Belangstellingsbepaler

Begin jou reis>>>Aansoek>>>Toelating>>>Registrasie

Het jy jou aansoek ingedien en wag jy vir 'n antwoord? Hier is wat jy moet weet.

 

Kontak ons!

WhatsApp-lyn: +27 (0) 60 070 2606 | SMS-lyn: 31750 | Tolvrye nommer: 0860 169698 (0860 1mynwu)
E-pos: studies@nwu.ac.za | Belangstellingsbepaler(Interest-Index) | #MyNWU blog

 

Het jy ʼn vraag? (VGV’s)

 

NWU-studenteblog

NWU-studenteblog is jou vinnige gids vir die relevante inligting wanneer jy dit nodig het.

Sosiale media

Sluit aan by die NWU-gemeenskap!

Aanvaar die aanbod

Aanvaar jou aanbod op die aansoekportaal sodat ons jou plek vir volgende jaar kan bespreek.

 

Neem asseblief kennis: Weens spesifieke kapasiteitsbeperkings behou die Universiteit die reg voor om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum vereistes voldoen nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens die kapasiteitsbeperkings en die hoë aanvraag van studente vir toelating tot bepaalde studierigtings, sal studente op grond van hul graad 12-uitslae vir toelating tot hierdie rigtings gekeur word.