Beurse en lenings | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Hoe doen ek aansoek?

Gebruik Mozilla Firefox of Google Chrome as webblaaier.

Voorgraadse beurse en lenings

Voltooi en dien die aansoek vir beskikbare VOORGRAADSE beurse en lenings in.

Nagraadse beurse en lenings

Voltooi en dien die aansoek vir beskikbare NAGRAADSE beurse en lenings in.

Eksterne beurse

ALSE Onderwysbeurs

Kitso Ya Boleng is 'n maatskappy sonder winsoogmerk en word met trots ondersteun deur die Boleng Trust. Die Trust is 'n Assore Limited (mynboubeheermaatskappy wat hoofsaaklik betrokke is by ondernemings gemoeid met basiese minerale en metale) inisiatief wat tot stand gebring is ten bate van histories benadeelde Suid-Afrikaners (HDSA's) en breë-gebaseerde HDSA-gemeenskapsgroepe wat in die gebiede woon waar die Assore-groep se myne en veredelingsaanlegte geleë is. Vind meer oor die program uit en klik hier om aansoek te doen.

 

Koester jou potensiaal met die Old Mutual Onderwystrust

Die Old Mutual Onderwystrust-studiebeurse bied befondsing vir voltydse, deeltydse of afstandsleerstudente wat vir 'n eerste voorgraadse graad/BTech/diploma by 'n geakkrediteerde hoëronderwysinstelling in Suid-Afrika inskryf. Die Trust is gemik op die bemagtiging van lede en afhanklikes van Old Mutual se sakevennote – die vakbonde – wat van die mees minderbevoorregte mense in Suid-Afrika verteenwoordig. Vind meer uit.

Deelnemende vakbonde is:

DENOSA
NATU
NEHAWU
NUM
PEU
POPCRU
SACCAWU
SACWU
SADTU en 
SASBO

 

Investec (CSI Beurs) beursaansoeke nou oop

Investec bied allesinsluitende beurse aan studente wat beplan om voltyds te studeer en ʼn B-graad in Handel, Bedryfswetenskap, Ingenieurswese, Rekenaarwetenskap, Inligtingstegnologie, of ʼn kommersiële LLB-graad te verwerf. Hierdie grade verteenwoordig vakgebiede wat relevant is vir die finansiëledienstesektor. Om meer omtrent die aansoekproses en keuringskriteria te wete te kom, klik hier.

Sluitingsdatum: 30 September 2020

Skakel StudyTrust Bursary Applications & Enquiries vir meer inligting:

 • (011) 403-1632 / (011) 482-1501

 

2012 Mynboukwalifikasiesowerheid-beursaansoeke (MKO) nou oop

Die Mynboukwalifikasieowerheid (MKO) is 'n Sektorale Onderwys en Opleidingsowerheid (SOOO) vir die Mynbou- en Mineralesektor ingevolge die Wet op Vaardigheidsontwikkeling, No. 97 van 1998.

Die Mynboukwalifikasieowerheid nooi leerders wat van plan is om 'n loopbaan in die Mynbou- en Mineralesektor te volg, om vir 'n MKO-beurs aansoek te doen. Die MKO-beursskema is oop vir kwalifiserende leerders wat tans in graad 12 is en in 2021 begin studeer, en vir huidige studente wat reeds vir 'n sertifikaat, diploma of graad aan 'n publieke universiteit, universiteit van tegnologie, of TBOO-kollege studeer.  Vind meer uit hier en klik hier om aansoek te doen.

 

Sluitingsdatum: Woensdag, 18 Oktober 2020

 

DWI-WNNR-beursondersteuningsprogram

Oproep om nagraadse beursaansoeke vir 2021

Die WNNR en Departement van Wetenskap en Innovasie (DWI) kondig met trots aan dat aansoeke vir die DWI-WNNR-beursondersteuningsprogram oop is.

Openingsdatum: Woensdag, 23 September, 2020

Sluitingsdatum: Vrydag, 23 Oktober, 2020

Geen laat aansoeke word aanvaar nie.

Hierdie nagraadse beursondersteuningsprogram is slegs vir studente wat geregistreer en goedgekeur is vir ʼn voltydse honneurs/vierdejaar-ingenieurswese/BTech/gevorderde diploma, meesters-, of doktersgraad by enige publieke universiteit in Suid-Afrika. Die beurs word slegs vir studie/navorsing binne die volgende fokusareas toegeken:

 • Ruimtevaart
 • Komposiete
 • Modellering en Digitale Wetenskappe
 • Mikrostelselstegnologie
 • Titaan (Vervaardigingselemente)
 • Fotonika
 • Biotegnologie:
  • “Biopharming”
  • Bioverwerking
  • Biokatalise
 • Inligtings- en kommunikasietegnologie
 • Inheemse kennisstelsels (IKS)
 • Gesondheid

 

Klik hier vir meer inligting

Voltooi asb. die aanlyn aansoekvorm en e-pos dit saam met alle stawende dokumentasie (sien bg. skakel na meer inligting) aan:

HCD-INTERBURSARY@csir.co.za

 • Klik hier om ʼn aanlyn beursaansoekvorm vir honneurs/vierdejaar-ingenieurswese/BTech/gevorderde diploma te voltooi.
 • Meesters- en doktersgraadstudente moet asb. hier klik om ’n aansoekvorm te voltooi.

 

Indien u vrae oor die beursvereistes of aansoekprosedure het, kontak asb:

Mnr Justice Komane

Tel: 012 841 3304

E-pos: HCD-INTERBURSARY@csir.co.za

Of

Me Katlego Ramonyai

Tel: 012 842 7519

E-pos: HCD-INTERBURSARY@csir.co.za

 

Rapport Onderwysfonds

Is jy bekommerd oor die betaling van jou klasgeld vir 2021? 

Rapport Onderwysfonds bied finansiële ondersteuning vir voor- en nagraadse onderwysstudente.  Ons aansoektydperk is verleng na 13 November 2020, so spring gou en doen aansoek op die volgende aanlynplatform.

Gaan lees gerus meer oor die werking van die leningsbeurse op www.rof.org.za

Skakel ons gerus indien jy enige navrae het by 0653673903.