Klas- en assesseringsroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

  • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).

  • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):
  • Wanneer jy 'n dokument oopmaak sal daar 'n datum wees (dit is die datum waarop die dokument bygewerk is). Daardie datum en die datum in hakies hieronder moet ooreenstem. 
     

Roosterposedures en -riglyne


Roosters sal weer opgelaai word wanneer dit beskikbaar is.