Klas- en assesseringsroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

 • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).
 • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):

Mafikengkampus

Klasroosters

Eerste semester 2019

Tweede semester 2019

Assesseringsrooster

Tweede semester 2018

Kontakbesonderhede vir meer inligting

 

Potchefstroomkampus

Klasroosters

Eerste semester 2019

  Tweede semester 2019

   Tydsverdeling van klasroosters

   Dubbelperiode-toetsrooster

   Riglyne en prosedures

   Assesseringsrooster

   Tweede semester 2018

    Kontakbesonderhede vir meer inligting

     

    Vaaldriehoekkampus

    Klasroosters

    Eerste semester 2019

    Tweede semester 2019

    Tydelike klasrooster

    Assesseringsrooster

    Tweede semester 2018

    Kontakbesonderhede vir meer inligting

     


    Klik hier vir eksamenroosters