Eksamenroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

 • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).

 • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):
 • Jy sal nie toegang tot enige toets- of eksamenlokaal verkry sonder jou studentekaart nie. Afstandstudente kan 'n ID-dokument of bestuurslisensie gebruik om toegang tot eksamenlokale te verkry.
 • Persoonlike eksamenrooster
 • Eksamendienste word deur Roosters- en Assesseringsadministrasie behartig
 • Afstand-studente (EOAL) moet 'n deelnamepunt van ten minste 40% hê om eksamen te mag skryf (uitgesluit is NPOD en GOS studente)  

Mafikengkampus

Eksamenroosters

Tweede Semester 2019

Derde geleentheid: 15 January 2020 om 09:00

Lokaal vir alle fakulteite: Student Multipurpose Centre

Potchefstroomkampus

Eksamenroosters

Tweede Semester 2019

Derde geleentheid: 15 Januarie 2020 om 09:00

Lokale: N2A - G02, N2B - G02, N2A-G01 en N2B-G01
Lokaalwysiging het plaasgevind. Die nuutste lys is aangeheg.

Vaaldriehoekkampus

Eksamenroosters

Tweede Semester 2019

Derde geleentheid: 15 Januarie 2020 om 09:00

Lokale wat gebruik gaan word:

 • Fakulteit Regsgeleerdheid: Gebou 25-G06
 • Fakulteit Teologie: Gebou 25-G06
 • Fakulteit Opvoedkunde: gebou 24-G67
 • Fakulteit vir Humanties: Gebou 25-G08
 • Fakulteit Gesondheidswetenskappe: Gebou 25-G08
 • Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe: Gebou 25-G03
 • Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Gebou 25-G03
 • Skool vir Rekeningkunde: Gebou 9B-G02

 


Klik hier vir klas- en assesseringsroosters