Belangstellingsbepaler

Begin jou reis>>>Aansoek>>>Toelating>>>Registrasie

Jy is tot die Noordwes-Universiteit aanvaar. Baie geluk! Ons sien uit daarna om jou as 'n toekomstige #NWUEagle te verwelkom.

 

Kontak ons!

WhatsApp-lyn: +27 (0) 60 070 2606 | SMS-lyn: 31750 | Tolvrye nommer: 0860 169698 (0860 1mynwu)
E-pso: studies@nwu.ac.za | Belangstellingsbepaler(Interest-Index) | #MyNWU blog

 

Het jy ʼn vraag? (VGV’s)

 

Registrasiewenke

 

Registrasie: Voorgraads

Huidige voorgraadse studente kan hier registreer.

Registrasie: Afstandsleer

Registrasie vir afstandsleerstudente.

Registrasie: Internasionale studente

Registrasieproses vir internasionale studente.

Registrasie: Nagraads

Nagraadse studente kan registreer.

 

 

Betaalbare Gelde

Watter fooie moet jy betaal om jou plek te verseker?

Eerstejaarinligting

Vind jou voete as 'n eerstejaarstudent!

 

 

Neem asseblief kennis: Weens spesifieke kapasiteitsbeperkings behou die Universiteit die reg voor om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum vereistes voldoen nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens die kapasiteitsbeperkings en die hoë aanvraag van studente vir toelating tot bepaalde studierigtings, sal studente op grond van hul graad 12-uitslae vir toelating tot hierdie rigtings gekeur word.