Eksamenroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

  • Gaan asseblief die roosters op 'n gereelde basis na. Dit word deurlopend hersien en bygewerk.
  • Jy sal nie toegang tot enige toets- of eksamenlokaal verkry sonder jou studentekaart nie.
  • Persoonlike eksamenrooster

 

Mafikengkampus

Eksamenroosters

Eerste Semester 2018

Kontakbesonderhede vir verdere inligting:

Potchefstroomkampus

Eksamenroosters

Eerste Semester 2018

Tweede Semester 2018

Kontakbesonderhede vir verdere inligting:

Vaaldriehoekkampus

Eksamenroosters

Eerste Semester 2018

 

Kontakbesonderhede vir verdere inligting: