Klas- en assesseringsroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

 • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).

 • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):
 • Wanneer jy 'n dokument oopmaak sal daar 'n datum wees (dit is die datum waarop die dokument bygewerk is). Daardie datum en die datum in hakies hieronder moet ooreenstem. 
   

Roosterposedures en -riglyne


Mahikengkampus

Klasroosters 2020

Eerste semester 2020

Tweede semester 2020

 

Potchefstroomkampus

Klasroosters 2020

Eerste semester 2020

  Tweede semester 2020

   Tydsverdeling van klasroosters

   Kontakbesonderhede

   Gebruik die volgende e-posadres in verband met enige Potchefstroom klasrooster en klasvrye assesseringstoetsweek aangeleenthede: PC-ClassTimetable@nwu.ac.za

     

    Vanderbijlparkkampus

    Klasroosters 2020

    Riglyne om die klasroosters te gebruik

    Eerste Semester 2020

    Tweede Semester 2020

     


    Klik hier vir eksamenroosters