Klas- en assesseringsroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

Maak asseblief seker dat die datum bo-aan dokumente met die webblad ooreenstem. Gebruik Firefox en "refresh" (gebruik ctrl+F5), of rig navraag na die onderstaande kontakbesonderhede indien dit nie ooreenstem nie.

Mafikengkampus

Klasroosters

Tweede semester 2018

Assesseringsrooster

Tweede semester 2018

Kontakbesonderhede vir meer inligting

 

Potchefstroomkampus

Klasroosters

Tweede semester 2018

  Tydsverdeling van klasroosters

  Dubbelperiode-toetsrooster

  Riglyne en prosedures

  Assesseringsrooster

  Tweede semester 2018

   Kontakbesonderhede vir meer inligting

    

   Vaaldriehoekkampus

   Klasroosters

   Tweede semester 2018

   Assesseringsrooster

   Tweede semester 2018

   Kontakbesonderhede vir meer inligting

    


   Klik hier vir eksamenroosters