Klas- en assesseringsroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

 • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).

 • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):
 • Wanneer jy 'n dokument oopmaak sal daar 'n datum wees (dit is die datum waarop die dokument bygewerk is). Daardie datum en die datum in hakies hieronder moet ooreenstem. 
   

Roosterposedures en -riglyne


Mafikengkampus

Klasroosters

Tweede semester 2019

Assesseringsrooster

Tweede semester 2019

 

Potchefstroomkampus

Klasroosters

Tweede semester 2019

  Tydsverdeling van klasroosters

  Dubbelperiode-toetsrooster

  Eerste semester 2019

  Tweede semester 2019

  Assesseringsrooster

  Tweede semester 2019

    

   Vaaldriehoekkampus

   Klasroosters

   Riglyne om die klasroosters te gebruik

   Tweede semester 2019

   Assesseringsrooster

   Tweede semester 2019

    


   Klik hier vir eksamenroosters