Belangstellingsbepaler

Begin jou reis>>>Aansoek>>>Toelating>>>Registrasie

Ontdek watter studieopsies vir jou beskikbaar is, en wat die vereistes vir die kwalifikasies is.

Kontak ons!

WhatsApp-lyn: +27 (0) 60 070 2606 | SMS-lyn: 31750 | Tolvrye nommer: 0860 169698 (0860 1mynwu)
E-pos: 
studies@nwu.ac.zaInterest-Index | #MyNWU blog

 

Onseker wat om te studeer?

 Belangstellingsbepaler-opname om moontlike vakke, studierigtings en loopbane op grond van jou belangstellings te identifiseer.

Grade 9 and Grade 11 learners

2025 Voornemende studente

Ontdek NWU se kwalifikasies in ons kompakte brosjure (prospektus) en gebruik ons jaarboeke as jy meer inligting oor enige kwalifikasie benodig.

Bereken jou APS

Gebruik ons APS-Sakrekenaar om jou APS te bepaal.

Internasionale en privaatskoolstelsels

Gebruik die omskakelingstabel as jou skool nie APS gebruik nie.

 

NWU Afstandsleer

Styg uit die gerief van jou eie huis met 'n NWU Afstandsleer-kwalifikasie.

Nagraadse kwalifikasies

Ontdek die NWU se nagraadse kwalifikasies (honneurs, meesters en PhD) en vind antwoorde op jou gereelde vrae (VGV's)

Kort kursus deur LEARN

Verbeter jou effektiwiteit in die werkplek met NWU se Eenheid vir Voortgesette Onderwys.

Keuringskursusse

Ontdek die kursusse wat 'n keuringsproses vereis.

 

Internasionale studente, het jy 'n vraag?

Vind al die antwoorde wat jy nodig het.

NWU-Opedae

Ontdek NWU se wêreldklas onderwys, dinamiese studentelewe en asemrowende kampusse by ons opedae!

 

Kampusbesoek

Die NWU kampusse straal ons uitnemendheid uit NWU en daarom wil ons hê jy moet dit self sien. Bespreek nou jou kampusbesoek.


Neem asseblief kennis: Weens spesifieke kapasiteitsbeperkings behou die Universiteit die reg voor om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum vereistes voldoen nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens die kapasiteitsbeperkings en die hoë aanvraag van studente vir toelating tot bepaalde studierigtings, sal studente op grond van hul graad 12-uitslae vir toelating tot hierdie rigtings gekeur word.