Wil jy in 2024 aan die Noordwes-Universiteit studeer? Aansoeke open 1 April 2023. Volg net stappe 1 - 5 hieronder.

 

Kry 'n studentenommer

Teken aan

Wat wil jy studeer?

Oplaai van stawende dokumentasie

Oplaai van stawende dokumentasie

Dien aansoek in

Kontakbesonderhede


Voorgraadse studente

018 299 4383/4130/4263/2445
018 285 2332
Inbelsentrum: 018 285 4320


Nagraadse studente

Mahikengkampus
018 389 2400

Potchefstroomkampus
018 299 4044/ 018 285 2619

Vanderbijlparkkampus
016 910 3107
 

 

Nuttige inligting