Eksamenroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

  • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).

  • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):
  • Jy sal nie toegang tot enige toets- of eksamenlokaal verkry sonder jou studentekaart nie. Afstandstudente kan 'n ID-dokument of bestuurslisensie gebruik om toegang tot eksamenlokale te verkry.
  • Persoonlike eksamenrooster
  • Eksamendienste word deur Roosters- en Assesseringsadministrasie behartig
  • Afstand-studente (EOAL) moet 'n deelnamepunt van ten minste 40% hê om eksamen te mag skryf (uitgesluit is NPOD en GOS studente)  

Roosters sal weer opgelaai word wanneer dit beskikbaar is.