Eksamenroosters | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Kennisgewings aan studente:

  • Kyk gereeld na die roosters aangesien dit voortdurend gewysig en bygewerk word (onthou om jou blad te verfris en jou cachegeheue skoon te maak).
  • Instruksies oor hoe om jou webblad-cachegeheue skoon te maak (doen dit gereeld om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van roosters ontvang):
  • Jy sal nie toegang tot enige toets- of eksamenlokaal verkry sonder jou studentekaart nie.
  • Persoonlike eksamenrooster
  • Eksamendienste word deur Roosters- en Assesseringsadministrasie behartig

Eksamenroosters (alle kampusse)

Eerste Semester 2019

  • Mafikengkampus - Eerste (bygewerk op 20 Maart) en tweede geleentheid (bygewerk op 19 Maart) 
  • Potchefstroomkampus - Eerste (bygewerk op 20 Maart) en tweede geleentheid (bygewerk op 20 Maart)
  • Vaaldriehoekkampus - Eerste  (bygewerk op 20 Maart)  en tweede geleentheid (bygewerk op 19 Maart) 

Tweede Semester 2019


Kontakbesonderhede

Mafikengkampus

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus


Klik hier vir klas- en assesseringsroosters