Kontakbesonderhede vir hulp/inligting

 

Voorgraadse studente

 • 018 299 4383/4130/4263/2445
 • 018 285 2332
 • Inbelsentrum: 018 285 4320


Nagraadse studente

Mahikengkampus

Potchefstroomkampus

Vanderbijlparkkampus

 

Betaalbare gelde

Teken aan (stap-vir-stap)

Stap 1: Kry 'n studentenommer (begin by stap 2 indien jy reeds een het)

 • Gaan na die platform vir aanlyn aansoeke 
 • Klik op Verander taal
 • Kies Afrikaans en verander
 • Klik op Nuwe aansoek
 • Klik op Skep nuwe studentenommer en voltooi al die velde


Let wel: Die toekenning van ʼn studentenommer beteken nie dat die aansoekproses voltooi is nie. Gaan asseblief deur al die onderstaande stappe om te verseker dat u aansoek voltooi is en dat dit ons bereik. Onvolledige aansoeke sal nie deur die Universiteit verwerk word nie.
 

Stap 2: Teken in

Wanneer jy jou studentenommer kry, gebruik dit saam met die PIN wat jy self geskep het om in te teken.

Stap 3: Wat wil jy studeer?

Voltooi al die velde. Gebruik die jaarboeke om meer inligting te kry oor die kwalifikasies, afleweringsmodusse en kurrikulums.

Stap 4: Oplaai van stawende dokumentasie

Voorgraadse studente

Laai die volgende stawende dokumente op sodat jou aansoek oorweeg kan word. As die aansoek onvolledig is, kan die Universiteit dit van die hand wys:

 • Graad 12-uitslae, graad 11-uitslae (slegs finale uitslae) of 'n afskrif van u matrieksertifikaat - indien jy reeds matriek geslaag het
 • Aansoekers wat tans in die proses is om hul graad 12 uitslae op te gradeer, sal slegs oorweeg word wanneer verbeterde punte aan die NWU voorgelê word.
 • Aansoekers wat Cambridge, GED of enige ander nie-NSS kurrikulum volg, of wat moontlik vir vrystelling op grond van gevorderde ouderdom of naskoolse kwalifikasies kwalifiseer, moet ‘n vrystellingsertifikaat verskaf soos uitgereik deur USAF
 • Voltooide ondernemingsvorm
 • Afskrif van jou ID
 • 'n Afskrif van jou akademiese rekord (indien van toepassing)
 • Addisionele dokumentasie vir  internasionale voornemende studente:

Nagraade studente

Laai die volgende stawende dokumente op sodat jou aansoek oorweeg kan word. As die aansoek onvolledig is, kan die Universiteit dit van die hand wys:

 • Verpligte, voltooide ondernemingsvorm
 • Afskrif van jou ID
 • 'n Afskrif van jou akademiese rekord (indien van toepassing)
 • Addisionele dokumentasie vir  internasionale voornemende studente:

Stap 5: Dien aansoek in

Maak seker dat jy die "Dien aansoek in" -knoppie druk as jy klaar is, om seker te maak dat ons jou aansoek ontvang.