Gr.11-inligting | Studies | NWU | Noordwes-Universiteit

Welkom by die Noordwes-Universiteit! As ‘n Graad 11 leerder, is jy nou op die drumpel om groot besluite oor jou toekoms te maak, gelukkig is ons hier om jou elke treë by te staan.

Die NWU help jou graag om die regte studierigting te kies wat jou belangstellings en vermoëns soos ʼn handskoen sal pas. Jy het reeds in ‘n rigting beweeg met die vakkeuses wat jy in Graad 10 uitgeoefen het, nou is die tyd om ‘n tree nader aan jou voorkeur loopbaan te gee.

Die reis vorentoe het ‘n hele paar stappe wat jy eers moet oorweeg en besluite moet maak oor waar jy jouself vir die volgende drie tot vyf jaar sien.

Oortref jouself met die NWU:

 

Belangstellingsbepaler

Die NWU bied aan jou ʼn gratis meetinstrument wat die loopbaanbelangstellings van hoërskoolleerders peil. Die Belangstellingsbepaler (Interest Index) mag jou dalk nét help en is gratis beskikbaar om op jou selfoon by die Google Play Store of die iOS App Store af te laai!

Om oor jou toekomstige loopbaan na te dink, is 'n noodsaaklike deel van die proses om tersiêre onderrig of 'n toekomstige loopbaan te kies. Daar kan talle aspekte wees wat hierdie besluit beïnvloed, insluitende aanleg, persoonlikheid en belangstellings. Die Belangstellingsbepaler help jou om jou belangstellings te ondersoek en te verstaan, sodat jy 'n reis kan begin om die gepaste studierigting vir jouself te kies.

Besluit op ʼn studierigting

Die NWU is daartoe verbind om uitstekende gehalte onderrig en leer aan ons studente te bied. Ons akademiese aanbod bied aan studente ʼn groot keuse en buigsaamheid, en stel hulle in staat om hul volle potensiaal te verwesenlik en om te begin voorberei vir hul loopbane.

Die NWU bestaan uit 8 fakulteite vir voorgraadse studies naamlik, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Geesteswetenskappe, Gesondheidswetenskappe, Ingenieurswese, Regte, Natuur- en Landbouwetenskappe, Opvoedkunde en Teologie. 

Leer meer oor die studierigtings binne elke fakulteit

Keuring

Ons herinner jou ook graag dat jou Graad 11 eksamenuitslae van kardinale belang is om aansoek te doen vir die studierigting van jou keuse. Tipiese keuring vir die studierigtings word gedoen op grond van jou akademiese prestasie in Gr 11 (finale punte) of Gr 12 (Junie- of finale punte) en nét die beste kandidate word gekeur. Gemiddelde prestasie word ook in berekening gebring. Alle inligting oor dié keuringsproses is in ons webtuiste vervat. 

Lees oor keuring by NWU

Kampusse

Een Universiteit, 8 fakulteite. Die NWU is ’n multikampusuniversiteit wat beteken dat ons drie kampusse het, naamlik Mahikengkampus, Potchefstroomkampus en Vanderbijlparkkampus, elk met sy eie unieke eienskappe.

Leer meer oor elke kampus.

 

Kry ons brosjure

Kyk na die video

 

Indien jy nog vrae het, help ons graag. Kontak ons Departement Bemarking en Studentewerwing gerus by:

Tel: 0860 1 mynwu (69698)

E-pos: studies@mynwu.info

www.interestindex.co.za

WhatsApp: +27 60 070 2606


Let daarop dat onderstaande toelatingsvereistes bygewerk kan word na aanleiding van keurings- en moontlike fakulteitspesifieke vereistes.

Studie-inligting is onderhewig aan verandering en is slegs ‘n opsomming van die algemeenste studierigtings. Hierdie inligting is met die oog op algemene bekendstelling en oriëntering opgestel en die Noordwes-Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onjuisthede wat hierin mag voorkom nie. Die amptelike Jaarboek van die Universiteit moet in alle gevalle by die samestelling van ‘n program vir die spesifieke studierigtings geraadpleeg word. Fakulteitsjaarboek kan aangevra word by: studies@mynwu.info / 018 285 4320 / applicationsug@nwu.ac.za.

Neem asseblief kennis dat die Universiteit - weens bepaalde kapasiteitsbeperkings - die reg voorbehou om kandidate vir toelating tot sekere studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings sal studente op grond van hulle graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie rigtings.