Klas- en assesseringsroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

Maak asseblief seker dat die datum bo-aan dokumente met die webblad ooreenstem. Gebruik Firefox en "refresh" (gebruik ctrl+F5), of rig navraag na die onderstaande kontakbesonderhede indien dit nie ooreenstem nie.

Mafikengkampus

Klasroosters

Tweede semester 2018

Kontakbesonderhede vir meer inligting

 

Potchefstroomkampus

Klasroosters

Tweede semester 2018

  Tydsverdeling van klasroosters

  Dubbelperiode-toetsrooster

  Riglyne en prosedures

  Kontakbesonderhede vir meer inligting

   

  Vaaldriehoekkampus

  Klasroosters

  Tweede semester 2018

  Kontakbesonderhede vir meer inligting