FAQ's for students about COVID-19

Ek wil graag navraag doen oor die opening van aansoeke vir hierdie jaar. Wat is die vereistes om te studeer?

Dankie vir jou navraag. Ons aansoeke open op 15 April 2021. Besoek https://studies.nwu.ac.za/af/studies/studierigtings om ons verskillende kursusse te besigtig sowel as relevante toelatingsvereistes.

Wat is die status van my aansoek?

Kliek hier om jou status na te gaan of te verifieer, en meld met die studentenommer aan wat aan jou toegeken is toe jy die eerste keer aansoek gedoen het.

Kontak asb. die Toelatingskantoor by applicationsug@nwu.ac.za of:

  • (018) 389 2025 / 2252 / 2525 / 2825 vir die Mahikengkampus
  • (018) 285-4320 / 4003 / 4403 / 2625 vir die Potchefstroomkampus
  • (016) 910 3119 / 3154 / 3168 / 3114 / 3023 vir die Vanderbijlparkkampus

Kan ek asseblief my studentenommer en pin kry?

Jy kan jou PIN maklik opspoor deur die volgende stappe te volg:

Indien die bogenoemde proses nie werk nie, kontak die Aansoekkantoor by 018 299 4320/4383/4130/4263/2445, 018 389 2525/2025/2466/2825 of 018 285 2227/2332.

Jy kan jou geboortedatum en van stuur na applicationsug@nwu.ac.za sodat ons op ons sisteem dit vir jou kan opsoek.

Kan ek asb. ʼn kwotasie vir my studies kry?

Jy kan ons Finansies-kantoor kontak by die volgende besonderhede:

Of besoek asb http://services.nwu.ac.za/af/student-accounts-and-bursaries/kwotasies

Wanneer open aansoeke?

Jy kan vanaf 15 April 2021 aanlyn aansoek doen. Besoek  https://studies.nwu.ac.za/af/studies/hoe-om-aanlyn-aansoek-te-doen vir al die stappe om aanlyn aansoek te doen.

Wat is die aansoekfooi?

Daar is geen geld betaalbaar as jy aansoek doen nie. Vir internasionale studente is die aansoekfooi R550.

Wanneer en waar kan ek aansoek doen vir beurse?

Besoek ons webtuiste by https://studies.nwu.ac.za/af/studies/beurse-en-lenings vir inligting oor beurse of stuur jou navraag na die volgende e-posadresse:

Mahikengkampus

MC-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voornemende en huidige studente

MC-PostGradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente

Potchefstroomkampus

PUK-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voornemende en huidige studente

PUK-PostgradBurs@nwu.ac.za  vir nagraadse studente

Vanderbijlparkkampus

VC-UnderGradBurs@nwu.ac.za vir voornemende en huidige studente

VC-PostGradBurs@nwu.ac.za vir nagraadse studente

 

Dit is belangrik om vir Sportbeurse, Corene Middleton direk te kontak by corene.middleton@nwu.ac.za

Het ek NSFAS en kan julle kyk wat my NSFAS-status is?

NSFAS funksioneer onafhanklik. Die Universiteit ontvang slegs ‘n lys van suksesvolle kandidate waarna ons hul rekening open vir registrasie. Besoek asb. NSFAS se webtuiste http://www.nsfas.org.za/content/index.html vir inligting oor jou status.

Hoe en waar doen ek aansoek vir NSFAS?

Jy doen aanlyn aansoek by https://my.nsfas.org.za/mynsfas/selfservice.html. Indien jy nie toegang het om aanlyn aansoek te doen nie, besoek enige tersiêre instelling wat jou sal ondersteun met die aanlynaansoekproses vir NSFAS. Maak asb. seker jy het ʼn geldige e-posadres, selfoonnommer en het die nodige ondersteunende dokumente gereed.

Ek het nog niks van Funza Lushaka gehoor nie.

Funza Lushaka funksioneer onafhanklik van die Universiteit. Die universiteit ontvang slegs teen einde Maart ‘n lys van suksesvolle aansoekers. Besoek die amptelike webtuiste by http://www.funzalushaka.doe.gov.za/home.jsp om navraag te doen oor jou aansoek.

Wanneer is die NWU se Opedae?

Alle NWU-opedae is virtueel, kyk hier.

Dit is om te verseker dat ons belanghebbendes veilig en gesond bly en om die verspreiding van die Corona-virus (Covid-19) sover moontlik te bekamp.

Ons moedig voornemende studente aan om by https://studies.nwu.ac.za/af/studies/aansoeke aansoek te doen en kyk na ons kursusaanbiedinge op: https://studies.nwu.ac.za/af/studies/studierigtings

Wanneer is die sluitingsdatum vir aansoeke?

Die sluitingsdatum vir nie-keuringskursusse is 30 September.

Die sluitingsdatum vir keuringskursusse is 31 Julie.

Maak seker jy doen aansoek voor die sluitingsdatum vir keuringskursusse indien jy ook vir koshuisplek aansoek wil doen.

Kan ek steeds my rigting verander na ek aansoek gedoen het?

Jy kan jou keuse van rigting verander, mits daar spasie is in die Fakulteit waarheen jy wil skuif, en as jy aan die toelatingsvereistes voldoen. Jy kan jou versoek stuur na die Toelatingskantoor by: applicationsug@nwu.ac.za

Hoe doen ek aansoek vir ʼn koshuisplek?

Jy kan aanlyn aansoek doen vir koshuisplek wanneer jy aansoek doen vir die NWU – dit is een proses. Die opsies vir die verskillende koshuise is op die aanlynaansoek.

Waar kan ek die status van my koshuisaansoek uitvind?

Kontak die volgende kantore om jou status van jou koshuisaansoek uit te vind:

Kan ek inligting kry oor psigometriese toetse om vakkeuses te maak?

Kontak Studente Voorligting en Ontwikkeling op die NWU Potchefstroomkampus by (018) 299-2893/4 vir ʼn afspraak.

Vir Vanderbijlparkkampus, skakel (016) 910 3195.

Vir Mahikengkampus, kan jy die kampus kontak by (018) 389 2111.

Besoek gerus ook die volgende belangstellingsbepaler webtuiste https://interestindex.co.za vir hulp.

Kwalifiseer ek om by die NWU te studeer, wanneer ek eers by ʼn ander instansie studeer het?

Wanneer jy aansoek doen, moet jy nog steeds jou matrieksertifikaat en akademiese rekord van die huidige instansie aanheg. Die Fakulteit besluit oor toelating en krediete.

Ek ervaar tegniese probleme tydens die aanlynaansoekproses – wie kan ek kontak?

Kyk na hierdie nuttige video – dit sal jou deur die volledige aansoekproses neem. Skakel 018 299 4383 /4130 /4263 /2445 of 018 285 2227 /2332 vir verdere hulp.

Hoe lank gaan dit neem om terugvoer te ontvang nadat my aansoek ingedien is?

Ons streef daarna om so gou as moontlik te antwoord, maar ons ontvang jaarliks ’n groot aantal aansoeke. Dit is ook onderhewig aan die volledigheid van die aansoek sowel as die tyd waartydens die aansoek gedoen word.

My ID-nommer bestaan reeds as ek aanlyn aansoek wil doen – wie kan ek kontak?

Kontak gerus die volgende nommers of e-posadres vir hulp tydens jou aanlynaansoek:

Vir watter kwalifikasie kwalifiseer ek?

Besoek gerus die volgende webtuiste asook ons fakulteite se webtuistes vir ons kursusaanbiedinge en ook toelatingsvereistes: https://studies.nwu.ac.za/af/studies/studierigtings  

Ek beskik oor 'n gestremdheid of benodig addisionele ondersteuning. Wie kan ek kontak of dit aanmeld?

Tydens die aanlynaansoekproses, word daar voorsiening gemaak vir voornemende studente om gestremdhede of addisionele ondersteuning aan te dui. Jy is ook meer as welkom om Thuso te kontak by: 018 299 1777.

Moet ek ‘n “NBT-toets” skryf? Hoe werk keuring by die NWU?

Nee. Die NWU maak nie gebruik van NBT-toetse nie. Klik op hierdie skakel om meer uit te vind oor ons keuringsprosedure: https://studies.nwu.ac.za/af/undergraduate-studies/keuring

Ek ondervind probleme met my aanlynaansoek.

Stuur ‘n e-pos aan applicationsug@nwu.ac.za

Ek is onsuksesvol as gevolg van akademiese redes. Wat beteken dit? 

Jy voldoen nie aan een of aan al die volgende vereistes nie:

  • Toegang tot Baccalaureus (Universiteitstoelating)
  • Korrekte APS
  • Spesifieke vakvereiste vir die graad

Kapasiteitsbeperkinge

Neem asseblief kennis dat die Universiteit - weens bepaalde kapasiteitsbeperkings - die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings sal studente op grond van hulle graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie rigtings.

Wat is ‘n dorpskoshuis en hoe werk dit?

Wonder jy wat die verskil tussen ʼn dorpskoshuis en ʼn kampuskoshuis is? Wel, studente wat nié in ʼn koshuis op die kampus woon nie, maar in kamers, woonstelle, buitekamers of in hul ouerhuise, neem aan die georganiseerde studentelewe deel deur lid te word van een van die “dorpskoshuise”. Dorpskoshuise funksioneer net soos gewone koshuise en word op dieselfde manier georganiseer soos koshuise op die kampus.

Kan ek met ‘n geboortesertifikaat aansoek doen?

Nee, dit moet ‘n ID-dokument wees.

Wat is die verskil tussen BA en LLB?

ʼn LLB is ʼn regspesifieke graad en mens benodig ʼn LLB om as Advokaat of Prokureur te registreer. Die duur van die LLB-graad is 4 jaar. Die duur van die BA Regte is 3 jaar en bestaan uit regsvakke en een van die volgende as hoofvakke: Engels, Bedryfsielkunde, Filosofie, Politieke Studies en Sielkunde. Na voltooiing van die BA-graad kan ʼn student twee jaar van voltydse studie byvoeg en ʼn LLB-graad behaal.

Waar kan ek my kontakbesonderhede opdateer?

Voornemende studente (diegene wat reeds aansoek gedoen het) kan hul kontakbesonderhede op die aansoekwebblad opdateer. Teken in met jou PIN en universiteitsnommer. Gaan na https://fal.cn/ApplicationPage, kies “Het reeds ’n universiteitsnommer” en klik op “Wysig Kontak Info op Bestaande Aansoek”. Die bladsy met kontakbesonderhede sal vertoon en jy kan die nodige veranderinge aanbring.

Hoe kan ek my aansoekbesonderhede opdateer?

Voornemende studente (diegene wat reeds aansoek gedoen het) kan ’n verandering van kwalifikasie of kampus aanvra deur ’n versoek in te dien by die volgende e-posadres: applicationsug@nwu.ac.za

Sluit asseblief jou universiteitsnommer en kontakbesonderhede in die e-pos.

Vir meer inligting kontak die Sentrale Aansoekkantoor hier:

Telefoonnommer: 018 299 4320/4383/4130/4263/2445 of 018 389 2525/2025/2466/2825 of 018 285 2227/2332