Welkom by die Noordwes-Universiteit!

Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

As ʼn graad-11-leerder is jou lewe besig om te verander. Jy is nou op die punt om besluite oor jou toekoms te neem, en die NWU is hier om jou elke tree van die pad by te staan.

Die NWU help jou graag om die regte studierigting te kies wat tot jou droomloopbaan sal lei. Jy het reeds begin met die vakkeuses wat jy in Graad 9 uitgeoefen het en nou is dit tyd om ʼn treetjie nader aan jou voorkeurloopbaan te gee.

Die pad vorentoe het ʼn hele paar stappe wat oorweeg moet word, en jy moet besluit waar jy jouself sien vir die volgende drie tot vyf jaar.

 

Help, ek weet nie wat om te studeer nie! (Belangstellingsbepaler)

Om te dink oor jou toekomstige loopbaan is ʼn noodsaaklike onderdeel van die proses om vir tersiêre opleiding te kies.

Die NWU bied ʼn gratis meetinstrument, die Belangstellingsbepaler (Interest-Index), wat jou kan help om moontlike loopbaanbelangstellings op grond van jou belangstellings te ontdek. Jou droomloopbaan kan deur talle aspekte beïnvloed word, insluitende vermoë, persoonlikheid en belangstellings.

Nadat jy die opname voltooi het, sal jy onmiddellik ʼn persoonlike verslag ontvang wat jou sal lei op ʼn reis om jou belangstellings te ontdek en te verstaan hoe dit jou kan help om ʼn geskikte studierigting te kies!

Laai die Belangstellingsbepaler (Interest-Index) op jou slimfoon by die Google Play Winkel of die iOS App Store gratis af!

  • Let daarop dat hierdie diens nie bedoel is om ʼn plaasvervanger te wees vir professionele loopbaanvoorligting nie.
  • Vir professionele beroepsvoorligting (psigometriese toetse), kontak ons departement Studentevoorligtingsdiens by 018 299 2893. Of kontak ʼn beroepsielkundige in jou area.

Kies jou studierigting!

Die NWU is daartoe verbind om uitstekende gehalte onderrig en leer aan ons studente te verskaf. Op akademiese gebied trek jy voordeel uit die groot keuse en buigsaamheid, en stel dit jou in staat om jou volle potensiaal te verwesenlik en om te begin voorberei vir jou loopbaan.  

Die NWU het 8 fakulteite, naamlik:

  • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  • Geesteswetenskappe
  • Gesondheidswetenskappe
  • Ingenieurswese
  • Regte
  • Natuur- en Landbouwetenskappe
  • Opvoedkunde
  • Teologie

Ontdek die verskillende studierigtings binne elke fakulteit!


Wat is ʼn keuringskursus?

ʼn Keuringskursus het bykomende kursusspesifieke assesserings wat jy moet voltooi met die algemene vereistes en verwagte APS of Cambridge-vlak.

Jou graad-11-eksamenuitslae is van kardinale belang om vir jou voorkeurstudierigting aansoek te doen. ʼn Tipiese keuring vir die studierigtings word gedoen op jou akademiese prestasie in Graad 11 (finale punte) of Graad 12 (Junie of finale punte) en slegs die beste kandidate word gekeur. Gemiddelde prestasie word ook in ag geneem.

Klik hier vir meer inligting oor keuring by NWU!


Verken ons kampusse!

Een universiteit, 8 fakulteite.

Die NWU is ʼn multikampusuniversiteit met kampusse in Mahikeng, Potchefstroom, en Vanderbijlpark. Elke kampus het sy eie unieke eienskappe.

Ontdek elke NWU kampus.

Laai ons brosjure af!

Hoe om my APS te bereken?

My skool het nie APS nie.

 

Indien jy enige kwalifikasieverwante vrae het, kontak ons Departement: Bemarking en Studentewerwing by:


Toelatingsvereistes

Let daarop dat bogenoemde toelatingsvereistes kan verander hangende keuring en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Studie-inligting is ook onderhewig aan verandering, en dit is ʼn opsomming van die algemene studierigtings. Hierdie inligting is opgestel vir doeleindes van bekendstelling en oriëntering en die Noordwes-Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onakkuraathede wat in hierdie gids mag voorkom nie. Die amptelike universiteitsjaarboek moet in alle gevalle geraadpleeg word tydens die proses van die opstelling van ʼn program vir ʼn spesifieke studierigting.

Die toepaslike jaarboek is op versoek beskikbaar by:

Neem asseblief kennis dat die Universiteit as gevolg van spesifieke kapasiteitsbeperkings hom die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot bepaalde studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum vereistes voldoen nie noodwendig tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens die kapasiteitsbeperkings en die groot aantal studente wat aansoek doen om toelating tot bepaalde studierigtings sal studente op grond van hul Graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie studierigtings.