Klasroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Akademiese Kalender 2021: Herfsreses 2021 vir onderrig-leer vir eerstejaarstudente

Die 2021-raamwerk vir die akademiese kalender, soos voorheen deur die Raad goedgekeur, het die tydperk 29 Maart 2021 op 1 April 2021 vir 'n herfsreses toegeken. Beide die Senaat en die Raad het tydens die proses van oorweging van die raamwerk vir die akademiese kalender vir 2021 opgemerk dat veranderinge nodig sou wees in die lig van die onsekerhede destyds rondom die finalisering van die NSS-uitslae. Die bekendmaking van die NSS-uitslae op 23 Februarie 2021 sal 'n invloed hê op die beskikbare onderrigtyd vir eerstejaarstudente. Slegs 'n siklus van nege weke is gedurende die eerste semester beskikbaar. In die lig van bogenoemde het die Raad ingestem dat die herfsreses (29 Maart tot 1 April 2021) gebruik word vir onderrig-leer van eerstejaarstudente.

Kennisgewings aan studente:

 • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).

 • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):
 • Wanneer jy 'n dokument oopmaak sal daar 'n datum wees (dit is die datum waarop die dokument bygewerk is). Daardie datum en die datum in hakies hieronder moet ooreenstem. 
   

Roosterposedures en -riglyne


Mahikengkampus

Klasroosters 2021

.Tweede semester 2021

   

  Kontakbesonderhede

   

  Potchefstroomkampus

  Klasroosters 2021

  Tweede semester 2021

    

   Kontakbesonderhede

   Gebruik die volgende e-posadres in verband met enige Potchefstroom klasrooster en klasvrye assesseringstoetsweek aangeleenthede: PC-ClassTimetable@nwu.ac.za

     

    Vanderbijlparkkampus

    Klasroosters 2021

    Tweede semester 2021

      

     Kontakbesonderhede

      


     Klik hier vir eksamen- en assesseringsroosters