheidskomponent van die kursus

Aansoeke sluit 30 Junie

Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word

Akademiese papierkeuring; Beste gemiddelde punt

DUUR: 4 jaar

32

Potchefstroom

 

 • Biokinetikus

Baccalaureus in Verpleegkunde

 

Verpleegkunde

‘n Potensiële student moet in besit wees van:

‘n Nasionale Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling OF ‘n gelykwaardige kwalifikasie

Fisiese Wetenskappe OF Wiskunde OF Lewenswetenskappe vlak 4

Engels OF Afrikaans ten minste vlak 4

KEURING: Keuringstoets moet afgelê word. Deelname aan ‘n verpligte “skaduverpleegingsprogram (40 ure) voordat keuring gefinaliseer kan word.

DUUR: 4 jaar

25

Mahikeng

Potchefstroom

 

 

 

Ingenieurswese

Besoek die Fakulteit Ingenieurswese

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Ingenieuswese (BIng)

Chemiese Ingenieurswese

Chemiese Ingenieurswese met Mineraalprosessering
 
Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese
 
Rekenaar en Elektroniese Ingenieurswese

Elektromeganiese Ingenieurswese
 
Meganiese Ingenieurswese
 
Bedryfsingenieurswese
 

Megatroniese Ingenieurswese

 
 
 • NSS met volle matrikulasievrystelling
 • Wiskunde vlak 6
 • Fisiese Wetenskap vlak 6
 • Huistaal- OF Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • Bykomende toelatingsroete: studente met 50% in beide
 • Addisionele toegangsroete: studente met 50% in beide Wiskunde EN Fisiese Wetenskappe kan ʼn geleentheid kry om ʼn toets te skryf as addisionele toegangspunt of  inskryf vir die Xcel-oorbruggingsprogram.

 • DUUR: 4 jaar

34

Potchefstroom

 

Chemiese Ingenieurswese en Chemiese Ingenieurswese met Mineraalprosessering

Chemiese ingenieurs is betrokke by navorsing, ontwerp, ontwikkeling en bestuur van industriële prosesse waar rou materiale omskep word in produkte met 'n hoër ekonomiese waarde. Bv. mielies na graanvlokkies, hop na bier, steenkool na petrol en alge na elektrisiteit Die chemiese bedryf is een van die belangrikste bydraers tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk. Chemiese ingenieurswese is een van die tien skaarsste vaardighede in Suid-Afrika.

Mineraalprosessering is 'n spesialisveld in chemiese ingenieurswese en het te make met die fisiese en chemiese prosesse waarmee metale uit erts onttrek word.

 • Chemiese vervaardigers en ander industrieë soos petroleumraffinering, vervaardiging van sintetiese brandstof, voedselverwerking, brouery, verwerking van minerale, papier en pulp, besoedelingbeheer, vervaardiging van sintetiese vesels, kunsmis en plofstowwe.
 • Konsultasiefirmas
 • Staatsdepartemente
 • Universiteite

Elektriese en elektroniese ingenieurs bemagtig die moderne wêreld deur elektriese energie van die bron tot by die toepassing te neem. Dit word so doeltreffend moontlik gedoen deur die toepassing van kennis oor kragstelsels, kragomskakeling, kragkondisionering en elektriese masjiene. NWU Elektries en elektroniese ingenieurs word deur toonaangewende kundiges in kragkwaliteit, kragelektronika en elektriese masjiene opgelei, en dit gee die deurslag in die bedryf. Ons ingenieurs floreer by kragnutsdienste en elektriese konsultasiefirmas en is gemaklik met die uitdagings van hernubare energiebronne as deel van die energieoplossing van die toekoms. Elektriese en elektroniese ingenieurswese is Suid-Afrika se nommer een skaars vaardigheid.

Opsies vir elektriese, elektroniese of rekenaaringenieurs in Suid-Afrika en oorsee is:

 • Telekommunikasie
 • Energie en elektriese krag
 • Halfgeleiers
 • Ruimtevaart
 • Bio-ingenieurswese
 • Vervaardiging
 • Onderwys en navorsing
 • Vervoer
 • Voertuie

Elektroniese en rekenaaringenieurs maak die wêreld 'n meer doeltreffende plek deur mense en die wêreld waarin ons leef met die digitale wêreld van rekenaarstelsels en die internet te verbind. Hulle doen dit deur elektronika, ingeboude rekenaars en hul programmeringsvaardighede in te span om megatroniese stelsels te beheer en die internet te bou. Elektroniese en rekenaaringenieurswese is Suid-Afrika se nommer een skaars vaardigheid.

As elektroniese en rekenaaringenieur is daar vir jou baie goeie loopbaanvooruitsigte in Suid-Afrika en oorsee. Industrieë sluit in:

 • Telekommunikasie
 • Energie en elektriese krag
 • Halfgeleiers
 • Ruimtevaart
 • Bio-ingenieurswese
 • Vervaardiging
 • Onderwys en navorsing
 • Vervoer
 • Voertuie

Elektromeganiese ingenieurs verseker die veilige en doeltreffende werking van aanlegte en fabrieke deur elemente van elektriese en meganiese ingenieurswese te kombineer. Hulle kennis van elektriese masjiene, kragelektronika, materiaalsterkte en verhitting, ventilasie en lugversorgingstelsels, en die regsaspekte van beroepsgesondheid en -veiligheid beteken dat hulle van onskatbare waarde in die industrie is. Elektromeganiese ingenieurswese is een van die toptien skaars vaardighede in Suid-Afrika.

Enige myn of vervaardiger in Suid-Afrika en oorsee sal baat by jou vaardighede.

Meganiese ingenieurs is betrokke by die ontwikkeling, vervaardiging, bestuur en instandhouding van vervoer, omskakeling van energie, opwekkers, wapen-, verkoeling- en verhittingstelsels, bedryfsinstallasies, prosestoerusting, vervaardigingsmasjinerie en mynboutoerusting. Kerningenieurs (nagraadse studie) ontwerp stelsels wat kernprosesse vir energie aanwend. Meganiese en kerningenieurswese is onder die drie skaarsste vaardighede in Suid-Afrika.

As meganiese ingenieur sal jy in Suid-Afrika of oorsee die volgende industrieë kan betree:

 • Vervaardiging
 • Aerodinamika
 • Energietegnologie
 • Kragopwekking
 • Stelselinstandhouding
 • Robotika
 • Aanleguitleg en -bestuur
 • Voedselverwerkingsaanlegte

Industriële ingenieurs stel mense, tegnologie, inligting, materiale, metodes en geld in staat om produktief en doeltreffend saam te werk. Industriële ingenieurswese het meer as 100 jaar gelede uit die industriële revolusie ontstaan toe industrieë begin soek het na die beste, goedkoopste en vinnigste manier om produkte te vervaardig. Vandag is dit egter onontbeerlik om industriële ingenieurs in diens te neem as gevolg van tegnologiese vooruitgang en die huidige markaanvraag. Industriële ingenieurswese is onder die toptien skaars vaardighede in Suid-Afrika.

As industriële ingenieur sal jy in Suid-Afrika of oorsee die volgende werkplekke kan betree:

 • Vervaardiging, mynbou en energie
 • Kos en drank
 • IT en telekommunikasie
 • Logistiek en aanbodketting
 • Ruimtevaart en lugvaart
 • Gesondheidsorg
 • Bankwese en finansies
 • Landbou
 • Konsultasiewerk

Megatroniese Ingenieurs ontwikkel en ondersteun die gevorderde industriële outomatiseringstelsels van die toekoms wat gebruik maak van die internet van dinge. Hulle doen dit deur kennis te kombineer van elektronika, meting en aandrywing, ingebedde stelsels en beheerteorie om meganiese strukture en meganismes te beheer. Hul kennis van rekenaarprogrammering en data-analise stel hulle in staat om intelligente en doeltreffende megatroniese stelsels te ontwikkel.

Megatroniese Ingenieurs sal in diens geneem word in die:

 • Proseskontrole-
 • Outomobiel-
 • Vervaardigings-
 • Mediesetoestelontwikkelings- en
 • Landbouverwerkingsomgewings

Die Noordwes-Universiteit bied praktiese ervaring in kampuslaboratoriums vir elektronika en industriële outomatisering.

 

Regte

Besoek die Fakulteit Regte

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Artium in Regte (BA in Regte)

met Psigologie/Sielkunde
met Politiek
met Engels
met Bedryfsielkunde
met Filosofie

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal vlak 5 EN Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • KEURING: Minimum fakulteitsvereistes en plasingstoets
 • DUUR: 3 jaar
 

28

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 

 • Publieke sektor
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Baccalaureus Commercii in Regte (BCom in Regte)

 

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal vlak 5 EN Eerste Addisionele taal vlak 5
 • Wiskunde vlak 4
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 3 jaar

 

30

Potchefstroom

Mahikeng

Vanderbijlpark

 

 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Baccalaureus Legum (LLB)

 

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasie vrystelling
 • Huistaal vlak 5 EN Eerste Addisionele Taal vlak 5.
 • Wiskunde vlak 3 word sterk aanbeveel.
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 4 jaar
 

30

Potchefstroom

Mahikeng

 

 • Prokureur
 • Advokaat
 • Staatsaanklaer
 • Landdros
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur
Verlengde Baccalaureus Legum (LLB)  
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies; OF met vol matrikulasie vrystelling;
 • Huistaal vlak 4 EN Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Wiskunde vlak 3 of Wiskunde Geletterdheid vlak 5
 • Akademiese keuring 55%
 • KEURING: Papierkeuring, psigometriese toetsing en plasingstoets
 • DUUR: 5 jaar
28

Potchefstroom

Mahikeng

 • Prokureur
 • Advokaat
 • Staatsaanklaer
 • Landdros
 • Kommersiële sektor
 • Regsadviseur

Natuur- en Landbouwetenskappe

Besoek die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Diploma in Dieregesondheid

 
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3
 • DUUR: 3 jaar

19

Mahikeng

 

 • Dieregesondheidstegnikus
 • Farmaseutiese firmas
 • Dierevoermaatskappye
 • Diereteelstasies
 • Grootvee-, kleinvee-, pluimvee-, en suiwelprodusente
 • Landboufirmas
 • Navorsingswetenskaplikes
 • Konsultasiefirmas
 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Nasionale en internasionale NRO's
 • Navorsers

Diploma in Dierewetenskappe

 
 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 3 OF Landbouwetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

19

Mahikeng

 

 • Dieregesondheidstegnikus
 • Farmaseutiese firmas
 • Dierevoermaatskappye
 • Diereteelstasies
 • Grootvee-, kleinvee-, pluimvee-, en suiwelprodusente
 • Landboufirmas
 • Navorsingswetenskaplikes
 • Konsultasiefirmas
 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Nasionale en internasionale NRO's
 • Navorsers

Diploma in Plantwetenskap

met Gewasproduksie

 • Engels vlak 3
 • Wiskunde vlak 3 OF Wiskundige Geletterdheid vlak 5
 • Lewenswetenskappe OF Fisiese Wetenskappe vlak 3 OF Landbouwetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

19

Mahikeng

 

 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Departement van Landbou, Bosbou, en Visserye (DLBV)
 • Departement Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming
 • Landbounavorsingsraad
 • Kunsmisprodusente
 • Kommersiële plase
 • Saadmaatskappye
 • Agrochemiese firmas
 • Agroverwerkingsfirmas
 • Verskeie NRO's wat met landbou en landelike ontwikkeling te make het

Baccalaureus Scientiae

met Chemie en Fisika
met Fisika en Wiskunde
met Fisika en Toegepaste Wiskunde
met Fisika en Rekenaarwetenskap
met Rekenaarwetenskap en Wiskunde

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Biochemie en Chemie

 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Chemie, Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
met Geografie en Toegepaste Wiskunde
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Toegepaste Wiskunde en Chemie
met Chemie en Wiskunde
met Toegepaste Wiskunde en Elektronika
met Elektronika en Wiskunde
met Elektronika en Fisika
met Chemie en Rekenaarwetenskap
met Rekenaarwetenskap en Elektronika

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Rekenaarwetenskap en Statistiek

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Rekenaarwetenskap en Ekonomie

 • Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae

met Wiskunde en Ekonomie

 • Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Inligtingstegnologie

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak en Afkampus

26

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

 • Programmeerder
 • Sagteware-ingenieur
 • Toepassingsontwikkelaar
 • Stelseladministrateur
 • Stelselontleder en -ontwerper
 • Sakeontleder
 • Databasisadministrateur en -ontwerper
 • Bedryfsinligtingsontwikkelaar
 • Projekleier
 • Entrepreneur
 • Inligtingstegnologiebestuurder
 • Navorser

Baccalaureus Scientiae in Wiskundige Wetenskappe

met Statistiek en Wiskunde
met Wiskunde
 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Wiskundige Wetenskappe

met Toegepaste Wiskunde en Wiskunde

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Biologiese Wetenskappe

met Mikrobiologie en Biochemie
met Mikrobiologie en Plantkunde
 
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

Mahikeng

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Biologiese Wetenskappe

met Dierkunde en Biochemie
met Chemie en Fisiologie
met Dierkunde en Plantkunde
met Dierkunde en Mikrobiologie
met Dierkunde en Fisiologie
met Mikrobiologie en Fisiologie
met Plantkunde en Biochemie
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Potchefstroom

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Mikrobiologie en Chemie
met Plantkunde en Chemie
met Geografie en Rekenaarwetenskap
met Geografie en Plantkunde

 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

Potchefstroom

*Sien onder
Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe met Dierkunde en Chemie
met Geologie en Chemie
met Geologie en Geografie
met Dierkunde en Geografie
met Geologie en Plantkunde
met Dierkunde en Geologie
met Geologie en Mikrobiologie
met Toerisme en Dierkunde
met Toerisme en Geografie
met Toerisme en Plantkunde
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
26 Potchefstroom *Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Omgewingswetenskappe

met Chemie en Geografie

 • Wiskunde vlak 5
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 3 jaar

26

Mahikeng

 

*Sien onder

Baccalaureus Scientiae in Finansiële Wiskunde

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 • Finansiële produkontwikkelaar
 • Gestruktureerde finansieringspesialis
 • Finansiële ingenieur
 • Finansiële wiskundige

Baccalaureus Scientiae in Kwantitatiewe Risikobestuur

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Markrisiko- of Kredietrisiko-ontleder/bestuurder
 • Kommersiële bankier
 • Korporatiewe bankier
 • Tesourieontleder
 • Risiko-ontleder/bestuurder
 • Besluitondersteuningsontleder
 • Beleggingsontleder
 • Finansiële ingenieur

Baccalaureus Scientiae in Bedryfsanalise

met Data-ontginning

 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 • Datawetenskaplike
 • Analise-ontleder
 • Kwantitatiewe Strateeg
 • Kredietrisiko-ontleder/bestuurder
 • Besluitondersteuningsontleder
 • Finansiële statistikus
 • Dataontginningsontleder
 • E-handel-sakeontleder
 • Bedrogontleder
 • Databasisbemarkingsontleder
 • Strategiese sakeontleder

Baccalaureus Scientiae in Aktuariële Wetenskap

 
 • Wiskunde vlak 6
 • DUUR: 3 jaar

32

Potchefstroom

 • Aktuaris
 • Risikobestuurder

Baccalaureus Scientiae in Stads- en Streeksbeplanning

 
 • Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 4 jaar
 • KEURINGSTOETS

28

Potchefstroom

Streeksbeplanner/ Afstandswaarnemingsontleder

Stads- en Streeksbeplanner by:

 1. Regeringsinstansies - nasionale en provinsiale departemente, plaaslike munisipaliteite, ontwikkelingsagentskappe
 2. Privaat sektor: korporatiewe omgewing (bv. Vodacom, MTN, ABSA, AngloGold, ens.), privaat konsultasiefirmas (Stadsbeplanners), argitekte, landmeters, ingenieursfirmas, eiensdomsagente, ontwikkelaars, en ander beroepe in die bou-omgewing.
 3. Navorsingsinstansies en universiteite

Baccalaureus Scientiae in Landbou

 

met Landbou-ekonomie
met Agronomie en Tuinbou
met Dierewetenskappe
met Dieregesondheid
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe OF Lewenswetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

22

Mahikeng

 • Dieregesondheidstegnikus
 • Farmaseutiese firmas
 • Dierevoermaatskappye
 • Diereteelstasies
 • Grootvee-, kleinvee-, pluimvee-, en suiwelprodusente
 • Landboufirmas
 • Navorsingswetenskaplikes
 • Konsultasiefirmas
 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Navorsers
 • Nasionale en provinsiale Landboudepartemente
 • Departement van Landbou, Bosbou, en Visserye (DLBV)
 • Departement Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming
 • Landbounavorsingsraad
 • Kunsmisprodusente
 • Kommersiële plase
 • Saadmaatskappye
 • Agrochemiese firmas
 • Agroverwerkingsfirmas
 • Verskeie NRO's wat met landbou en landelike ontwikkeling te make het
 • Agri-sakeondernemings
 • Kommersiële banke
 • Ondersteuningsdienste (bv SA Canegrowers Association)
 • Bemarkingsnavorsing
 • Ekotoerisme
 • Ontwikkelingskorporasies en finansieringsinstansies

Baccalaureus Scientiae in Landbou

 

met Agronomie en Grondkunde
met Landbou-ekonomie en Agronomie
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 4
 • Fisiese Wetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

22

Potchefstroom

 • Opvoedkunde
 • Kultuurtoerisme
 • Landbou
 • Kuns
 • Kultuur
 • Gesondheid
 • Erfenis
 • Regeringsdepartemente
 • Nieregeringsorganisasies (NRO's)
 • Tradisionele owerhede & plaaslike munisipaliteite
 • Navorsingsorganisasies soos WNNR (Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad) of Navorsingsraad vir Menslike Wetenskappe (NRMW)

Baccalaureus in Inheemse Kennissisteme

Inheemse Kennissisteme
 • Engels vlak 4
 • Matriekvrystellling OF herkenning van vorige leer OF CGE- sertifikasie en ‘n aansoek vir voorwaardelike erkenning met USAF (http://mb.usaf.ac.za)
 • DUUR: 4 jaar

20

Mahikeng

*Sien onder

Verlengde Baccalaureus Scientiae

met Plantkunde en Mikrobiologie
met Toegepaste Wiskunde en Chemie
met Toegepaste Wiskunde en Elektronika
met Rekenaarwetenskap en Wiskunde
met Chemie en Rekenaarwetenskap
met Chemie en Wiskunde
met Fisika en Toegepaste Wiskunde
met Fisika en Wiskunde
met Biochemie en Chemie
met Chemie en Fisika
met Fisika en Rekenaarwetenskap
met Rekenaarwetenskap en Elektronika
met Elektronika en Fisika
met Elektronika en Wiskunde
met Toegepaste Wiskunde en Wiskunde
met Plantkunde en Chemie
met Geografie en Plantkunde
met Rekenaarwetenskap en Geografie
met Mikrobiologie en Chemie
met Chemie en Geografie
met Mikrobiologie en Biochemie
met Plantkunde en Biochemie
 • Engels vlak 4
 • Wiskunde vlak 3
 • Fisiese Wetenskap vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

22

Mahikeng

*Sien onder

Verlengde Baccalaureus Scientiae met Inligtingstegnologie

 

 • Wiskunde vlak 3
 • DUUR: 4 jaar

24

Vanderbijlpark

 • Programmeerder
 • Sagteware-ingenieur
 • Toepassingsontwikkelaar
 • Stelseladministrateur
 • Stelselontleder en -ontwerper
 • Sakeontleder
 • Databasisadministrateur en -ontwerper
 • Bedryfsinligtingsontwikkelaar
 • Projekleier
 • Entrepreneur
 • Inligtingstegnologiebestuurder
 • Navorser

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Bedryfsanalise

met Data-ontginning

 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vanderbijlpark

 • Datawetenskaplike
 • Analise-ontleder
 • Kwantitatiewe Strateeg
 • Kredietrisiko-ontleder/bestuurder
 • Besluitondersteuningsontleder
 • Finansiële statistikus
 • Dataontginningsontleder
 • E-handel-sakeontleder
 • Bedrogontleder
 • Databasisbemarkingsontleder
 • Strategiese sakeontleder

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Kwantitatiewe Risikobestuur

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vanderbijlpark

 

 • Markrisiko- of Kredietrisiko-ontleder/bestuurder
 • Kommersiële bankier
 • Korporatiewe bankier
 • Tesourieontleder
 • Risiko-ontleder/bestuurder
 • Besluitondersteuningsontleder
 • Beleggingsontleder
 • Finansiële ingenieur

Verlengde Baccalaureus Scientiae in Finansiële Wiskunde

 
 • Wiskunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

28

Vanderbijlpark

 

 • Finansiële produkontwikkelaar
 • Gestruktureerde finansieringspesialis
 • Finansiële ingenieur
 • Finansiële wiskundige

Daar is ‘n verskeidenheid MOONTLIKE BEROEPSGELEENTHEDE vir iemand met ʼn BSc, veral by die NWU, omdat ons programme kombinasies van 2 hoofvakke het. Hier is min of meer ʼn struktuur vir ons hoofstroom-BSc-grade:

FISIESE EN CHEMIESE WETENSKAPPE

'n BSc in Fisiese en Chemiese Wetenskappe bied uiteenlopende loopbaanmoontlikhede in verskeie industrieë en organisasies, soos:

 • Petrochemiese bedryf (SASOL, AECI, OMNIA, Sentrachem, SAB)
 • Universiteite en sekondêre skole
 • Regeringsorganisasies (SABS, MRC, NECSA, MINTEK)
 • Farmaseutiese industrieë
 • Waterrade
 • Forensiese laboratoriums
 • Tekstielbedryf
 • Landbousektor
 • Aanleg- & prosesbestuurders
 • Laboratoriumassistente
 • Chemiese ontleder en/of modulator

Fisici is in die volgende velde/instellings in aanvraag:

 • NECSA (Suid-Afrikaanse Kernenergiekorporasie) bv. die vervaardiging van silikoonskywe deur bestraling met die Safari-1-reaktor
 • LNR: Landbounavorsingsraad vir die ontwikkeling van toepaslike tegnologieë
 • HartRAO: Hartebeeshoek Radioastronomie-sterrewag
 • IMT: Geofisikus, oseaan- en ruimtetegnologie by die Instituut vir Maritieme Tegnologie
 • MRC: mediese navorsing (insluitende hospitale) met fokus op bestralingstegnologie (gesondheidsfisikus)
 • NVS: Nasionale Versnellersentrum vir navorsing en bestralingstegnologie
 • SAAO: Navorsing in astronomie en astrofisika
 • SABS: Ontwikkeling van tegnologieë wat deur die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde geïmplementeer word.
 • SAWB: Ontwikkeling van weer- en klimaatmodelle
 • WNNR: Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad in die ontwikkeling van verskeie tegnologieë soos aerodinamika en lasertegnologie
 • Eskom: Kernkragindustrie soos Koeberg en Pelindaba
 • SADF (Suid-Afrikaanse Weermag): tegnologieontwikkeling en gee van lesings by die Militêre Akademie in Saldanha
 • De Beers Industriële Diamantafdeling (nou Element Six), basiese en toegepaste navorsing oor diamante
 • Telkom: telekommunikasie, sateliettegnologie, optiese vesel, lasertegnologie en nanotegnologie

BIOLOGIESE WETENSKAPPE EN GEO- EN RUIMTEWETENSKAPPE:

 • Geoloog
 • Omgewingsgeoloog
 • Ingenieursgeoloog
 • Mineralogie en Geochemie
 • Navorsingsgeologie
 • Dierkundige
 • Plantkundige
 • Mikrobioloog
 • Biogeograaf/Ekoloog
 • Kartograaf
 • Klimatoloog
 • Kusgebiedbestuurder
 • Lektor of navorser by 'n universiteit of kollege
 • Gemeenskapsontwikkeling
 • Bewaringsbeampte
 • Bewaringsgesinde
 • Konsultant in 'n reeks geografiese dissiplines
 • Ontwikkelingsfasiliteerder
 • Afleweringsbestuurder
 • Diplomaat Aardwetenskaplike
 • Ekonomiese-ontwikkelingsbeplanner
 • Omgewingsopvoeder
 • Omgewingsimpakontleder
 • Omgewingsbestuurder
 • Omgewingsbeplanner
 • Buitelandsediensbeampte
 • Geografiese-inligtingspesialis
 • Geofisikus
 • Geomorfoloog
 • Gevaarlike-afvalbeplanner
 • Gesondheidsdienstebeplanner
 • Hidroloog
 • Grondgebruiksbeplanner
 • Kaartredigeerder
 • Kaartbibliotekaris
 • Kaart-, lugfoto- en satelietbeeldvertolker
 • Marknavorser
 • Meteoroloog
 • Militêre beplanner
 • Natuurlikehulpbronbestuurder
 • Polisie
 • Maatskaplike ekoloog
 • Maatskaplike wetenskaplike
 • Grondkundige
 • Onderwyser (primêr en sekondêr)
 • Toerismeontwikkeling / Toergids
 • Verkeersbestuurder
 • Vervoerbeplanner
 • Reisagent
 • Waterhulpbronbestuurder

WISKUNDIGE EN STATISTIESE DIENSTE:

 • Opvoedkunde
 • Wiskundige

 

Opvoedkunde

Besoek die Fakulteit Opvoedkunde

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Baccalaureus Educationis (BEd) in Grondslagfase

Graad R – 3

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal
 • (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 (minimum 65%) vereis.
 • MK: Engels/Setswana as HT en Engels/Setswana as EAT;
 • PK: Afrikaans/Engels/Sesotho/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/Setswana as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT;
 • Afstand: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sepedi/Sesotho/Setswana as HT en Afrikaans/Engels/Setswana as EAT.
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

Baccalaureus Educationis (BEd) in Intermediêrefase

Graad 4 – 6

met Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal
 • (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 (minimum 65%) vereis.
 • PK: Afrikaans/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT.
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 3 (minimum 45%) OF Tegniese Wiskunde vlak 4 (minimum 50%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

 

met Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

 

 • Huistaal en Eerste Addisionele Taal vlak 4. Om vir Engels as Huistaal
 • (HT) te registreer, word Engels as Eerste Addisionele Taal (EAL) op vlak 5 (minimum 65%) vereis.
 • PK: Afrikaans/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT;
 • VK: Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as HT en Afrikaans/Engels/IsiZulu/Sesotho as EAT;
 • Afstand: Afrikaans/IsiZulu/Sepedi/Sesotho/Setswana as HT en Engels as EAT.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

Baccalaureus Educationis (BEd) in Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase

Graad 7 – 12

met Ekonomie
met Geskiedenis
met Geografie
met Besigheidstudies
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Engels

 

 • Vak-spesifieke vereistes: Engels Huistaal vlak 4 OF Engels Eerste Addisionele Taal vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Fisiese Wetenskap

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Fisiese Wetenskappe vlak 4; Wiskunde vlak 4 OF Tegniese Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Rekeningkunde

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Rekeningkunde vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Wiskunde

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Afrikaans

 

 • Vak-spesifieke vereistes: Afrikaans Huistaal vlak 5
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Lewenswetenskappe

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Lewenswetenskappe vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Lewensoriëntering

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Lewensoriëntering vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Rekenaartoepassingstegnologie

 

 

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

 

met Ingenieursgrafika en -ontwerp
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar
24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Sesotho

 • Vak-spesifieke vereistes: Sesotho Huistaal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

*Afstand

met Meganiese Tegnologie
met Siviele Tegnologie
met Elektriese Tegnologie
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 4 OF Brugkurses met: Wiskunde vlak 3 / Wiskundige Geletterdheid vlak 4, met enigeTegnologie vakke / Tegniese Wiskunde vlak 4, met enige Tegnologie vakke, wat Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid kan vervang.
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

Vanderbijlpark

met Setswana

 • Vak-spesifieke vereistes: Setswana Huistaal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Mahikeng

Potchefstroom

*Afstand

met Inligtingstegnologie
met Kuns
 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • DUUR: 4 jaar

24

Potchefstroom

met Wiskundige geletterdheid

 • Huistaal OF Eerste Addisionele Taal vlak 4
 • Vak-spesifieke vereistes: Wiskunde vlak 3 (minstens 45%) OF Wiskundige geletterdheid vlak 5 (minstens 65%) OF Tegniese Wiskunde vlak 4 (minstens 50%)
 • DUUR: 4 jaar

24

Vanderbijlpark

*Vir afstandsonderrigaanbieding besoek distance.nwu.ac.za

Teologie

Besoek die Fakulteit Teologie

Graad

Rigting

Vakke / Vereistes

APS

Kampus

Moontlike Beroepsgeleenthede

Baccalaureus Artium in Antieke Tale (BA)

met Vertaalstudie
met Klassieke Studie
met Ou Nabye Oosterse Studie
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

24

Potchefstroom

 

 • Bybelse Argeloog
 • Joernalis
 • Onderwys (oorsee)
 • Skrywer
 • Vertaler

Baccalaureus Artium in Pastorale Psigologie (BA)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

24

Mahikeng

Vanderbijlpark

 • Pastorale Berader
 • Onderwyser
 • Nie-regerings Organisasies
 • Tentmaker-bediening

Baccalaureus Divinitatis (BDiv)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 4 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Potch = Kontak; *Afstand

24

Potchefstroom

*Afstand

 • Predikant in die Gereformeerde Kerke in SA
 • Predikant in die Hervormde Kerk
 • Prekdikant in die Nederduits-Gereformeerde Kerk

Baccalaureus Theologiae (BTh)

met Bybel en Kerkbediening
met Pastorale Begeleiding en Psigologie
met Bybeltale en Bybelvertaling

 

 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Kontak

24

Potchefstroom

 

 • Evangelis
 • Pastoor in Charismatiese Kerk
 • Pastoor in die AGS
 • Sendeling/Sendeling werker
 • Pastorale berader
 • Bybelvertaler

Baccalaureus Theologiae in Christelike Bediening (BTh)

 
 • NSS OF NS(V) vir graadstudies, OF met volle matrikulasievrystelling
 • Engels vlak 4
 • DUUR: 3 jaar
 • METODE VAN AFLEWERING: Mahikeng = Kontak; *Afstand

24

Mahikeng

*Afstand

 • Evangeli

*Vir afstandsonderrigaanbieding besoek distance.nwu.ac.za

 

HOKSR-belyning

Universiteite in Suid Afrika is volgens wet verplig om deel te neem aan die Nasionale Projek onder leiding van die eksterne goedkeuringsliggame (die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), die Raad op Hoër Onderwys (RHO) en die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAKO), ten einde alle kwalifikasies te belyn met die Hoër Onderwys Kwalifikasies, Sub-Raamwerk (HOKSR). Die NWU is dus deurlopend in proses om die universiteit se kwalifikasie- en programaanbod te belyn met die vereistes van die HOKSR.


Voornemende studente moet kennis neem van die feit dat daar van die NWU kwalifikasiename, programname asook die samestelling van kurrikula kan verander as gevolg van die HOKSR Projek, voor registrasie vir die 2018 akademiese jaar.
Suksesvolle kandidate word aanbeveel om met die relevante fakulteit kontak te maak ten einde te verseker dat hul vir die korrekte kwalifikasie, program en/of kurrikulum registreer.