banner

Belangrike inligting om van kennis te neem voordat jy aansoek doen:

  • Jy kan net één keer per akademiese jaar aansoek doen. Studente kan aansoek doen vir twee studiekeuses en die toelatingsbesluit is finaal. Geen aansoekappèlproses word toegelaat nie.
  • Voldoening aan die minimum vereistes waarborg nie jou toelating tot die NWU nie!

WhatsApp-lyn: +27(0) 60 070 2606 | SMS-lyn: 31750 | E-pos: studies@mynwu.info
 

Skep jou universiteitsnommer

Teken aan

Wat wil jy studeer?

Oplaai van stawende dokumentasie

Belangrike dokumente vir nagraadse studie

Dien aansoek in

Kontakbesonderhede

Voorgraadse studente

Nagraadse studente

Mahikengkampus

Potchefstroomkampus

Vanderbijlparkkampus

Nuttige inligting


Sentrale Aansoek- en Toelatingskantoor se kontakbesonderhede

Toelatingskantoor

Hannes De Jager

018 285 2335

24409987@nwu.ac.za

Hyrin Links

018 285 2333

Hyrin.Links@nwu.ac.za

Dale Williams

018 299 1650

Dale.Williams@nwu.ac.za

Inbel sentrum

Charity Tabane

018 285 4327

23315849@nwu.ac.za

Nehemiah Howe

018 285 4322

37481185@nwu.ac.za

Lauraine Rabotsho

018 285 4330

Sibongile.Rabotsho@nwu.ac.za

Yvonne Jacobs

018 285 4328

Vonna.Jacobs@nwu.ac.za

Colette Pretorius

018 285 4321

12203238@nwu.ac.za

Fakulteite

FAKULTEITE

Lézann Du Preez

018 299 2642

Lezann.DuPreez@nwu.ac.za

Hannari Lamprecht

018 299 4154

Hannari.Lamprecht@nwu.ac.za

 

 

 

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Daleen Nortje

018 285 2332

Daleen.Nortje@nwu.ac.za

OPVOEDKUNDE

 

 

Lizelle De Koker

018 299 4033

Zellie.DeKoker@nwu.ac.za

INGENIEURSWESE

 

 

Hannari Lamprecht

018 299 4154

Hannari.Lamprecht@nwu.ac.za

GESONDHEIDSWETENSKAPPE

 

 

Hester Freeke

018 299 2635

Hester.Freeke@nwu.ac.za

GEESTESWETENSKAPPE

 

 

Rolandie Roestorf

018 299 1030

Rolandie.Roestorf@nwu.ac.za

TEOLOGIE

 

 

Annetjie Steyn

018 285 2711

Annetjie.Steyn@nwu.ac.za

REGTE

 

 

Itumeleng Rampete

018 389 2876

Itu.Rampete@nwu.ac.za

NATUUR EN LANDBOUWETENSKAPPE

Hestie Parkin

018 299 4213

31107559@nwu.ac.za

NIE-FTEN AANSOEKE

 

 

Nandi Du Plessis

018 285 2692

Nandi.DuPlessis@nwu.ac.za

Keith Boer

018 299 4055

29936233@nwu.ac.za