Eksamenroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

  • Gaan asseblief die roosters op 'n gereelde basis na. Dit word deurlopend hersien en bygewerk.
  • Jy sal nie toegang tot enige toets- of eksamenlokaal verkry sonder jou studentekaart nie.
  • Persoonlike eksamenrooster
  • Belangrike kennisgewing: Aansoek vir die Derde Eksamengeleentheid is oop tussen 11 Julie 2018 - 23 Julie 2018. Lees asseblief deur die inligting en volg die stappe in die Derde geleentheid inligting dokument en gebruik die Derde eksamengeleentheid aansoekvorm om aansoek te doen vir hierdie geleentheid.

 

Mafikengkampus

Eksamenroosters

Eerste Semester 2018

Tweede Semester 2018

Kontakbesonderhede vir verdere inligting:

Potchefstroomkampus

Eksamenroosters

Eerste Semester 2018

Tweede Semester 2018

Kontakbesonderhede vir verdere inligting:

Vaaldriehoekkampus

Eksamenroosters

Eerste Semester 2018

Tweede Semester 2018

Kontakbesonderhede vir verdere inligting:


Klik hier vir klas- en assesseringsroosters